Řešení potíží s chybami Stop 0x0000007B v systému Windows 2000

Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje postup při řešení chyb Stop 0x0000007B, ke kterým může docházet v počítačích se systémem Microsoft Windows 2000. V určitých situacích se může v počítači se systémem Windows 2000 zobrazit modrá obrazovka s následující chybovou zprávou v podobném znění:
***STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Chybová zpráva Stop 0x0000007B je zpráva ve znakovém režimu k chybě Stop výkonného jádra systému Windows 2000. Její příčiny mohou být různé. Může znamenat, že během inicializace vstupně-výstupního (I/O) systému došlo k chybě, když ovladač spouštěcího zařízení inicializoval zařízení, ze kterého byl proveden pokus o spuštění systému Microsoft Windows, nebo že nebyl inicializován systém souborů, protože nerozpoznal data uložená na spouštěcím zařízení. K této chybě může dojít v následujících situacích:
 • pokud je systém Windows nainstalován na nepodporovaném disku nebo řadiči SCSI (Small Computer System Interface),
 • po instalaci nového adaptéru nebo řadiče disků SCSI,
 • pokud došlo ke změně oddílů pevného disku se systémovým oddílem.
Tento článek popisuje jak obecné, tak i konkrétní kroky při řešení potíží, které můžete použít v případě, že se v počítači se systémem Windows 2000 zobrazí tato chybová zpráva.

Poznámka: Tento článek se nezabývá řešením potíží s chybami Stop 0x0000007B, ke kterým dochází při instalaci nebo během spuštění instalačního programu systému Windows 2000. Informace o řešení potíží s chybami Stop 0x0000007B při spuštění instalačního programu systému Windows 2000 nebo při instalaci aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822051 Řešení potíží s chybami Stop 0x0000007B, ke kterým dochází při spuštění instalace systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

zpět na začátek

Obecné postupy pro odstraňování potíží

Než podniknete kroky k odstranění chyby Stop 0x0000007B, přečtěte si obsah tohoto článku a zjistěte, zda se vás netýká některý z konkrétních problémů uvedených dále. Pokud ne, postupujte podle následujících obecných kroků pro odstraňování potíží:
 1. Jestliže jste nedávno přidali nový hardware, odeberte jej nebo ho znovu nakonfigurujte tak, aby nebyl v konfliktu s prostředky ostatních nainstalovaných řadičů.

  Pokud existuje konflikt přerušení nebo adresy vstupně-výstupního portu mezi spouštěcím řadičem a jiným řadičem, systém Windows 2000 pravděpodobně zobrazí chybovou zprávu Stop 0x0000007B. V seznamu HCL (Microsoft Hardware Compatibility List) zkontrolujte, zda je hardware, který chcete přidat, a jeho ovladače kompatibilní se systémem Windows 2000. Další informace o seznamu HCL získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:Potřebujete-li získat informace o hardwaru, který chcete nainstalovat, obraťte se na výrobce hardwaru.
 2. Použijte funkci Poslední známá funkční konfigurace. Pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace můžete vyřešit potíže v případě, že byl nedávno instalován ovladač zařízení, který není kompatibilní se spouštěcím řadičem.

  Pokud použijete funkci Poslední známá funkční konfigurace, spustíte počítač pomocí posledního nastavení, se kterým počítač pracoval bez potíží. Tato funkce obnoví informace registru a nastavení ovladače, které byly platné při posledním úspěšném spuštění počítače. Tuto funkci použijte v případě, že nemůžete systém Windows spustit po provedení změn v počítači (například po instalaci nebo upgradu ovladače zařízení).

  Chcete-li počítač spustit pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace, postupujte takto:
  1. Restartujte počítač.
  2. Po zobrazení následující zprávy stiskněte klávesu F8:
   Vyberte operační systém, který chcete spustit.
  3. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Poslední známá funkční konfigurace a stiskněte klávesu ENTER.
  4. Jestliže v počítači používáte další operační systémy, vyberte v zobrazeném seznamu položku Microsoft Windows 2000 a stiskněte klávesu ENTER.

   Varování: Po spuštění počítače pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace budou změny provedené od posledního úspěšného spuštění ztraceny.

   Pokud lze počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace spustit, je možné, že potíže způsobila poslední změna provedená v počítači (například instalace ovladače). Potíže odstraníte tak, že ovladač odeberete nebo aktualizujete a následně v systému Windows ověříte, zda byly potíže odstraněny.
 3. Použijte záchrannou opravnou disketu. Pokud máte záchrannou opravnou disketu, můžete ji použít k odstranění potíží. Procesem záchranné opravy můžete opravit systémové soubory, spouštěcí sektor oddílu a spouštěcí prostředí.

  Další informace o funkci záchranné opravy získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  231777 Jak vytvořit Záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000

zpět na začátek

Konkrétní postupy pro odstraňování potíží

Viry ve spouštěcím sektoru

Pokud je počítač napaden virem ve spouštěcím sektoru, může se zobrazit chyba Stop 0x0000007B. Pomocí antivirového programu zkontrolujte, zda počítač není napaden viry. Dále také zkontrolujte, zda viry nejsou obsaženy na disketách a zda je tedy můžete bezpečně používat.

Další informace o ochraně spouštěcího sektoru před viry získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

122221 Jak chránit spouštěcí sektor před viry v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Společnost Microsoft neposkytuje software na zjišťování nebo odstraňování počítačových virů. Pokud máte podezření, že by váš počítač mohl být napaden virem, opatřete si aktuální antivirový software. Seznam výrobců antivirového softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
49500 Seznam výrobců antivirového softwaru
zpět na začátek

Seznam konkrétních potíží

Následující seznam obsahuje informace o konkrétních situacích, ve kterých může k chybě Stop 0x0000007B dojít. Chcete-li zobrazit informace, jak odstranit dané potíže, klepněte na příslušný odkaz: zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází při pokusu o spuštění počítače po přesunutí dynamického pevného disku

Při spuštění počítače se systémem Windows 2000 se zobrazí následující chybová zpráva Stop:
STOP: 0x0000007b (0xf881b84c,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

0xc00000034 STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND

Příčina

K této chybě může dojít v případě, že se ID skupiny primárního disku pro pevný disk neshoduje s ID skupiny primárního disku uloženým v registru. K této neshodě může dojít v případě, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

 • nakonfigurujete pevný disk obsahující systémový oddíl jako dynamický disk v počítači se systémem Windows 2000,
 • pevný disk z původního počítače odeberete a nainstalujete ho do druhého počítače se systémem Windows 2000,
 • pevný disk naimportujete do skupiny disků obsahující dynamické disky ve druhém počítači se systémem Windows 2000,
 • pevný disk vrátíte z druhého počítače do prvního počítače.

Řešení:

Tyto potíže odstraníte tak, že pomocí Editoru registru odstraníte klíč registru skupiny primárního disku z registru počítače, který nelze spustit. Chcete-li tento klíč odstranit, proveďte následující kroky.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
 1. Odeberte pevný disk obsahující systémový oddíl z počítače, který nelze spustit, nainstalujte pevný disk do druhého počítače a potom druhý počítač spusťte.
 2. Ve druhém počítači klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
 3. V Editoru registru klepněte na položku HKEY_LOCAL_MACHINE a poté v nabídce Registr klepněte na příkaz Načíst podregistr.
 4. Vyhledejte soubor System obsahující podregistr operačního systému prvního počítače a klepněte na něj.

  Poznámka: Soubor System se nachází ve složce Jednotka:\Winnt\System32\Config, kde Jednotka je písmeno jednotky pevného disku z prvního počítače.
 5. Klepněte na možnost Otevřít, do pole Název klíče zadejte název Temp a klepněte na tlačítko OK.
 6. Poklepejte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE a potom poklepejte na položku Temp.
 7. Poklepejte na položku ControlSet00n, kde n je číslo sady ovládacích prvků.
 8. Poklepejte na položku Services, poklepejte na položku dmio a potom klepněte na položku Boot Info.
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši na klíč registru Primary Disk Group a klepněte na příkaz Odstranit.
 10. Opakujte kroky 7 až 9 pro každou instanci ControlSet00n v podklíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Temp.
 11. Klepněte na položku Temp a potom v nabídce Registr klepněte na příkaz Uvolnit podregistr a klepněte na tlačítko Ano.
 12. Ukončete Editor registru.
 13. Vypněte druhý počítač a vyjměte pevný disk, který je původně z prvního počítače.
 14. Nainstalujte znovu pevný disk do prvního počítače a potom první počítač spusťte.
V systému Windows 2000 může existovat pouze jedna skupina dynamických disků. Pokud dynamický disk přesunete z jednoho počítače do druhého počítače, který již dynamické disky obsahuje, dojde ke změně ID skupiny primárního disku a disk je sloučen do databáze dynamických disků druhého počítače. ID skupiny primárního disku, které je uloženo v registru operačního systému na disku, však zůstane nezměněno. Po vrácení pevného disku zpět do prvního počítače způsobí neshoda mezi novým ID skupiny primárního disku a ID skupiny primárního disku uloženým v registru chybu.

Další informace o číslování dynamických disků získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

222470 Číslování dynamických disků a nástroj DmDiag.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

222189 Popis skupin disků v nástroji Správa disků systému Windows

zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází po přesunutí systémového disku do jiného počítače

Pokud přesunete systémový (spouštěcí) disk jednoho počítače se systémem Windows 2000 do jiného počítače, zobrazí se pravděpodobně při pokusu o spuštění druhého počítače následující chybová zpráva:
***STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Příčina

K těmto potížím dochází v případě, že počítač, do kterého jste disk přesunuli, používá jiný hardware, než původní počítač se systémem Windows 2000. K této chybě například dochází v případě, že přesunete systémový pevný disk do záložního počítače, který se modelem liší od původního počítače. V takové situaci nejsou v záložním počítači v systému Windows nainstalovány položky registru a ovladače pro hardware řadiče velkokapacitního zařízení.

Pro řadiče IDE (Integrated Device Electronics) je k dispozici několik různých čipových sad a každá čipová sada používá k identifikaci jiné ID PNP (Plug-n-Play). Informace o ID PNP řadičů velkokapacitních zařízení musí být uloženy v registru záložního počítače, aby mohl systém Windows při spuštění počítače inicializovat správné ovladače.

Řešení:

Podporovaná metoda přesunutí instalace systému Windows 2000 na nový hardware je zdokumentována v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
249694 Jak přesunout instalaci systému Windows na jiný hardware

V případě zotavení po nehodě však postupujte následujícím způsobem (podle konkrétní situace):
 • Pro záložní počítač použijte stejný hardware.
 • Nahraďte hardware, který je příčinou potíží, v novém (záložním) počítači hardwarem od stejného výrobce, stejnou značkou, stejným modelem, jako jsou komponenty v původním počítači, pro který má počítač sloužit jako záložní.
 • V novém počítači použijte řadič SCSI stejné značky a modelu, pokud jde o systémový disk typu SCSI.
 • Pokud se jedná o systémový disk typu IDE, použijte stejný typ základní desky, která má stejnou čipovou sadu IDE a stejné ID PNP jako původní počítač.
Pokud instalujete řadič SCSI používaný záložním počítačem, můžete v případě systémových disků SCSI před přenesením obsahu systémového disku doplnit do registru potřebné informace a zajistit, aby byly nainstalovány všechny potřebné ovladače. Pomocí technologie Plug and Play systému Windows je zjištěn řadič, nastaveny důležité položky registru a následně zkopírován příslušný ovladač.

Jakmile ověříte, že se ve Správci zařízení řadič SCSI zobrazuje, můžete alternativní řadič bezpečně odebrat. Pokud je nutné později přesunout systémovou jednotku do jiného počítače s řadičem SCSI stejné značky a modelu, bude možné systém Windows úspěšně spustit, protože byl tento řadič v systému již jednou použit a v systému byly správné konfigurační informace uchovány.

Další informace

Přestože společnost Microsoft nepodporuje následující metodu, můžete předem naimportovat nebo sloučit potřebné položky a zkopírovat ovladače pro podporu řadičů IDE nativně podporovaných systémem Windows. Tímto způsobem lze zajistit, aby se přesunuté systémové jednotky spouštěly úspěšně. Další odlišnosti v hardwarové konfiguraci však mohou být příčinou jiných potíží. Toto řešení zajišťuje podporu pro řadiče IDE, jejichž ID PNP odpovídá některé z položek v následujícím seznamu. Pokud však chcete předem zjistit, jaké řadiče IDE se používají v aktuálním a záložním počítači, můžete v souboru protokolu %SystemRoot%\Setupapi.log vyhledat ID PNP zjištěné při instalaci. Po zjištění ID PNP používaných v počítačích můžete zvolit sloučení ID PNP nebo zadání pouze potřebných ID do registru.

Následuje seznam ID PNP nativně podporovaných řadičů IDE v systému Windows:
;***********(Standardní řadiče IDE ATA/ATAPI)********* Primary_IDE_Channel=%systemroot%\inf\mshdc.inf Secondary_IDE_Channel=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*********** Obecný_řadič_pevného_disku_ESDI ********** *PNP0600=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*********** Řadič Aztech IDE ********************** *AZT0502=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*********** ID zařízení pro obecné řadiče Dual PCI IDE ********* PCI\CC_0101=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************Acer Labs Inc ****************************** PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************Appian Technology ************************** PCI\VEN_1097&DEV_0038=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************CMD Technology ***************************** PCI\VEN_1095&DEV_0640=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_1095&DEV_0646=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;************Compaq ************************************* PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Intel ************************************* PCI\VEN_8086&DEV_1222=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_8086&DEV_1230=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_8086&DEV_7010=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_8086&DEV_7111=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_8086&DEV_2411=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_8086&DEV_2421=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_8086&DEV_7199=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************PC Technology ***************************** PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Silicon Integrated System ***************** PCI\VEN_1039&DEV_0601=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_1039&DEV_5513=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Symphony Labs ***************************** PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%systemroot%\inf\mshdc.inf PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************Promise Technology ************************ PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%systemroot%\inf\mshdc.inf

;*************VIA Technologies, Inc. ******************** PCI\VEN_1106&DEV_0571=%systemroot%\inf\mshdc.inf
Chcete-li naimportovat tyto informace, proveďte tyto kroky na dvou různých testovacích počítačích, v nichž se po vzájemné výměně jednotek mezi oběma počítači zobrazí chyba Stop 0x0000007B. Po provedení těchto kroků v obou počítačích by mělo být možné vzájemně vyměnit pevné disky a spustit oba počítače, aniž by se uvedená chybová zpráva zobrazila. Další odlišnosti v hardwarové konfiguraci však mohou být příčinou jiných potíží. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Zkopírujte následující informace do Poznámkového bloku a následně uložte kopii souboru na disketu pod názvem Mergeide.reg.

  Poznámka: Soubor je nutné uložit s příponou REG. Dbejte, abyste jej neuložili s příponou TXT.
  ********* ZAČÁTEK KOPÍROVÁNÍ *************

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk] "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="disk"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571] "Service"="pciide" "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199] "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" "Service"="intelide"

  ;Přidat ovladač pro Atapi (vyžaduje soubor atapi.sys v adresáři ovladačů)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi] "ErrorControl"=dword:00000001 "Group"="SCSI miniport" "Start"=dword:00000000 "Tag"=dword:00000019 "Type"=dword:00000001 "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller" "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 00,73,00,79,00,73,00,00,00

  ;Přidat ovladač pro intelide (vyžaduje soubor intelide.sys v adresáři ovladačů)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde] "ErrorControl"=dword:00000001 "Group"="System Bus Extender" "Start"=dword:00000000 "Tag"=dword:00000004 "Type"=dword:00000001 "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00


  ;Přidat ovladač pro pciide (vyžaduje soubor pciide.sys a pciidex.sys v adresáři ovladačů)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde] "ErrorControl"=dword:00000001 "Group"="System Bus Extender" "Start"=dword:00000000 "Tag"=dword:00000003 "Type"=dword:00000001 "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00

  ************ KONEC KOPÍROVÁNÍ ***************
 2. Vyextrahujte soubory Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys a Pciidex.sys ze souboru %SystemRoot%\Driver Cache\i386\Driver.cab nebo je zkopírujte do složky %SystemRoot%\System32\Drivers z nejnovějšího distribučního média aktualizace Service Pack, pokud je již aktualizace Service Pack v počítači nainstalována.
 3. V aplikaci Microsoft Windows Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Mergeide.reg uložený na disketě a klepněte na příkaz Sloučit.
 4. Po zobrazení dotazu, zda chcete přidat informace v souboru Mergeide.reg do registru, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Vypněte počítač a přesuňte jednotku systémového disku do druhého testovaného počítače, ve kterém došlo k chybě Stop 0x0000007b, a potom tento počítač spusťte.
zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází po aktualizaci ovladače PERC2 SCSI na serveru Dell PowerEdge 2450

Pokud aktualizujete ovladače pro řadič SCSI z webu Microsoft Windows Update, může se po restartování počítače zobrazit modrá obrazovka s chybovou zprávou podobného znění:
*** STOP: 0x0000007B (0xF201B848, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Příčina

K těmto potížím může dojít v případě, že aktualizujete ovladače řadiče SCSI pro řadič diskového pole PERC2 RAID na serveru Dell PowerEdge 2450 a je splněna některá z následujících podmínek:
 • před instalací ovladače SCSI z webu Windows Update neaktualizujete firmware řadiče diskového pole PERC2 RAID,
 • v systému Windows je načten ovladač upperfilter Afamgt „Fast Utility“.

Řešení

K řešení těchto potíží použijte následující metody v uvedeném pořadí. Metodou 2 pokračujte pouze v případě, že potíže nelze vyřešit pomocí metody 1 a metodou 3 pokračujte pouze v případě, že potíže nelze vyřešit pomocí metody 2.

Metoda 1: Nahrazení souboru ovladače Perc2.sys

Nahraďte aktualizovaný soubor ovladače Perc2.sys správnou verzí pro příslušnou úroveň firmwaru příslušného řadiče SCSI RAID. Použijte uvedený postup.

Poznámka: Pokud jste dříve aktualizovali firmware řadiče RAID, opatřete si správnou verzi ovladače Perc2.sys od společnosti Dell. Není možné použít verzi souboru, který je uložen na disku CD-ROM OpenManage, jenž byl součástí dodávky k hardwaru. Chcete-li získat správnou verzi souboru Perc2.sys, obraťte se na společnost Dell nebo přejděte na následující server FTP společnosti Dell:
 1. Ke spuštění počítače použijte disk CD-ROM systému Windows 2000. Potom stisknutím klávesy F6 nainstalujte ovladač SCSI nebo RAID třetí strany.

  Poznámka: Je možné, že před spuštěním počítače z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM bude nutné změnit nastavení systému BIOS. Další informace o tom, jak nakonfigurovat počítač tak, aby jej bylo možné spustit z disku CD-ROM nebo DVD-ROM, získáte v dokumentaci k počítači nebo od výrobce počítače.
 2. Stiskněte klávesu S (určení dalšího zařízení) a poté vložte disketu obsahující správný ovladač pro verzi firmwaru, který je pro používaný řadič PERC2 RAID nainstalován.
 3. Stisknutím klávesy R opravíte instalaci systému Windows 2000.
 4. Chcete-li použít Konzolu pro zotavení, stiskněte klávesu C.
 5. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 6. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd system32\drivers a stiskněte klávesu ENTER.
 7. Přejmenujte soubor ovladače Perc2.sys s datem 10.29.01.

  To provedete zadáním příkazu ren perc2.sys perc2.old na příkazovém řádku a stisknutím klávesy ENTER.
 8. Zkopírujte správnou verzi souboru Perc2.sys z diskety do složky Winnt\System32\Drivers.

  To provedete tak, že na příkazovém řádku zadáte příkaz copy a:\perc2.sys a stisknete klávesu ENTER.
 9. Zadáním příkazu exit ukončíte Konzolu pro zotavení a restartujete počítač.
Pokud se systém Windows úspěšně nespustí, přejděte k části Metoda 2.

Metoda 2: Odebrání ovladače filtru Afamgt

Odeberte z registru systému Windows ovladač filtru Afamgt. Chcete-li to provést, proveďte následující kroky.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
 1. Vytvořte paralelní instalaci systému Windows 2000.

  Další informace o provedení instalace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  266465 Jak vytvořit paralelní instalaci systému Windows 2000 nebo systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 2. V nové instalaci systému Windows spusťte Editor registru a vyhledejte klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. V nabídce Registr klepněte na příkaz Načíst podregistr.
 4. Přejděte do složky SystemRoot\System32\Config původní instalace systému Windows, klepněte na soubor System a poté klepněte na tlačítko Otevřít.
 5. Do pole Načíst podregistr zadejte název test a poté klepněte na tlačítko OK.

  Podregistr HKEY_LOCAL_MACHINE původní instalace systému Windows je načten jako podklíč aktuálního klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE.
 6. Odstraňte položku dat AFAMGT z hodnoty UpperFilters v následujícím umístění registru načteného podregistru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002 BE10318}
  Hodnota: UpperFilters
  Údaje: AFAMGT Uvolněte podregistr.
  To provedete klepnutím na klíč test a následně klepnutím na příkaz Uvolnit podregistr v nabídce Registr.
 7. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte uvolnění klíče registru test a všech jeho podklíčů.
 8. Ukončete program Editor registru a poté restartujte počítač do původní instalace systému Windows.
Pokud se systém Windows úspěšně nespustí, přejděte k části Metoda 3.

Metoda 3: Aktualizace firmwaru řadiče RAID.

Aktualizujte firmware řadiče RAID na nejnovější verzi. Informace o tom, jak aktualizovat firmware, získáte v dokumentaci, která byla součástí zařízení, nebo se obraťte na společnost Dell. Chcete-li kontaktovat společnost Dell, navštivte následující web této společnosti: zpět na začátek

K chybě Stop: 0x0000007B dochází při spuštění počítače na zrcadleném dynamickém disku

Pokud pro spouštěcí oddíl na dynamických discích používáte softwarové zrcadlení, může se při spuštění nebo vypnutí počítače zobrazit následující chybová zpráva:
STOP: 0x0000007B (0x817bdee8, 0xc0000010, 0x00000000, 0x00000000) Inaccessible_Boot_Device
Poznámka: Druhý parametr v chybové zprávě je definován takto:
0xc0000010 STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST

Příčina

K těmto potížím může docházet v situacích, kdy primární spouštěcí disk ohlásil neodstranitelné vstupně-výstupní (I/O) chyby disku a došlo u něj k chybě redundance dat. To způsobí, že primární spouštěcí svazek je v databázi LDM (Logical Disk Manager) označen příznakem „obnovit“, což zabraňuje spuštění ze „zastaralého“ svazku.

Řešení

Tyto potíže lze vyřešit restartováním počítače do operačního systému umístěného na stínové jednotce pomocí spouštěcí diskety s odolností proti chybám.

Další informace o tom, jak vytvořit spouštěcí disketu, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119467 Jak vytvořit spouštěcí disketu pro oddíl NTFS nebo FAT

Po restartování počítače do operačního systému na stínové jednotce spusťte nástroj Správa disků, klepněte pravým tlačítkem myši na primární jednotku (měl by u ní být zobrazen žlutý trojúhelník, což znamená, že je nutné se na ni zaměřit) a klepnutím na příkaz Aktivovat disk odeberte příznak obnovení a spusťte regeneraci. Jakmile je zrcadlený svazek regenerován a je v pořádku, můžete restartovat počítač obvyklým způsobem z primární jednotky.

Nezapomeňte však zjistit, proč došlo k vstupně-výstupním chybám primární jednotky, a poté tyto potíže odstranit, aby již k těmto chybám nedocházelo. Zkontrolujte, zda protokol událostí neobsahuje zprávy o událostech zaznamenané zdrojem událostí Dmio před potížemi se spuštěním.

Poznámka: Pokud k neodstranitelným vstupně-výstupním chybám disku, které byly příčinou těchto potíží, došlo v počáteční fázi procesu spouštění počítače, nemusí protokol událostí systému až do úspěšného spuštění počítače ze stínové jednotky obsahovat žádné zprávy o chybě redundance dat.

Pokud před restartováním počítače použijete pro disk operačního systému zrcadlení dynamických disků, zkontrolujte v nástroji Správa disků, zda zrcadlený svazek a dynamické disky pracují správně a nedochází u nich k chybám. Pokud k chybě dojde, opravte ji obnovením příznaků LDM prostřednictvím opětovné aktivace disku. Pokud tato akce nepřinese požadované výsledky, restartujte počítač při dalším naplánovaném spuštění na stínovou jednotku pomocí diskety s odolností proti chybám.

zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází při spuštění počítače po instalaci nové základní desky

Při spuštění počítače po instalaci nové základní desky se může zobrazit modrá obrazovka s následující chybovou zprávou:
STOP: 0x0000007B: (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Příčina

K těmto potížím může dojít v případě, že nová základní deska obsahuje integrovaný řadič IDE, který používá jinou čipovou sadu než původní základní deska.

Řešení

Tyto potíže vyřešíte tak, že znovu spustíte instalační program systému Windows 2000 a opravíte instalaci systému Windows 2000. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte počítač pomocí instalačních disket nebo disku CD-ROM systému Windows 2000.

  Poznámka: Chcete-li spustit počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000, je třeba počítač nakonfigurovat tak, aby se spouštěl z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM. Další informace o konfiguraci počítače pro spuštění z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM naleznete v dokumentaci dodané k počítači nebo od výrobce počítače.
 2. Na obrazovce Vítá vás instalační program stiskněte klávesu ENTER.
 3. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy k systému Windows 2000. Po zobrazení výzvy k potvrzení souhlasu s těmito podmínkami stiskněte klávesu F8.
 4. Vyberte aktuální instalaci systému Windows 2000 (pokud ještě není vybrána) a stiskněte klávesu R.
 5. Podle pokynů na obrazovce opravte instalaci systému Windows 2000.
zpět na začátek

K chybě Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR dochází po spuštění počítače na stínové jednotce z porušeného zrcadleného svazku běžného disku

Pomocí systému Windows 2000 můžete provést upgrade serveru se systémem Microsoft Windows NT 4.0, na kterém je softwarově zrcadlen disk operačního systému, aniž by bylo nejdříve nutné zrcadlení zrušit. Systém Windows 2000 obsahuje určitá omezení vztahující se na běžné disky a starší sady odolné proti chybám, jako jsou například zrcadlené svazky. Jedním z omezení je to, že nelze spouštět počítač z nesynchronizované („zastaralé“) primární jednotky na stínovou jednotku. zpět na začátek
Pokud z nějakého důvodu primární jednotka operačního systému nefunguje nebo je v konfiguraci se softwarovým zrcadlením přepnuta do režimu offline, bude se systém Windows 2000 dále spouštět ze stínové jednotky. Pokud v tomto bodě provedete standardní vypnutí a primární jednotku operačního systému obnovíte, nebudete moci pomocí primární jednotky spustit systém opět do funkční stínové jednotky. K tomu dochází pouze v případě, že soubor Boot.ini obsahuje položku odkazující na operační systém stínové jednotky a tuto položku se pokusíte použít poté, co dojde k chybě redundance dat primární jednotky. Pokud se v této situaci pokusíte spustit systém na primární nebo stínový disk operačního systému, zobrazí se chyba Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR. Pokud následně odeberete nebo vypnete stínovou jednotku a pokusíte se spustit systém na zastaralou primární jednotku, zobrazí se chybová zpráva Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Jedná se také o ochranný mechanismus, protože většina dat je uložena na stínové jednotce.

Poznámka: Informace v tomto článku se týkají pouze běžných disků, neplatí pro dynamické disky.
Provedením následujících kroků můžete systém zabezpečit před ztrátou dat a plně ho obnovit v případě, že dojde k chybě Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR:
 1. Pomocí spouštěcí diskety systému Windows NT s odolností proti chybám spusťte počítač na stínové (sekundární) systémové jednotce.

  Další informace o vytvoření spouštěcí diskety naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  119467 Jak vytvořit spouštěcí disketu pro oddíl NTFS nebo FAT

 2. V systému Windows 2000 postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
  2. Poklepejte na položku Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače.
  3. Poklepejte na položku Úložiště a klepněte na položku Správa disků.
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na zrcadlený oddíl a klepněte na příkaz Synchronizovat zrcadlo.

   Pokud se stav zrcadleného svazku zobrazuje jako V pořádku, vypněte a znovu zapněte počítač.
  5. Spusťte počítač na správně fungující primární jednotce operačního systému.
  Poznámka: Zrcadlených jednotek dynamických disků operačního systému se tato omezení netýkají. Pokud v podobné situaci použijete zrcadlené dynamické disky, nezobrazí se při spuštění počítače na stínové jednotce chybová zpráva Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR. To je jedna z výhod, kterou mají dynamické disky v porovnání s běžnými disky.

  zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází po odebrání softwaru Roxio Easy CD Creator 5 Platinum

Po restartování počítače po odebrání softwaru Roxio Easy CD Creator 5 Platinum se na modré obrazovce zobrazuje chybová zpráva STOP podobného znění:
*** STOP: 0x0000007B (0xF741B84C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
K tomuto chování také může docházet po přeinstalaci softwaru Roxio Easy CD Creator 5 Platinum.

Příčina

K těmto potížím dochází, pokud není při odinstalaci softwaru Roxio Easy CD Creator 5 Platinum odebrána položka registru pro soubor PrtSeqRd.sys ovladače UpperFilters, kterou do registru zapsal instalační program softwaru Easy CD Creator 5 Platinum. Při odinstalaci softwaru je odebrán ovladač PrtSeqRd.sys, položka UpperFilters však může zůstat uložena v registru. Proto dochází při spouštění systému Windows k chybě Stop 0x0000007B.

Řešení

Tyto potíže můžete odstranit použitím jednoho z následujících způsobů v pořadí, ve kterém jsou uvedeny. Další způsob použijte pouze v případě, že předchozí uvedený způsob potíže neodstraní.

Varování: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Metoda 1: Úprava registru pomocí zálohy podregistru System

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000.

  Poznámka: Je možné, že před spuštěním počítače z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM bude nutné změnit nastavení systému BIOS. Další informace o tom, jak nakonfigurovat počítač tak, aby jej bylo možné spustit z disku CD-ROM nebo DVD-ROM, získáte v dokumentaci k počítači nebo od výrobce počítače.
 2. Jestliže potřebujete řadič pevného disku jiného výrobce, stiskněte klávesu S (určení dalšího zařízení) a poté vložte disketu, která obsahuje správný ovladač daného řadiče pevného disku.
 3. Stisknutím klávesy R zvolte opravu instalace systému Windows 2000. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
 4. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 5. Přejděte do složky %windir%\System32\Config, přejmenujte soubor System na System.old a zkopírujte soubor System ze složky %windir%\Repair\System.

  To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku Jednotka:\WinNT (kde Jednotka představuje jednotku a WinNT složku, ve které je nainstalován systém Windows 2000) a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.old
  copy C:\winnt\repair\system
  Zobrazí se následující informace:


  1 zkopírovaných souborů.
 6. Zadejte příkaz exit a poté stisknutím klávesy ENTER ukončete Konzolu pro zotavení a restartujte systém Windows.

  Poznámka: Pokud se systém Windows úspěšně nespustí, přejděte k části Metoda 2: Zakázání služeb softwaru Easy CD Creator v tomto článku a zbývající kroky v této metodě již neprovádějte.
 7. Přihlaste se k systému Windows jako správce (Administrator).
 8. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
 9. Klepněte na položku HKEY_LOCAL_MACHINE a poté v nabídce Registr klepněte na příkaz Načíst podregistr.
 10. Přejděte do složky C:\Winnt\System32\Config, klepněte na soubor System.old a poté klepněte na tlačítko Otevřít.
 11. Do pole Název klíče zadejte název test a poté klepněte na tlačítko OK.

  Původní podregistr System je načten pod aktuální podregistr HKEY_LOCAL_MACHINE jako test.
 12. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 13. V pravém podokně programu Editor registru klepněte na položku LowerFilters a poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.

  Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění.
 14. V pravém podokně klepněte na položku UpperFilters a poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.

  Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění.
 15. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 16. V pravém podokně poklepejte na položku UpperFilters.
 17. V poli Údaje odstraňte položku PrtSeqRd.sys a poté klepněte na tlačítko OK.

  Pokud jste programem Editor registru dotázáni na odstranění prázdného řetězce, klepněte na tlačítko OK.
 18. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Services
 19. Pokud jsou přítomny, zakažte služby, které odpovídají následujícím podklíčům registru, a to změnou hodnoty Start na 4:
  Cdr4_2K
  Cdralw2k
  Cdudf dvd_2K
  Mmc_2K
  PrtSeqRd
  Pwd_2K
  UdfReadr
  To provedete tak, že klepnete na podklíč (například na podklíč Cdr4_2K), v pravém podokně poklepete na hodnotu Start, do pole Údaje zadáte 4 a poté klepnete na tlačítko OK.
 20. Kroky 12 až 19 opakujte pro všechny ostatní položky ControlSet00xxx (kde xxx je číslo) v podklíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\test, například ControlSet002.
 21. Uvolněte podregistr System.old. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na položku test a poté v nabídce Registr klepněte na příkaz Uvolnit podregistr.
  2. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte uvolnění klíče registru test a všech jeho podklíčů.
 22. Ukončete program Editor registru a znovu načtěte původní podregistr System. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Restartujte počítač a poté ho spusťte pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000.
  2. Jestliže potřebujete řadič pevného disku jiného výrobce, stiskněte klávesu S (určení dalšího zařízení) a poté vložte disketu, která obsahuje správný ovladač daného řadiče pevného disku.
  3. Stisknutím klávesy R zvolte opravu instalace systému Windows 2000. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
  4. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
  5. Přejděte do složky %windir%\System32\Config, přejmenujte soubor System na System.xxx a soubor System.old přejmenujte na System.

   To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku Jednotka:\WinNT (kde Jednotka představuje jednotku a WinNT složku, ve které je nainstalován systém Windows 2000). Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.xxx
   ren system.old system
  6. Zadejte příkaz exit a poté stisknutím klávesy ENTER ukončete Konzolu pro zotavení.
  7. Následně standardním způsobem restartujte počítač.
Metoda 2: Zakázání služeb softwaru Easy CD Creator
 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000.
 2. Jestliže potřebujete řadič pevného disku jiného výrobce, stiskněte klávesu S (určení dalšího zařízení) a poté vložte disketu, která obsahuje správný ovladač daného řadiče pevného disku.
 3. Stisknutím klávesy R zvolte opravu instalace systému Windows 2000. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
 4. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 5. Přejděte do složky %windir%\System32\Config, přejmenujte soubor System na System.xxx a soubor System.old přejmenujte na System.

  To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku Jednotka:\WinNT (kde Jednotka představuje jednotku a WinNT složku, ve které je nainstalován systém Windows 2000). Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.xxx
  ren system.old system
 6. Přejděte do složky %windir%\System32\Drivers.

  To provedete zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku a následným stisknutím klávesy ENTER:
  cd C:\WinNT\System32\Drivers
 7. Na příkazovém řádku zadejte následující řádky. Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
  ren prtseqrd.sys prtseqrd.old
  copy diskperf.sys prtseqrd.sys
 8. Pokud jsou přítomny, zakažte následující služby softwaru Roxio:
  Cdr4_2K
  Cdralw2k
  Cdudf dvd_2K
  Mmc_2K
  PrtSeqRd
  Pwd_2K
  UdfReadr
  To provedete zadáním příkazu disable název_služby a následným stisknutím klávesy ENTER, kde název_služby je název jedné ze služeb uvedených v seznamu. Zadejte například příkaz disable cdr4_2k a poté stiskněte klávesu ENTER.
 9. Pokud jsou ve složce C:\WinNT\System32\Drivers přítomny následující soubory, změňte jejich přípony na OLD:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Cdudf.sys
  Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz dir cdr4_2k.sys a poté stiskněte klávesu ENTER.

   Pokud se tento název souboru zobrazí, zadejte příkaz ren cdr4_2K.sys cdr4_2K.old a poté stiskněte klávesu ENTER.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz dir cdr4_2k.sys a poté stiskněte klávesu ENTER.

   Pokud se tento název souboru zobrazí, zadejte příkaz ren cdralw2k.sys cdralw2k.old a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz dir cdudf.sys a poté stiskněte klávesu ENTER.

   Pokud se tento název souboru zobrazí, zadejte příkaz ren cdudf.sys cdudf.old a poté stiskněte klávesu ENTER.
 10. Zadejte příkaz exit a poté stisknutím klávesy ENTER ukončete Konzolu pro zotavení a restartujte počítač.
 11. Počítač spusťte z disku CD-ROM systému Windows 2000, stisknutím klávesy ENTER spusťte instalaci systému Windows a poté stisknutím klávesy R zvolte opravu aktuální instalace systému Windows.
Metoda 3: Úprava podregistru System z paralelní instalace systému Windows
 1. Vytvořte paralelní instalaci systému Windows.

  Další informace o provedení instalace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  266465 Jak vytvořit paralelní instalaci systému Windows 2000 nebo systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 2. V nové instalaci systému Windows klepnete na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  V poli Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Přejděte ke klíči HKEY_LOCAL_MACHINE a klepněte na něj.
 4. V nabídce Registr klepněte na příkaz Načíst podregistr.
 5. Přejděte do složky %SystemRoot%\System32\Config původní instalace systému Windows, klepněte na soubor System a poté klepněte na tlačítko Otevřít.
 6. Do pole Načíst podregistr zadejte název test a poté klepněte na tlačítko OK.

  Podregistr System původní instalace systému Windows je načten jako podklíč klíče aktuálního registru HKEY_LOCAL_MACHINE jako test.
 7. Postupujte podle kroků 12 až 19 v části Metoda 1: Úprava registru pomocí zálohy podregistru System dříve v tomto článku a upravte podklíč registru test.
 8. Uvolněte podklíč registru test. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na položku test a poté v nabídce Registr klepněte na příkaz Uvolnit podregistr.
  2. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte uvolnění klíče registru test a všech jeho podklíčů.
 9. Ukončete program Editor registru a poté restartujte počítač do původní instalace systému Windows.

  Pokud nelze spustit původní instalaci systému Windows, spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000, stisknutím klávesy ENTER spusťte instalaci systému Windows a poté stisknutím klávesy R zvolte opravu aktuální instalace systému Windows.
zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází po spuštění počítače po instalaci produktu Iomega IomegaWare 3.1

Při pokusu o spuštění počítače se může zobrazit zpráva podobného znění:
STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Příčina

K těmto potížím může dojít v případě, že je v počítači nainstalován software Iomega IomegaWare verze 3.1.

Řešení:

K řešení těchto potíží použijte následující metody v uvedeném pořadí.

Metoda 1
 1. Obnovení počítače pomocí Konzoly pro zotavení. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM se systémem Windows 2000.

   Poznámka: Je možné, že před spuštěním počítače z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM bude nutné změnit nastavení systému BIOS. Další informace o tom, jak nakonfigurovat počítač tak, aby jej bylo možné spustit z disku CD-ROM nebo DVD-ROM, získáte v dokumentaci k počítači nebo od výrobce počítače.
  2. Stisknutím klávesy R zvolte opravu instalace systému Windows 2000. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
  3. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
  4. Přejděte do složky %windir%\System32\Config, přejmenujte soubor System na System.old a soubor System zkopírujte do složky %windir%\Repair\System.

   To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku Jednotka:\WinNT (kde Jednotka představuje jednotku a WinNT složku, ve které je nainstalován systém Windows 2000). Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.old
   copy C:\WinNT\repair\system
  5. Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.
  6. Spusťte počítač obvyklým způsobem.

   Pokud je možné počítač spustit obvyklým způsobem, přejděte ke kroku 2 této metody a potom postupujte podle zbývajících kroků v této metodě. Jestliže nelze počítač spustit obvyklým způsobem, přejděte k části Metoda 2.
 2. Upravte registr. Chcete-li to provést, proveďte následující kroky.

 3. Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
  1. Klepněte na tlačítko Start a klepněte na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE
  4. V nabídce Registr klepněte na příkaz Načíst podregistr a načtěte podregistr Windows\System32\Config\System.old.
  5. Po zobrazení výzvy k zadání názvu zadejte název Test.
  6. Vyhledejte následující klíče a klepněte na ně, kde xxx představuje čísla, jako například 001 a 002:
   ControlSetxxx\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
   ControlSetxxx\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  7. Odstraňte položku LowerFilters pro každý klíč v kroku 2f.
  8. V části ControlSetxxx\Services zakažte služby odpovídající následujícím podklíčům registru nastavením hodnoty Start na 4:
   Iomdisk
   Iomega Activity Disk2
   IomegaAccess
   ZipToA
   Chcete-li to provést, klepněte v pravém podokně na podklíč (například na podklíč Iomdisk), poklepejte na hodnotu Start, do pole Údaje zadejte 4 a klepněte na tlačítko OK.
  9. V nabídce Registr klepněte na příkaz Uvolnit podregistr a potom uvolněte podregistr Windows\System32\Config\System.old.
  10. Ukončete Editor registru.
 4. Obnovte soubor System. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000.
  2. Stisknutím klávesy R zvolte opravu instalace systému Windows 2000. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
  3. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
  4. Přejděte do složky %windir%\System32\Config, přejmenujte soubor System na System.xxx a přejmenujte soubor System.old na System. To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku Jednotka:\WinNT (kde Jednotka představuje jednotku a WinNT složku, ve které je nainstalován systém Windows 2000). Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.xxx
   ren system.old system
  5. Zadáním příkazu exit a stisknutím klávesy ENTER Konzolu pro zotavení ukončíte.
 5. Spusťte počítač obvyklým způsobem a potom odeberte program IomegaWare z počítače pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.
Metoda 2

Jestliže není možné počítač spustit obvyklým způsobem, postupujte po provedení kroku 1 metody 1 podle následujících kroků:
 1. Pomocí Konzoly pro zotavení vraťte zpět obnovení systému. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000.
  2. Stisknutím klávesy R zvolte opravu instalace systému Windows 2000. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
  3. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
  4. Přejděte do složky %windir%\System32\Config, přejmenujte soubor System na System.xxx a soubor System.old přejmenujte na System.

   To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku Jednotka:\WinNT (kde Jednotka představuje jednotku a WinNT složku, ve které je nainstalován systém Windows 2000). Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
   cd system32\config
   ren system system.xxx
   ren system.old system
 2. Přejmenujte a potom zkopírujte ovladače Iomdisk.sys.

  To lze provést tak, že na příkazovém řádku zadáte následující řádky, přičemž za každým řádkem stisknete klávesu ENTER:
  cd WinNT\system32\drivers
  ren iomdisk.sys iomdisk.old
  copy atapi.sys iomdisk.sys
 3. Zakažte služby Iomega. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz listsvc a vyhledejte následující služby Iomega:
   • Iomdisk
   • Iomega Activity Disk2
   • IomegaAccess
   • ZipToA
  2. Pro každou službu v seznamu zadejte disable název_služby, kde název_služby je název služby, kterou chcete zakázat.
 4. Proveďte místní upgrade systému Windows 2000.

  Další informace o tom, jak provádět místní upgrade systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  292175 Jak provést místní upgrade systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 5. Odeberte program IomegaWare z počítače pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.
zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází po instalaci nástrojů Iomega Tools

Po instalaci nástrojů Iomega Tools do počítače se může zobrazit chybová zpráva podobného znění:
STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Příčina

K těmto potížím dochází v případě, kdy chyby ovladače Iomega ATAPI zabraňují správnému spuštění systému Windows.

Řešení

Při řešení problému postupujte takto:
 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows 2000.
 2. Stisknutím klávesy R zvolte opravu instalace systému Windows 2000. Stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro zotavení.
 3. Zadejte číslo představující instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit, a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 4. Chcete-li zakázat ovladače Iomega, na příkazovém řádku Konzoly pro zotavení zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  disable imgatapi
 5. Chcete-li zjistit, zda je služba Iomega Atapi stále nastavena na hodnotu Spuštění počítače, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
  listsvc
 6. Podle situace proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud je služba Iomega Atapi nastavena na hodnotu Spuštění počítače, restartujte počítač zadáním příkazu exit a stisknutím klávesy ENTER.
  • Jestliže je služba Iomega Atapi nastavena na hodnotu Zakázáno, zadejte následující řádky a za každým z nich stiskněte klávesu ENTER:
   enable atapi service_boot_start
   exit
 7. Odeberte program IomegaWare z počítače pomocí nástroje Přidat či odebrat programy v Ovládacích panelech.
zpět na začátek

K chybě Stop 0x0000007B dochází po odebrání správce Veritas Open Transaction Manager

Po odebrání správce Veritas Open Transaction Manager z počítače se může po restartování počítače zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
STOP 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
STOP 0x00000050 (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Potíže nelze odstranit spuštěním počítače s posledním nastavením, se kterým počítač správně fungoval, pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace.

Správce Veritas Open Transaction Manager je součástí produktu Veritas Backup Exec.

Příčina

K této chybě může dojít v případě, že při odebrání programu nejsou odebrány určité položky registru, který byly přidány správcem Veritas Open Transaction Manager při instalaci programu, a toto nastavení zabraňuje správnému spuštění počítače.

Řešení

Tento problém odstraníte tak, že ručně odstraníte zbývající odkazy na ovladač Otman5 z registru. To provedete tak, že nejdříve nainstalujete paralelní kopii systému Windows 2000 do zvláštní složky a potom pomocí Editoru registru upravíte podregistr System v registru. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vytvořte paralelní instalaci systému Windows 2000.

  Další informace o provedení instalace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  266465 Jak vytvořit paralelní instalaci systému Windows 2000 nebo systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 2. V nové instalaci systému Windows klepnete na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Přejděte ke klíči HKEY_LOCAL_MACHINE a klepněte na něj.
 4. V nabídce Registr klepněte na příkaz Načíst podregistr.
 5. Přejděte do složky %SystemRoot%\System32\Config původní instalace systému Windows, klepněte na soubor System a poté klepněte na tlačítko Otevřít.
 6. Do pole Načíst podregistr zadejte název test a poté klepněte na tlačítko OK.

  Podregistr System původní instalace systému Windows je načten jako podklíč klíče aktuálního registru HKEY_LOCAL_MACHINE jako test.
 7. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\Select
  Poznamenejte si hodnotu položky Výchozí.

  Může zde být například uvedena hodnota 0x1.
 8. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj, kde x je číslo, které jste určili dříve v kroku 7:
  ControlSet00x\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 9. V pravém podokně poklepejte na hodnotu UpperFilters a potom odeberte řádek Otman5.
 10. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj, kde x je číslo, které jste určili dříve v kroku 7:
  ControlSet00x\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}

 11. V pravém podokně poklepejte na hodnotu UpperFilters a potom odeberte řádek Otman5.
 12. Uvolněte podklíč registru test. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na položku test a poté v nabídce Registr klepněte na příkaz Uvolnit podregistr.
  2. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte uvolnění klíče registru test a všech jeho podklíčů.
 13. Ukončete Editor registru a potom restartujte počítač do původní instalace systému Windows.
zpět na začátek
Produkty třetích stran popisované v tomto článku poskytují společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
zpět na začátek

Odkazy

Další informace o použití konzoly pro zotavení naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

301645 Použití konzoly pro zotavení v počítači, v němž nelze spustit systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

216417 Postupy: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows

Další informace o zakázání služby nebo zařízení, které brání správnému spuštění systému Windows, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
165748 Jak zakázat službu nebo zařízení, které brání spuštění systému Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o postupu při odstraňování potíží se spuštěním systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

315396 Jak odstranit potíže se spuštěním systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o způsobu kontaktování společnosti P1 naleznete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání odborné pomoci poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za přesnost kontaktních informací jiných dodavatelů.zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 822052 - Poslední kontrola: 11. 3. 2008 - Revize: 1

Váš názor