Jak ověřit, zda byly vytvořeny záznamy SRV DNS pro řadič domény

Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete v tématu
241515 .

Souhrn

Tento článek popisuje, jak ověřit umístění služby (SRV) záznamy o prostředku lokátoru řadiče domény po instalaci adresářové služby Active Directory.

Další informace

SRV záznam je záznam o prostředcích systému DNS (Domain Name), který slouží k identifikaci této konkrétní služby hostitele počítače. Záznamy SRV se používají k vyhledání řadičů domén pro službu Active Directory. Chcete-li ověřit záznamy o prostředku SRV lokátoru řadiče domény, použijte jednu z následujících metod.

Správce DNS

Po instalaci služby Active Directory na serveru se službou Microsoft DNS, můžete použít konzolu pro správu služby DNS Chcete-li ověřit, zda příslušné zóny a záznamy o prostředcích, které jsou vytvořeny pro každou zónu DNS.


Služba Active Directory vytvoří jeho záznamy SRV v následujících složkách, kde název_domény je název domény:
Zóny dopředného vyhledávání nebo zóny dopředného vyhledávání pomocínázev_domény/_msdcs/dc/_sites/Default-First-Site-Name/_tcp / /_msdcs/dc/_tcpnázev_domény

Na těchto místech by se měl zobrazit záznam SRV pro následující služby:
_kerberos

_ldap

Netlogon.dns

Pokud používáte servery DNS společnosti Microsoft pro podporu služby Active Directory, můžete ověřit záznamy o prostředku SRV lokátoru zobrazením souboru Netlogon.dns. Netlogon.DNS je umístěn ve složce %systemroot%\System32\Config. Chcete-li zobrazit tento soubor můžete použít textový editor, například Microsoft Notepad.

První záznam v souboru je záznam SRV Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) na řadič domény. Tento záznam by měl vypadat podobná následující:
_ldap._tcp.Domain_Name

Nástroj Nslookup

Příkaz nslookup je nástroj příkazového řádku, který zobrazuje informace, které můžete použít k diagnostice infrastruktury systému DNS (Domain Name).
Chcete-li pomocí příkazu Nslookup ověřit záznamy SRV, postupujte takto:
 1. Na serveru DNS klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte
  příkaz cmd.
 3. Zadejte příkaz nslookupa stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte set type = all, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Zadejte_ldap._tcp.dc._msdcs. Název_domény, kde
  Název_domény je název domény a potom stiskněte klávesu ENTER.
Nástroj Nslookup vrátí jeden nebo více záznamů umístění služby SRV, které se zobrazí v následujícím formátu, kde název_serveru je název hostitele řadiče domény a
Název_domény je doména, ke které patří řadič domény a Adresa_IP_serveru je adresa Internet Protocol (IP) řadiče domény:
Server: localhostAddress: 127.0.0.1
_ldap._tcp.dc._msdcs. Domain_Name
SRV service location:
priority= 0
weight= 100
port= 389
srv hostname= Server_Name . Domain_Name Server_Name . Domain_Name internet address = Server_IP_Address
Další informace o záznamech SRV registrovaných službou Netlogon prosím naleznete v části "SRV záznamy registrovány pomocí služby NetLogon" v dokumentu TechNet Způsob podpory DNS pro funguje služby Active Directory. Tento dokument naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 816587 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor