Funkce licencí klientského přístupu k terminálovému serveru v systému Windows Server 2003

Souhrn

Tento článek popisuje funkci licencí klientského přístupu (CAL) v systému správy klientských licencí terminálového serveru v systému Microsoft Windows Server 2003.

Další informace

Licence klientského přístupu v systému Windows Server 2003 se liší od licencí klientského přístupu v systému Microsoft Windows 2000. Systém Windows 2000 používá pouze licence klientského přístupu vázané na zařízení. Tyto licence jsou vázány na zařízení. Systém Windows Server 2003 používá licence klientského přístupu vázané na zařízení a také nové licence klientského přístupu – licence klientského přístupu vázané na uživatele. Licence klientského přístupu vázané na zařízení v systému Windows Server 2003 fungují stejným způsobem jako licence klientského přístupu vázané na zařízení v systému Windows 2000. Licence klientského přístupu vázané na uživatele však umožňují přístup k softwaru pouze podle jednotlivých uživatelů, nikoli podle zařízení.

Licence klientského přístupu vázané na uživatele poskytují zákazníkům při použití terminálového serveru v jejich prostředích větší flexibilitu. Pokud se uživatel přihlásí k více než jednomu klientskému počítači, používá jednu licenci klientského přístupu vázanou na uživatele. Licence klientského přístupu vázaná na uživatele není uložena v registru v klientském počítači tak, jako v případě licence klientského přístupu vázané na zařízení.

Licence klientského přístupu vázané na uživatele lze nainstalovat pouze na serveru správy licencí terminálového serveru se systémem Windows Server 2003. Licence klientského přístupu vázané na uživatele nelze vydat pro terminálové servery se systémem Windows 2000 nebo pro klienty přistupující na terminálové servery se systémem Windows 2000. Pokud síť obsahuje terminálové servery se systémem Windows 2000, musí server správy licencí se systémem Windows Server 2003 obsahovat také licence klientského přístupu vázané na zařízení, nejen licence klientského přístupu vázané na uživatele.

Zákazníci nepotřebují pro přístup k terminálovému serveru licenci klientského přístupu vázanou na zařízení a licenci klientského přístupu vázanou na uživatele. Terminálový server je v nástroji Konfigurace Terminálové služby v části Nastavení serveru\Správa licencí nastaven na příjem jednoho z typů licence klientského přístupu. Toto nastavení lze provést výběrem možnosti Licence vázaná na zařízení nebo Podle uživatele. Toto nastavení lze změnit bez nutnosti restartování terminálového serveru. Jeden terminálový server nemůže přijímat zároveň licence klientského přístupu vázané na uživatele a licence klientského přístupu vázané na zařízení.

Pokud je terminálový server v režimu Licence vázaná na zařízení a server správy licencí obsahuje pouze licence klientského přístupu vázané na uživatele, budou vám vystaveny pouze dočasné licence. Až se bude blížit konec platnosti těchto dočasných licencí, zobrazí se v překryvném okně následující zpráva:
Vaše dočasná klientská licence Terminálové služby vyprší za N dny. Požádejte správce systému o trvalou licenci.
Tato zpráva se rovněž objeví v protokolu událostí aplikace jako:Chcete-li odstranit tyto potíže, přepněte terminálový server do režimu Podle uživatele.

Podobně mohou klienti terminálového serveru používající systém Microsoft Windows XP nebo Windows 2000 obdržet následující chybovou zprávu v případě, že se klient nemůže připojit k terminálovému serveru:
Vzdálená relace byla odpojena, protože licenci místního počítače pro klientský přístup nelze inovovat nebo obnovit.
Do protokolu událostí aplikace v počítači s terminálovým serverem bude zaznamenána následující událost:K těmto potížím může dojít v případě, že je způsob správy licencí v Terminálové službě nastaven na hodnotu Licence vázaná na zařízení a server správy licencí Terminálového serveru obsahuje pouze licence klientského přístupu vázané na uživatele.

Chcete-li tyto potíže vyřešit, v nástroji Konfigurace Terminálové služby změňte způsob správy licencí na hodnotu Podle uživatele. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Konfigurace Terminálové služby.
  2. Klepněte na položku Nastavení serveru a potom poklepejte na položku Způsob správy licencí.
  3. Změňte položku Způsob správy licencí na hodnotu Podle uživatele a potom klepněte na tlačítko OK.
Systém Windows Server 2003 nyní nespravuje licence klientského přístupu vázané na uživatele. To znamená, že ačkoli v databázi licenčního serveru existuje licence klientského přístupu vázaná na uživatele, nebude platnost této licence při použití snížena. Tím však nezanikají požadavky vyplývající z licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), aby správci měli platnou licenci klientského přístupu k terminálovému serveru (TS) pro každého uživatele. Absence licence klientského přístupu vázané na uživatele pro každého uživatele je v případě, že se nepoužívají licence klientského přístupu vázané na zařízení, porušením smlouvy EULA.

Poznámka: Chcete-li na stejném terminálovém serveru zároveň používat licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázané na uživatele i na zařízení, nakonfigurujte server pro použití volby správy licencí podle uživatele.

Následující text je z licenční smlouvy s koncovým uživatelem pro systém Windows Server 2003:
K dispozici jsou dva různé typy licencí klientského přístupu k terminálovému serveru: podle zařízení a podle uživatele. Každá licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázaná na zařízení umožňuje, aby relaci systému Windows navázalo s libovolným serverem jedno zařízení (používané libovolným uživatelem). Každá licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázaná na uživatele umožňuje, aby relaci systému Windows navázal s libovolným serverem jeden uživatel (pomocí libovolného zařízení). Se serverovým softwarem ve vašem prostředí můžete současně používat kombinaci licencí klientského přístupu k terminálovému serveru vázaných na zařízení i uživatele. Terminálový server může vyžadovat licence vázané na uživatele nebo licence vázané na zařízení (výchozí nastavení), ale nikoli oba typy současně.

Odkazy

Další informace o správě licencí pro terminálový server systému Windows Server 2003 naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 822134 - Poslední kontrola: 20. 5. 2008 - Revize: 1

Váš názor