Po vložení disku CD nebo DVD funkce Přehrát automaticky nefunguje a aktuální médium se neobjeví ve složce Tento počítač

Příznaky

Po vložení disku CD nebo DVD do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM se může vyskytnout jeden nebo oba následující problémy:
 • Funkce Přehrát automaticky nefunguje. Programy či soubory, které mají být automaticky spuštěny nebo otevřeny, nejsou po vložení média do jednotky automaticky spuštěny ani otevřeny.
 • Po změně média není aktualizována ikona disku CD-ROM nebo DVD-ROM ve složce Tento počítač. Pokud například nahradíte zvukový disk CD diskem CD-ROM s instalačním programem a potom otevřete složku Tento počítač, bude u jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM stále zobrazena ikona zvukového disku CD.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud služba nebo program na pozadí narušuje činnost funkce Přehrát automaticky.

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.
Anglická verze této opravy má následující atributy souboru (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze     Velikost  Název souboru
---------------------------------------------------------
28. 4. 2003 11:08 6.0.2800.1214 8 240 640 Shell32.dll

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Service Pack 2 pro systém Microsoft Windows XP.
Vlastnosti

ID článku: 817357 - Poslední kontrola: 1. 12. 2008 - Revize: 1

Váš názor