Dlouhá prodleva před zobrazením souborů ve složce Tento počítač v systému Windows XP

Příznaky

Když klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko
Tento počítača poklepáním na Tento počítač na ploše systému Windows, může Windows hledání () po dlouhou dobu (například pět minut) před soubory zobrazí.

Příčina

Tomuto problému může dojít, pokud nainstalujete nebo použít některou z následujících akcí:
 • Windows Image pořízení (WIA)
 • Skener HP ScanJet 4400C 4470C
 • Skener HP ScanJet 5400 / 5470C
 • RCA DCM 215 DSL Modem
 • Kabelový Modem (Neznámý model).

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte jednu nebo více z následujících postupů odpovídající software nebo hardware, který máte, které jsou uvedeny v části "Příznaky" tohoto článku.

Windows Image Acquisition

Zastavte službu WIA. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  V Ovládacích panelech.
 2. Poklepejte na položku Nástroje pro správu.
 3. Poklepejte na položku Služba komponent.
 4. Klepněte na položku služby.
 5. V seznamu služby (místní počítač) klepněte pravým tlačítkem myši
  Windows Image pořízení (WIA)a potom klepněte na tlačítko
  Zastavit.

Skener HP ScanJet 3400C

Odpojte skener HP ScanJet 3400C od portu Universal Serial Bus (USB) a potom restartujte systém Microsoft Windows XP.

Skener HP ScanJet 5400 / 5470C

Odpojte skener HP ScanJet od portu USB a restartujte systém Microsoft Windows XP.

RCA DCM 215 DSL Modem

Při použití tohoto modemu odpojte všechna ostatní zařízení USB.

Kabelový modem (Neznámý model).

Při použití kabelového modemu USB odpojte všechna ostatní zařízení USB.

Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 819017 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor