Jak provést místní Upgrade systému Windows Server 2003

Systému Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete 292175 .

Souhrn

Pokud jste již provedli proces nouzové opravy a počítač stále nefunguje dle očekávání, můžete provést místní upgrade existující instalace.

Další informace

Poznámka: Není nutné spustit počítač z disku CD-ROM systému Windows Server 2003 Chcete-li provést místní upgrade, pokud nelze počítač spustit obvyklým způsobem. Pokud počítač spustit obvyklým způsobem, stačí spustíte místní upgrade z operačního systému spuštěním souboru WINNT32.exe na disku CD-ROM.

Místní upgrade je poslední možnost, dříve, než bude nutné přeinstalovat operační systém. Všimněte si, že má stejné množství času, chcete-li provést upgrade, přeinstalovat operační systém. Některé vlastní nastavení systému Windows, může dojít ke ztrátě tohoto procesu.

Chcete-li provést místní upgrade systému Windows Server 2003, postupujte takto:
  1. Vložte disk CD-ROM systému Windows Server 2003 do jednotky CD-ROM nebo jednotka DVD-ROM a restartujte počítač. Bude zahájena instalace systému Windows.
  2. Po zobrazení okna Vítá vás instalační program stiskněte klávesu ENTER (pokračovat).
  3. Stisknutím klávesy F8 přijměte licenční smlouvu.
  4. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku Windows Server 2003 instalace, který chcete upgradovat a stiskněte klávesu R (opravit).

    Poznámka: Pokud instalační program nezjistí předchozí instalace, ale pokračuje zobrazením obrazovky rozdělení disku, nemusí být možné místní upgrade. Chcete-li zjišťovat existující instalace, musí být v souboru Boot.ini správné, soubory nainstalované registru musí být neporušená a číslo sestavení musí být stejné. Pokud nejsou splněny všechny, instalační program nenajde instalaci Chcete-li provést místní upgrade.
  5. Instalace systému Windows Server 2003 provede místní upgrade existující instalace. Postupujte podle pokynů na obrazovce dokončete proces.
Vlastnosti

ID článku: 816579 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor