Použití/3 GB přepněte v Exchange Server 2003 v systému Windows Server 2003

Souhrn

Při instalaci Exchange Server 2003 v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003, který má více než 1 gigabajt (GB) fyzické paměti (RAM), na kterém jsou uloženy poštovní schránky nebo veřejné složky, musíte upravit soubor Boot.ini, aby služba úložiště informací optimálně používala virtuální paměť.

Za okolností typické pro každý proces, je přiděleno 2 GB virtuálního adresového prostoru procesu uživatelského režimu a operačního systému bude přidělen další 2 GB virtuálního adresového prostoru. Při použití přepínače/3 GB v systému Windows Server 2003, bude přidělen 3 GB virtuálního adresového prostoru procesu uživatelského režimu a je přidělen pouze 1 GB virtuálního adresového prostoru operační systém. Toto přerozdělení navíc 1 GB adresového prostoru pomůže vyřešit problém fragmentace paměti adresového prostoru Store.exe. S větší adresový prostor, přidělené Store.exe paměť lze snadno připojit před použitím všech velkých bloků paměti.

Po instalaci systému Windows Server 2003, upravte soubor Boot.ini a potom přidejte gb/3 GB a /USERVA = 3030 parametry do spouštěcího řádku, jako v následujícím příkladu:

[Boot Loader]  Timeout=30 
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT

[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB /USERVA=3030
Po přidání hodnoty/3 gb do souboru Boot.ini jen položky stránkovací tabulky systému systémových prostředků může být snížena na hodnotu, která mohou způsobit nestabilní chování počítače Exchange Server. Další informace o možnostech prevence narušení činnosti počítače Exchange Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

316739 postup použití přepínače/USERVA s přepínačem/3 GB k vyladění prostoru uživatelského režimu na hodnotu mezi 2 GB a 3


Poznámka: Není nutné použít přepínač/3 GB v počítačích se systémem Microsoft Windows Small Business Server 2003. Nedoporučujeme používat parametr/3 GB přepínače v souboru Boot.ini v počítačích Exchange Server, které jsou současně servery globálního katalogu nebo řadiči domény služby Active Directory.

Další informace

Ve výchozím nastavení systému Windows Server 2003 rezervuje 2 GB virtuálního adresového prostoru pro jádro a umožňuje použít 2 GB virtuálního adresového prostoru uživatelského režimu procesy (například Exchange 2003 informace úložiště procesu Store.exe). Virtuální adresový prostor je jednotlivým procesům přiřazen při spuštění a zvětšuje se spolu s za běhu se používá více paměti. Je standard pro je skutečné využití paměti (pracovní sada) procesu výrazně menší než přidělené adresového prostoru tohoto procesu. V počítači Exchange 2003 s více než 1 GB paměti je nutné upravit systém Windows Server 2003 tak, že 3 GB paměti, které jsou k dispozici pro aplikace uživatelského režimu.

Poznámka: Ujistěte se, že proces Store.exe nespustí virtuálního adresového prostoru. Pokud tato situace nastane, přidělení paměti se nezdaří (i v případě, že existuje dostatek fyzické paměti RAM zbývá) a je nutné restartovat službu Microsoft Exchange information store.

Například server s 2 GB fyzické paměti RAM, která nemá gb/3 GB v souboru Boot.ini přepínač spustí nedostatek paměti, po virtuálního adresového prostoru Store.exe dosáhne velikosti 2 GB. Správce úloh systému Windows zobrazuje, že pouze 1,5 GB je skutečně používány v tomto scénáři, ale server přesto nebude mít dostatek paměti.

Parametr/USERVA je novinkou systému Windows Server 2003 a poskytuje lepší rozlišovací schopnost pro rozdělení paměti přidělené uživatelskému režimu a režimu jádra. Toto chování umožňuje škálovat server pro větší počet uživatelů bez rizika vyčerpání systémových prostředků. Pomocí /USERVA = 3030, dalších 42 MB (MB) paměti přidělen jádra pro položky stránkovací tabulky (PTE). Tato hodnota však může vyžadovat další ladění. Pomocí nástroje Sledování výkonu můžete sledovat spotřebu PTE. Předmětem sledování jsou Volné položky stránkovací tabulky systému. Pokud jsou hodnoty nižší než 7000, musí snížit hodnotu 3030, protože systém nestabilní. Pokud hodnota je nižší než 24000, snížit hodnotu v krocích po 64 MB, dokud jsou pozorované hodnoty, které jsou větší než 24000.

Poznámka: Technické podpory společnosti Microsoft doporučuje používat rozsah paměti v rozmezí 2800 až 3030 USERVA . Tento rozsah je dostatečně široký, aby poskytl odpovídající fond dostatečně velké položky stránkovací tabulky systému pro všechny aktuálně známé problémy. Obvykle se nastavení na /USERVA = 2800 poskytne téměř maximální možný počet položek stránkovací jsou možné. V současné době Microsoft Product Support Services nebylo nikdy Exchange Server počítače, který vyžaduje hodnoty, které jsou menší než 2900.

Umožňuje sledovat i nároky virtuálních adres pomocí nástroje Sledování výkonu. Přidáte čítač Virtuální bajty , čímž zajistíte přesné čtení virtuálního prostoru procesu Store.exe. Proces Store.exe je pouze proces serveru Exchange 2003, který je třeba sledovat. Jinými procesy serveru Exchange 2003 se nezvětší dostatečně velký, aby způsobit žádné problémy.

Vzhledem k tomu, že Exchange Server používá přepínač/3 GB při škálování, Exchange Server počítače nemohou efektivně využít více než 4 GB paměti RAM. Exchange Server nepodporuje více instancí, rozšíření fyzické adresy (PAE) nebo rozšíření AWE (Address Windowing). 4 GB paměti RAM je tedy maximální množství paměti, kterou lze efektivně využít počítače k Exchange Server.
Vlastnosti

ID článku: 823440 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor