Oprava: Ověřování zpožděné domény může způsobit SQL Server přestane reagovat

CHYBA Č: 200031 (SQLBUG_70)
CHYBA Č: 235386 (SHILOH_BUGS)

Příznaky

Pokud ověření domény trvá dlouho dojít při Microsoft SQL Server zpracovává požadavek na ověření přihlášení Microsoft Windows NT, mohou být ovlivněny ostatní uživatelé, kteří již úspěšně přihlášeni k serveru SQL Server. Pravidelné pauzy může dojít, pokud uživatelé používají dotazy nebo v extrémních případech se služby SQL Server může přestat reagovat. K tomuto problému dochází pouze v případě, že potíže se sítí nebo potíže řadiči domény způsobí, že požadavek na ověření trvat mnohem déle, než bylo očekáváno.

Řešení

Informace o serveru SQL Server 2000 service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Microsoft SQL Server 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix serveru SQL Server 2000

Oprava hotfix tohoto problému je k dispozici pro SQL Server 2000 a SQL Server 7.0. Příčinou tohoto problému je požadavek na ověření domény velmi pomalé. Opravy hotfix zabrání zpracování zpožděné přihlášení jednoho uživatele zpomalení ostatní uživatelé, kteří již byli ověřeni. Tato oprava hotfix nezabrání pomalejší časy přihlášení nebo vypršení časového limitu přihlášení, pokud ověřování je příliš pomalý.

Poznámka: Tato oprava hotfix (sestavení 839) je určena pro použití na počítači se systémem SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) nebo opravy hotfix založené na SQL Server 2000 SP3.

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time  Version    Size    File name  ------------------------------------------------------------------
31-May-2003 18:45 2000.80.818.0 78,400 Console.exe
25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 33,340 Dbmslpcn.dll
25-Apr-2003 02:12 786,432 Distmdl.ldf
25-Apr-2003 02:12 2,359,296 Distmdl.mdf
30-Jan-2003 01:55 180 Drop_repl_hotfix.sql
23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll
23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 639,552 Dtswiz.dll
24-Apr-2003 02:51 747,927 Instdist.sql
03-May-2003 01:56 1,581 Inst_repl_hotfix.sql
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0 90,692 Msgprox.dll
01-Apr-2003 02:07 1,873 Odsole.sql
05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0 62,024 Odsole70.dll
07-May-2003 20:41 2000.80.819.0 25,144 Opends60.dll
02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0 57,904 Osql.exe
02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0 279,104 Pfutil80.dll
22-May-2003 22:57 19,195 Qfe469571.sql
12-Jun-2003 16:37 1,083,989 Replmerg.sql
04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0 221,768 Replprov.dll
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0 307,784 Replrec.dll
05-May-2003 00:05 1,085,874 Replsys.sql
01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 492,096 Semobj.dll
31-May-2003 18:27 2000.80.818.0 172,032 Semobj.rll
29-May-2003 00:29 115,944 Sp3_serv_uni.sql
01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 4,215,360 Sqldmo.dll
07-Apr-2003 17:44 25,172 Sqldumper.exe
19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0 28,672 Sqlevn70.rll
02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0 180,736 Sqlmap70.dll
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0 57,920 Sqlrepss.dll
23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 7,553,105 Sqlservr.exe
08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0 45,644 Sqlvdi.dll
25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 33,340 Ssmslpcn.dll
01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 82,492 Ssnetlib.dll
01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 25,148 Ssnmpn70.dll
01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 158,240 Svrnetcn.dll
31-May-2003 18:59 2000.80.818.0 76,416 Svrnetcn.exe
30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0 45,132 Ums.dll
02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0 98,816 Xpweb70.dll
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.

Informace o opravě hotfix serveru SQL Server 7.0

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft, ale je určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na služby technické podpory pro tuto opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.
Poznámka: Tato oprava hotfix (sestavení 1092) je určené pro použití v počítači se systémem SQL Server 7.0 Service Pack 4 nebo opravu hotfix, která je založena na SQL Server 7.0 SP4.

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time  Version      Size  File name  -----------------------------------------------------------------
04-Oct-2002 23:59 7.00.1081 28,944 Dbmssocn.dll
06-Sep-2002 23:55 7.00.1077 53,520 Distrib.exe
06-Sep-2002 23:55 7.00.1077 98,576 Logread.exe
05-May-2003 18:34 54,904 Opends60.dbg
05-May-2003 18:34 7.00.1093 155,920 Opends60.dll
06-Sep-2002 23:56 7.00.1077 250,128 Rdistcom.dll
06-Sep-2002 23:55 7.00.1077 82,192 Replmerg.exe
06-Sep-2002 23:56 7.00.1077 78,096 Replres.dll
17-Sep-2002 22:52 7,941 Securityhotfix.sql
15-Jan-2003 23:31 7.00.1085 413,696 Semsys.dll
15-Jan-2003 20:14 7.00.1085 114,688 Semsys.rll
06-Sep-2002 23:56 7.00.1077 160,016 Snapshot.exe
08-Feb-2003 00:49 63,834 Sp4_serv_uni.sql
15-Jan-2003 01:33 7.00.1085 344,064 Sqlagent.exe
06-Sep-2002 23:55 7.00.1077 45,056 Sqlcmdss.dll
21-Feb-2003 19:51 7.00.1088 81,920 Sqlmap70.dll
25-Apr-2003 20:22 7.00.1092 5,062,928 Sqlservr.exe
04-Oct-2002 23:59 7.00.1081 45,328 Ssmsso70.dll
17-Dec-2002 01:36 7.00.1083 24,848 Ssnmpn70.dll
26-Sep-2002 20:30 28,408 Ums.dbg
26-Sep-2002 20:27 7.00.1079 57,616 Ums.dll
25-Feb-2003 02:40 7.00.1088 151,552 Xpweb70.dll
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.

Jak potíže obejít

Poznámka: oprava hotfix popisovaná v tomto článku bude pouze částečně usnadnění efekty problém. S opravou hotfix nezpůsobí požadavek ověřování zpožděné Plánovač SQL Server přestane reagovat. Požadavek ověřování zpožděné však bude stále způsobit pracovní podproces SQL Server přestane reagovat. I s nainstalovali opravu hotfix požadavek ověřování zpožděné stále způsobit problémy, jako je například časové limity přihlášení. Pokud všechny dostupné pracovní podprocesy přestal reagovat při čekání na řadič domény, počítač, který je spuštěn SQL Server bude i nadále odpovídat. K tomuto problému dochází z důvodu požadavků na ověření neobvykle pomalá domény. Proto je možné předejít tomuto problému tím, že řeší příčina problému ověřování domény. Můžete přepnout do síťové knihovny, než je protokol TCP/IP, například protokol Named Pipes, chcete-li vyřešit tento problém. Nástroj Client Network Utility můžete použít vyberte knihovnu upřednostňované sítě v klientském počítači.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Další informace

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 820788 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor