Seznam souborů ve složce Windows Explorer neaktualizuje po vytvoření, přesunutí nebo odstranění souborů

Příznaky

V programu Průzkumník Windows při vytvoření nového souboru, vložení souboru nebo odstranění souboru, uživatelské rozhraní nemusí automaticky aktualizovat. Seznam souborů, které se objeví v aktuální složce v důsledku toho nemusí být aktuální. K tomuto chování dochází nejčastěji při cílové složky na sdílené položky DFS nebo je zvláštní složka, která musí být přesměrována. Například složka Dokumenty přesměrována na \\tentoserver\název_sdílené_položky. Tomuto chování může dojít také v případě, že cílový přesměrované složky na serveru Netware. Vždy můžete úspěšně aktualizovat okno Průzkumníka po stisknutí klávesy F5.

Řešení

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP
Poznámka: Postupujte podle kroků v části "Informace o registru" Chcete-li vyřešit tento problém, i v případě, že je nainstalován systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2.

Informace o opravě hotfix

Chcete-li tento problém vyřešit, získejte a nainstalujte opravu hotfix uvedenou níže. Postupujte podle kroků pro úpravy registru. Postup úpravy registru, postupujte podle informací o opravě hotfix, která je uvedena níže.

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
14-Jul-2003 12:55 6.0.2800.1242 8,242,176 Shell32.dll

Informace o registrech

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Postupujte takto:
 1. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 3. Zadejte NoSimpleNetIDLista stiskněte klávesu ENTER.
 4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
 5. Zadejte 1a potom klepněte na tlačítko OK.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Poznámka: Postupujte podle kroků v části "Informace o registru" Chcete-li vyřešit tento problém, i v případě, že je nainstalován systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2. Musíte odhlásit a přihlásit zpět změny registru se projeví.
Vlastnosti

ID článku: 823291 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor