MS03-032: Srpen 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

Technické aktualizace

 • 4. listopadu 2003: V části "Informace o odinstalaci" změněn z "Internet Explorer Q818529" odkaz na aktualizace "Internet Explorer Q822925."
 • 19. září 2003: Byla aktualizována část "Známé problémy" zahrnout "HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen" chybová zpráva.
 • 12. září 2003: Byla aktualizována část "Informace o souborech" Chcete-li seznam souborů pro aplikaci Internet Explorer 5.5 SP2.
 • 9. září 2003: V tomto článku byly provedeny následující změny:
  • Sekce aktualizované "informace o souborech" Chcete-li opravit soubor manifesty aplikace Internet Explorer 6 (32 bitů) pro aplikaci Internet Explorer 6 (64bitová verze) pro systém Windows Server 2003 64-Bit verze systému Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003, Internet Explorer 5.5 SP2 pro systém Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition a Windows 98 Druhé vydání a aplikaci Internet Explorer 5.01 pro systém Windows 2000 SP4 a SP3.
  • Byla aktualizována část "Známé problémy" popsána chyba, ke kterému dojde při libovolném požadavku na službu ASP.NET 1.0 v systému Windows XP nebo při pokusu odinstalovat tuto opravu nainstalovali aplikaci Baan Front Office Client.
 • 25. srpna 2003: Byla aktualizována část "Požadavky na restartování" tohoto článku, chcete-li označit, že není nutné přihlásit se jako správce k dokončení instalace této aktualizace verze aplikace Internet Explorer 6.

Příznaky

Společnost Microsoft vydala kumulativní opravu pro aplikaci Internet Explorer. Tato kumulativní oprava zahrnuje aktualizace pro problémy, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
818529 MS03-020: červen 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

Tato kumulativní oprava řeší rovněž následující nově zjištěné chyby:
 • Chyba zabezpečení, která zahrnuje model zabezpečení přechodu mezi doménami aplikace Internet Explorer. Model zabezpečení přechodu mezi doménami aplikace Internet Explorer mezi okny v různých doménách sdílení informací. Tato chyba by mohla zapříčinit spuštění skriptu v zóně Tento počítač. Ke zneužití této chyby, musel by vytvořit škodlivý web obsahující webovou stránku určenou ke zneužití této konkrétní chyby a pak přesvědčit uživatele k návštěvě tohoto webu. Poté, co uživatel navštíví škodlivý web, může útočník spustit skript zneužívající způsob, který aplikace Internet Explorer používá k načítání souborů z mezipaměti prohlížeče a pomocí tohoto skriptu získat přístup k informacím v jiné doméně. V nejhorším případě může tato chyba povolit operátorovi webu načíst škodlivý kód do systému uživatele v kontextu zóny Tento počítač. Tato chyba může také povolit útočníkovi spuštění spustitelného souboru, který již byl uložen v místním systému nebo chcete-li zobrazit soubory v počítači. Tato chyba existuje, protože soubor z Internetu pomocí speciálně vytvořené adresy URL se mohou objevit v mezipaměti prohlížeče, který je spuštěn v zóně Tento počítač.
 • Chyba zabezpečení dochází, protože aplikace Internet Explorer nesprávně určí typ objektu vráceného z webového serveru. Může být útočník, který zneužije tuto chybu zabezpečení v systému uživatele spustit libovolný kód. Pokud uživatel navštíví web útočníka, útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení bez nutnosti další akce uživatele. Útočník může také vytvořit e-mailovou zprávu ve formátu HTML, které ke zneužití této chyby zabezpečení.
 • Chyba byla objevena v ovládacím prvku ActiveX BR549.dll. Tato oprava nastaví dezaktivační bit pro ovládací prvek ActiveX BR549 (CLSID: 167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF). Tento ovládací prvek implementoval podporu pro program zasílání zpráv systému Microsoft Windows, který již nepodporuje aplikaci Internet Explorer. Byl nalezen ovládací prvek obsahuje chybu zabezpečení a k ochraně zákazníků, kteří mají uvedený ovládací prvek nainstalovaný, oprava zabraňuje ovládacího prvku spuštění nebo jeho opakované instalaci do systémů uživatelů nastavením dezaktivačního bitu pro tento ovládací prvek.
  Další informace o dezaktivačním bitu získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  240797 jak zabránit ovládací prvek ActiveX v aplikaci Internet Explorer

Kromě těchto chyb byla provedena změna na způsobu, jakým aplikace Internet Explorer vykresluje soubory ve formátu HTML byla vyřešena chyba ve způsobu, jakým aplikace Internet Explorer vykresluje webových stránek. Tato chyba může způsobit prohlížeče nebo aplikace Microsoft Outlook Express selže. Aplikace Internet Explorer nesprávně zpracovává značku typu vstupu. Když uživatel zobrazí webový server útočníka, uživatel neúmyslně mohl útočník zneužít tuto chybu zabezpečení. Útočník může také vytvořit speciálně vytvořené e-mailové zprávy ve formátu HTML, která by mohla způsobit selhání při otevření e-mailové zprávy nebo zobrazení náhledu aplikace Outlook Express.

Zklidňující fakta

 • Ve výchozím nastavení aplikace Internet Explorer v systému Windows Server 2003 spouští s konfigurací rozšířeného zabezpečení. Tato výchozí konfigurace aplikace Internet Explorer pomáhá tyto útoky blokovat. Pokud je konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer zakážete, budou odebrány jeho ochrany, která pomáhají zabránit oslabení zneužití.
 • V případě útoku z webu by útočník musel hostitelem webu s webovou stránkou o zneužití těchto chyb. Útočník by mohl žádným způsobem přinutit uživatele k návštěvě škodlivého webu mimo vektor e-mailu ve formátu HTML. Místo toho útočník musel zlákat, obvykle umístěním odkazu, který by trvat na web útočníka.
 • Kód, který je spuštěný v počítači by pracoval pouze s oprávněními přihlášeného uživatele.
Poznámky
 • Jako předchozí Internet Explorer kumulativní oprava, která byla vydána v bulletinu zabezpečení MS03-020 (818529), nastaví také tato kumulativní oprava dezaktivační bit u následujících ovládacích prvků ActiveX:

  PopisNázev souboruIDENTIFIKÁTOR CLSIDOdkaz
  Ovládací prvek Microsoft HTML HelpHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  Ovládací prvek ActiveX PluginPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  Ovládací prvek Prohlížeč souborů DirectXXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Další informace o dezaktivačním bitu získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  240797 jak zabránit ovládací prvek ActiveX v aplikaci Internet Explorer

 • Vzhledem k tomu, že tato oprava nastaví dezaktivační bit u ovládacího prvku Microsoft HTML Help, nefunkční odkazy v nápovědě můžete setkat, pokud jste nenainstalovali aktualizovaný ovládací prvek nápovědy HTML z článku 811630 znalostní báze Microsoft.
  Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  Aktualizace nápovědy HTML 811630 při vyvolání metodou window.showHelp () k omezení funkčnosti

 • Podobně jako u předchozí kumulativní opravy aplikace Internet Explorer, které byly vydány s bulletiny zabezpečení MS03-004 (810847) MS03-015 (813489) a MS03-020 (818529), způsobí tato kumulativní oprava metody window.showHelp v případě, že jste nenainstalovali aktualizaci nápovědy HTML. Jestliže jste nainstalovali aktualizovaný ovládací prvek nápovědy HTML z článku 811630 znalostní báze společnosti Microsoft, můžete funkce nápovědy HTML používat i po instalaci této aktualizace.
  Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  811630 K při vyvolání metodou Window.showHelp omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML

Řešení

Stáhnout informace

Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web Windows Update a pak nainstalujte důležitou aktualizaci číslo 822925:Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout z Microsoft Download Center nebo z katalogu systému Windows Update a implementovat ji do více počítačů. Pokud chcete tuto aktualizaci nainstalovat později do jednoho nebo více počítačů, vyhledejte v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání identifikační číslo tohoto článku.
Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci z Microsoft Download Center, navštivte následující Web společnosti Microsoft:Další informace o stažení Microsoft Support soubory klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb Online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněné změny souboru.

Informace o instalaci

Musíte být přihlášeni jako správce a nainstalovat tuto aktualizaci. Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web Windows Update a pak nainstalujte důležitou aktualizaci číslo 822925:Chcete-li nainstalovat staženou verzi této aktualizace, spusťte stažený pomocí vhodné balíček důležité aktualizace číslo 822925
Instalační přepínače. Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS).
Další informace o službě SUS získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

810796 dokument s přehledem služby software Update Services dokument white paper k dispozici

Chcete-li ověřit, zda byla tato aktualizace nainstalována, použijte Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Další informace o nástroji MBSA naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Je také možné ověřit, zda byla tato aktualizace nainstalována pomocí některé z následujících metod:
 • Zkontrolujte, zda je aktualizace Q822925 uvedena v poli Aktualizované verze v dialogovém okně O aplikaci Internet Explorer . Tuto metodu nelze použít na systém Windows Server 2003 nebo Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003, protože tento balíček neaktualizuje pole Aktualizované verze v těchto operačních systémech.
 • Porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači soubory, které jsou uvedeny v části "Informace o souborech" v tomto článku.
 • Ověřte, zda existují následující položky registru.
  • Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition Version 2003:

   Zkontrolujte, že hodnota Installed DWORD s hodnotou dat 1 uvedena v následujícím klíči registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822925
  • Všechny ostatní verze systému Windows:

   Zjistěte, zda je hodnota IsInstalled DWORD s hodnotou dat 1 uvedena v následujícím klíči registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{377483c2-e4b4-4ee8-b577-9aed264c8735}

Předpoklady

Společnost Microsoft testovala verze systému Windows a verze aplikace Internet Explorer, které jsou uvedeny v tomto článku k posouzení, zda jsou ovlivněny těmito chybami a potvrdit, že aktualizace popsaná v tomto článku tyto chyby řeší.

Instalace aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 verze této aktualizace, musí být spuštěna aplikace Internet Explorer 6 (verze 6.00.3790.0000) v systému Windows Server 2003 (32bitová nebo 64bitová verze) nebo Internet Explorer 6 v systému Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003.

Chcete-li nainstalovat aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) verze této aktualizace, musí spuštěna aplikace Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106) na Windows XP 64-Bit Edition, verze 2002, Windows XP s aktualizací SP1, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) nebo Windows Millennium Edition.

Chcete-li nainstalovat verzi této aktualizace, která se týká aplikace Internet Explorer 6, musí být spuštěna aplikace Internet Explorer 6 (verze 6.00.2600.0000) v systému Windows XP.

Chcete-li nainstalovat verzi této aktualizace, která se týká aplikace Internet Explorer 5.5, musíte používat aplikaci Internet Explorer 5.5 SP2 (verze 5.50.4807.2300) v systému Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a nebo Windows Millennium Edition.

Chcete-li nainstalovat verzi této aktualizace, která se týká aplikace Internet Explorer 5.01, musíte používat aplikaci Internet Explorer 5.01 SP4 (verze 5.00.3700.1000) v systému Windows 2000 s aktualizací SP4 nebo aplikaci Internet Explorer 5.01 SP3 (verze 5.00.3502.1000) v systému Windows 2000 SP3.

Poznámka: Verze systému Windows a verze aplikace Internet Explorer, které nejsou uvedeny v tomto článku, jsou v rozšířené fázi cyklu životnosti produktu nebo již nejsou podporovány. Ačkoli můžete nainstalovat některé balíčky aktualizací popsané v tomto článku v těchto verzích systému Windows a aplikace Internet Explorer, společnost Microsoft netestovala tyto verze posoudit, zda jsou ovlivněny těmito chybami, ani potvrdit, že aktualizace popsaná v tomto článku tyto chyby řeší. Společnost Microsoft doporučuje provést upgrade na podporovanou verzi systému Windows a aplikace Internet Explorer a pak nainstalovat příslušnou aktualizaci. Pokud používáte verzi systému Windows nebo aplikace Internet Explorer, která je v rozšířené fázi cyklu životnosti produktu a máte rozšířené podpory smlouvy, obraťte se na vašeho správce účtu (TECHNICAL Account Manager – TAM) nebo na konzultanta vývoje aplikací (ADC) informace týkající se aktualizace vaší konfigurace.
Další informace o tom, jak zjistit, kterou verzi aplikace Internet Explorer používáte klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
164539 jak zjistit, která verze aplikace Internet Explorer je nainstalována

Další informace o cyklech životnosti podpory součástí systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o možnostech získání aktualizace SP1 pro aplikaci Internet Explorer 6 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
328548 jak získat nejnovější Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6

Další informace o tom, jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
276369 jak získat nejnovější Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5

Další informace o možnostech získání aktualizace SP3 pro aplikaci Internet Explorer 5.01 naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
267954 jak získat nejnovější Internet Explorer 5.01 Service Pack

Požadavky na restartování

Verze této aktualizace aplikace Internet Explorer 6 musíte restartovat počítač k dokončení instalace této aktualizace. Pro aplikaci Internet Explorer 5.01 a 5.5 verze této aktualizace musíte restartovat počítač a přihlaste se jako správce k dokončení instalace této aktualizace do počítače systém Windows NT a Windows 2000.

Stav předchozích aktualizací

Tato aktualizace nahrazuje opravu MS03-020: červen 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (818529).

Instalační přepínače

Windows Server 2003 verze této opravy (včetně systému Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003) podporují následující instalační přepínače:
 • /? Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u Použije bezobslužný režim.
 • /f Vynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače.
 • /n Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q Použije tichý režim (bez zásahu uživatele).
 • /l Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Například systém Windows Server 2003 32-Bit chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /u /q
Chcete-li tuto opravu nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /z
Poznámka: Lze společně zadat do jednoho příkazu.

Informace o způsobu implementace této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:Ostatní aktualizační balíčky této opravy podporují tyto přepínače:
 • / q: použití Quiet režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • / q: u: použít tichý režim pro uživatele. Tichý režim pro uživatele se uživateli zobrazí některá dialogová.
 • /q: použít tichý režim pro správce. Tichý režim pro správce uživateli nezobrazí všechna dialogová okna.
 • /t:
  cesta Určuje umístění dočasné složky používané procesem instalace nebo cílové složky pro extrahování souborů (při použití přepínače /c).
 • /c Extrahuje soubory bez spuštění instalace. If /t:
  cesta není zadána, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c:
  cesta Určuje cestu a název instalačního souboru INF nebo .exe.
 • / r: n po instalaci nerestartuje počítač.
 • / r: i zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q: přepnout.
 • /r: po instalaci vždy restartuje počítač.
 • / r: s po instalaci restartuje počítač bez upozornění uživatele.
 • / n: v Nekontroluje verzi. K instalaci aktualizace libovolné verze aplikace Internet Explorer používejte tento přepínač opatrně.
Například nainstalovat aktualizaci bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, použijte následující příkaz:
q822925.exe /q:a /r:n

Informace o souboru

Anglická verze této opravy má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.


Následující soubory jsou nainstalovány ve složce %Windir%\System v systému Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition. Budou nainstalovány do složky %Windir%\System32 v systému Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

Aplikace Internet Explorer 6 (32bitů) pro systém Windows Server 2003

  Date     Time  Version      Size  File name
--------------------------------------------------------------
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64 2,917,376 Mshtml.dll RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59 1,394,176 Shdocvw.dll RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75 509,440 Urlmon.dll RTMGDR
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.72 2,917,376 Mshtml.dll RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.59 1,394,176 Shdocvw.dll RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.75 509,440 Urlmon.dll RTMQFE

Aplikace Internet Explorer 6 (64bitová verze) pro 64bitové verze systému Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

  Date     Time  Version      Size  File name  Platform  Folder
-----------------------------------------------------------------------------
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64 8,209,920 Mshtml.dll IA64 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59 3,359,744 Shdocvw.dll IA64 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75 1,271,808 Urlmon.dll IA64 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64 2,917,376 Wmshtml.dll X86 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59 1,394,176 Wshdocvw.dll X86 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75 509,440 Wurlmon.dll X86 RTMGDR
05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.72 8,209,920 Mshtml.dll IA64 RTMQFE
05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.59 3,359,744 Shdocvw.dll IA64 RTMQFE
05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.75 1,271,808 Urlmon.dll IA64 RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.72 2,917,376 Wmshtml.dll X86 RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.59 1,394,176 Wshdocvw.dll X86 RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.75 509,440 Wurlmon.dll X86 RTMQFE

Internet Explorer 6 SP1 (32bitová verze) pro systém Windows XP s aktualizací SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, systém Windows 2000 SP4, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition a Windows 98 Druhé vydání

  Date     Time  Version      Size  File Name
--------------------------------------------------------------
13-Jul-2003 20:02 6.0.2800.1226 2,793,472 Mshtml.dll
23-May-2003 17:15 6.0.2800.1203 1,338,880 Shdocvw.dll
13-Jul-2003 20:05 6.0.2800.1226 395,264 Shlwapi.dll
13-Jul-2003 20:03 6.0.2800.1226 483,840 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64bitová verze) pro systém Windows XP 64-Bit Edition, verze 2002

  Date     Time   Version      Size   File Name
--------------------------------------------------------------
07/13/2003 03:18 PM 6.0.2800.1226 9,078,784 Mshtml.dll
05/23/2003 12:39 PM 6.0.2800.1203 3,648,000 Shdocvw.dll
07/13/2003 03:27 PM 6.0.2800.1226 1,095,168 Shlwapi.dll
07/13/2003 03:24 PM 6.0.2800.1226 1,412,096 Urlmon.dll

Aplikace Internet Explorer 6 (32bitů) pro systém Windows XP

  Date     Time  Version      Size  File Name
--------------------------------------------------------------
17-Jun-2003 22:20 6.0.2730.1700 2,762,752 Mshtml.dll
11-Jul-2003 14:59 6.0.2722.900 34,304 Pngfilt.dll
05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400 548,864 Shdoclc.dll
22-May-2003 22:49 6.0.2729.2200 1,336,320 Shdocvw.dll
11-Jul-2003 14:59 6.0.2730.1200 391,168 Shlwapi.dll
11-Jul-2003 14:59 6.0.2715.400 109,568 Url.dll
11-Jul-2003 14:57 6.0.2731.1000 481,792 Urlmon.dll
06-Jun-2002 17:38 6.0.2718.400 583,168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 pro systém Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition a Windows 98 Druhé vydání

  Date     Time  Version     Size    File name
----------------------------------------------------------
17-Jun-2003 22:03 5.50.4930.1700 2,759,440 Mshtml.dll
17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900 48,912 Pngfilt.dll
22-May-2003 23:09 5.50.4929.2200 1,149,200 Shdocvw.
12-Jun-2003 20:24 5.50.4930.1200 300,816 Shlwapi.dll
05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84,240 Url.dll
10-Jul-2003 20:23 5.50.4931.1000 451,344 Urlmon.dll
06-Jun-2002 21:27 5.50.4918.600 481,552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 pro systém Windows 2000 SP4 a SP3

  Date     Time  Version      Size  File name
--------------------------------------------------------------
18-Jun-2003 00:32 5.0.3806.1700 2,281,744 Mshtml.dll
12-Jun-2003 23:15 5.0.3806.1200 48,912 Pngfilt.dll
12-Jun-2003 23:08 5.0.3806.1200 1,099,536 Shdocvw.dll
12-Jun-2003 23:07 5.0.3806.1200 279,824 Shlwapi.dll
05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84,240 Url.dll
12-Jun-2003 23:16 5.0.3806.1200 409,360 Urlmon.dll
12-Jun-2003 23:16 5.0.3806.1200 445,200 Wininet.dll
Poznámky
 • Při instalaci této opravy zabezpečení v počítači systémem Windows Server 2003 nebo systémem Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, zkontroluje instalační služba, pokud některý ze souborů, které jsou aktualizovány v počítači dříve byly aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft. Nainstalovali jste dříve aktualizovali některý z uvedených souborů pomocí opravy hotfix, instalační program zkopíruje soubory ze složky RTMQFE v počítači. Jinak zkopíruje instalační služba do počítače soubory ze složky RTMGDR.
  Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  824994 popis obsahu balíčku aktualizace k produktu Windows Server 2003

 • Vzhledem k závislostem souborů a požadavkům na instalaci či odinstalaci, tyto balíčky aktualizací obsahovat další soubory.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci je možné odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy nástroj (nástroj Přidat nebo odebrat programy). Klepněte na tlačítko Aktualizace Internet Explorer Q822925a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat (nebo klepněte na tlačítko
Add/Remove).

V systému Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003, slouží správci systému odinstalovat tuto opravu nástroje Spunist.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /? Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u Použije bezobslužný režim.
 • /f Vynutí jiných ukončení programů při vypnutí počítače.
 • /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q Použije tichý režim (bez zásahu uživatele).
Na všechny ostatní verze systému Windows mohou správci systému pomocí nástroje Ieuninst.exe k odebrání této aktualizace. Tato oprava nainstaluje nástroj Ieuninst.exe do složky % Windir %. Tento nástroj podporuje následující přepínače příkazového řádku:
 • /? Zobrazí seznam podporovaných přepínačů.
 • /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q Použije tichý režim (bez zásahu uživatele).
Například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q822925.inf
Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.

Další informace

Další informace o této opravě naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Známé problémy

 • Po instalaci kumulativní opravy pro aplikaci Internet Explorer, která je zahrnuta v bulletinu zabezpečení MS03-032, zobrazí se následující chybová zpráva při pokusu navštívit webové stránky, které jsou otevírány pomocí funkcí skriptu JavaScript v rámcích nebo oknech:
  HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen.
  Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  827667 "Protokolu HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen" chybová zpráva při pokusu navštívit webové stránky, které jsou otevírány pomocí funkcí skriptu JavaScript v rámcích nebo oknech

 • Po instalaci této opravy může zobrazit následující chybová zpráva, při požadavku na službu ASP.NET 1.0 v systému Windows XP:
  Serverová aplikace není k dispozici
  Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  827641 Chyba: "Server Application nedostupné" chybová zpráva služby ASP.NET po instalaci aktualizace zabezpečení MS03-032

 • Při pokusu o odinstalování této opravy můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  Při pokusu o odinstalaci opravy došlo k chybě.
  Tomuto problému může dojít, pokud máte nainstalovanou aplikaci Baan Front Office Client. Baan Front Office Client přidá informace do hodnoty řetězce Path v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko
   Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko
   OK.
  2. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Klepněte pravým tlačítkem na hodnotu řetězce Path a potom klepněte na příkaz změnit.
  4. V poli Údaj hodnoty odstraňte středník (;) a veškerý text, který se zobrazí po "Internet Explorer". Například pole Údaj hodnoty by měl obsahovat text podobný následujícímu:

   C:\Program Files\Internet Explorer
 • Chcete-li správně odebrat (odinstalovat) více než jednu kumulativní aktualizaci aplikace Internet Explorer v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003, je nutné odebrat aktualizace ve stejném pořadí, v jakém byly nainstalovány. Například pokud jste nainstalovali aktualizaci 818529 a potom aktualizaci 822925, je třeba nejprve odebrat aktualizaci 822925 aktualizaci 818529.
 • V systému Windows 2000 nebo v počítači se systémem Windows XP můžete nainstalovat 813489 nebo 818529 důležité aktualizace po instalaci důležité aktualizace 822925. Je-li to provést, budou aktualizované soubory důležité aktualizace 822925 nahrazeny starší soubory 813489 nebo 818529 důležité aktualizace. Chcete-li tento problém vyřešit, znovu nainstalujte důležité aktualizace 822925.
 • V počítači systémem Windows 2000 SP3, který je spuštěna aplikace Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3, můžete nainstalovat aplikaci Internet Explorer 5.5 SP2 verzi důležité aktualizace 822925. Chcete-li tento problém vyřešit, odeberte aplikaci Internet Explorer 5.5 SP2 verze důležité aktualizace 818529 a potom nainstalovat verzi důležité aktualizace 818529 pro aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3. Správci mohou pomocí nástroje Ieuninst.exe aktualizaci Internet Explorer 5.5 SP2 odebrat. Další informace naleznete v části "Informace" tohoto článku. Například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.
 • V počítači se systémem Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition nebo Windows 98 Druhé vydání po odebrání důležité aktualizace 818529, nelze odebrat předchozí kumulativní aktualizace pro aplikaci Internet Explorer (například důležitou aktualizaci 813489). Toto chování je záměrné. Odinstalace je podporována pouze u poslední nainstalované kumulativní aktualizace.
 • Další informace o známých problémech, k nimž může dojít po instalaci této aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  325192 potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows

Vlastnosti

ID článku: 822925 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor