Při pokusu o spuštění webového serveru se zobrazí chybová zpráva "Došlo k neočekávané chybě 0x8ffe2740"

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Při pokusu o spuštění serveru WWW pomocí Internetová informační služba Manager (Správce služby IIS) na webu se nespustí a může se zobrazit následující chybová zpráva:
Došlo k neočekávané chybě 0x8ffe2740

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud v systému existuje konflikt portu. Ve výchozím nastavení služba IIS používá port 80 pro komunikaci pomocí protokolu HTTP. Pokud aplikace než služba IIS je spuštěna a používá port 80 na stejné adrese IP, zobrazí se chybová zpráva při pokusu o spuštění webového serveru pomocí Správce služby IIS.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, proveďte některou z následujících akcí:
  • Ve Správci služby IIS změňte vazby port webového serveru na jiný port než port 80.
  • Ukončete aplikaci, která používá port 80 a pak spusťte webový server prostřednictvím Správce služby IIS.

Další informace

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.


Nástroje jiných výrobců, jako jsou například TCPView nebo FPort slouží k identifikaci aplikace, která používá port 80.
Vlastnosti

ID článku: 816944 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor