Chyba "Chyba serveru v aplikaci '/'. Byl odepřen přístup k cestě < cesta >"při přihlášení ke službě Windows SharePoint Services 2.0

Příznaky

Jde o takovouto situaci:
 • Nainstalujete na členský server služby IIS 6.0 a technologie ASP.NET.
 • Chcete-li nainstalovat službu Active Directory použijete nástroj Průvodce instalací Active Directory (Dcpromo.exe).
 • Instalaci služby Windows SharePoint Services 2.0 v řadiči domény.
 • Pokusíte se přihlásit k webu služby Windows SharePoint Services 2.0.
 • Správně zadáte uživatelské jméno a heslo třikrát.
V tomto scénáři může zobrazit chybová zpráva podobná následující:

Chyba: Server chyba v aplikaci '/'.

Je odepřen přístup k cestě "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\root\8c91a6b5\649b28ba".


Poznámka: Podobné příznaky může dojít při přístupu na následujících stránkách v Microsoft Windows Small Business Server 2003:
Přístup k zálohování (http://servername/backup):
Chyba: Chyba serveru v '/ záložní' aplikace
Přístup k Companyweb (http://companyweb):
Chyba: Chyba serveru v aplikaci '/'
Přístup k monitorování a podávání zpráv (http://servername/monitoring):
Chyba: Chyba serveru v '/ sledování' aplikace
Přístup k webu Remote Web Workplace (http://servername/remote):
Chyba: Chyba serveru v '/ vzdálené' aplikace
Během instalace (configadminvs.aspx):
Je odepřen přístup k cestě C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\template\admin\1033\app_data.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože skupiny Network Service nemá dostatečná oprávnění ke složce dočasných souborů technologie ASP.NET, při instalaci služby IIS 6.0 a technologie ASP.NET před instalací služby Active Directory.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle kroků pro verzi technologie ASP.NET, které jsou spuštěny.

TECHNOLOGIE ASP.NET 1.1

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte
  Jednotka: \Windows\Microsoft.Net\Framework\v1.1.4322 složky. V této složce jednotka je jednotka, kde je nainstalován systém Windows. Chcete-li to provést, zadejte následující řádek na příkazovém řádku a stiskněte klávesu Enter:
  CD jednotka: \windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322
 3. Do skupiny Network Service pro složku dočasných souborů ASP.NET přidáte příslušná oprávnění. Chcete-li to provést, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu Enter:
  Aspnet_regiis - ir
  Poznámka: Další informace o rozdílu mezi - ir možnost příkazového řádku a příkazového řádku parametr -i naleznete v tématu Registrační nástroj služby IIS technologie ASP.NET na webu Microsoft Developer Network (MSDN).
 4. Zadejte příkaz exita poté stisknutím klávesy Enter ukončete příkazový řádek.

TECHNOLOGIE ASP.NET 2.0

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte
  Jednotka: \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 složky. V této složce jednotka je jednotka, kde je nainstalován systém Windows. Chcete-li to provést, zadejte následující řádek na příkazovém řádku a stiskněte klávesu Enter:
  CD jednotka: \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
 3. Do skupiny Network Service pro složku dočasných souborů ASP.NET přidáte příslušná oprávnění. Chcete-li to provést, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu Enter:
  Aspnet_regiis - ir
  Poznámka: Další informace o rozdílu mezi příkazového řádku parametr - ir a -i příkazového řádku naleznete v tématu Registrační nástroj služby IIS technologie ASP.NET na webu Microsoft Developer Network (MSDN).

Jak potíže obejít

K tomuto problému předejít, nainstalujte služby Active Directory před instalací služby IIS 6.0 a technologie ASP.NET.
Vlastnosti

ID článku: 823379 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor