Uživatelům zobrazí zpráva s požadavky na složitost hesla, která neurčuje požadavky na skupinu znaků hesla

Souhrn

Při nastavení hesla musí splňovat požadavky na složitost zásady nastavení a uživatel přihlásí k počítači nebo doméně a typy v dialogovém okně Změnit heslo , které nesplňuje požadavky na složitost hesla, uživatel obdrží následující zprávu:
Heslo musí obsahovat nejméně znaků x ; nelze opakovat předchozí hesla x ; musí obsahovat velká písmena, číslice nebo interpunkci; a nesmí obsahovat účtu nebo celé jméno. Prosím zadejte jiné heslo. Zadejte heslo, které splňuje tyto požadavky do obou textových polí.
Tato zpráva je očekávané chování, pokud uživatel se pokusí změnit heslo a heslo nesplňuje požadavky na složitost, které jste nastavili. Nicméně část obsahu zprávy může být matoucí pro některé uživatele vzhledem k tomu, že je explicitně neurčí, že heslo musí obsahovat alespoň tři z následujících čtyř skupin znaků:
 • Velká písmena anglické abecedy (A až Z)
 • Malá písmena anglické abecedy (a až z)
 • Číslice (0 až 9)
 • Interpunkční znaky (například!, $, #, %)

Další informace

Po instalaci opravy hotfix, která je popsána v tomto článku, uživatel obdrží následující zprávu, když se pokusí změnit heslo na heslo, které nesplňuje požadavky na složitost, které jsou určeny v zásadách hesla zásad:
Zadané heslo nesplňuje minimální požadavky na složitost. Vyberte jiné heslo, které splňuje všechna následující kritéria:
je alespoň x znaků;
nebyl použit v předchozích hesel x ;
nesmí obsahovat účtu nebo celé jméno;
obsahuje alespoň tři z následujících čtyř skupin znaků:
Velká písmena anglické abecedy (A až Z);
Malá písmena anglické abecedy (a až z);
Číslice (0 až 9);
Interpunkční znaky (například!, $, #, %)

Windows Server 2003

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Date     Time  Version   Size    File name------------------------------------------------------
29-May-2003 09:56 5.2.3790.42 1,187,328 Msgina.dll

Systém Windows XP

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít v počítači nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Požadavek na restartování

Po restartování počítače po instalaci thi A podporovaná oprava hotfix k dispozici od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, je protože oprava hotfix není k dispozici pro tuto opravu hotfix language.s.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Date     Time  Version    Size   File name--------------------------------------------------------
27-May-2003 11:15 5.1.2600.1226 969,216 Msgina.dll
27-May-2003 08:50 5.1.2600.1226 527,872 Xpsp2res.dll

Systém Windows 2000

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít v počítači nainstalována aktualizace Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Date     Time  Version    Size    File name--------------------------------------------------------
02-Jun-2003 10:15 5.0.2195.6751 333,072 Msgina.dll
29-May-2003 12:22 5.0.2195.6748 4,576,256 Sp3res.dll

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti uvedených na začátku tohoto článku.
Vlastnosti

ID článku: 821425 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor