Odebrání aktualizace softwaru systému Windows ve špatném pořadí může způsobit, že operační systém přestane fungovat

Příznaky

Operační systém pravděpodobně nebude pracovat správně nebo mohou není funkcí vůbec po odebrání softwaru Microsoft Windows update, pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech nebo pomocí soubor Spuninst.exe. Po odebrání aktualizace softwaru systému Windows můžete obdržet upozornění, která je podobná následující:
Instalační program zjistil následující programy v počítači:

Seznam aktualizací softwaru a aplikací

Aktualizace odebrána, nemusí tyto programy pracovat správně. Chcete pokračovat?

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud odeberete aktualizace softwaru systému Windows od operačního systému v nesprávném pořadí.

Poznámka: Chcete-li zachovat konzistentní soubory operačního systému, odebrání aktualizace softwaru systému Windows v opačném pořadí objednávky instalací aktualizací. Nejprve odebrat poslední nainstalovanou aktualizací softwaru systému Windows, potom odebrat další nedávno nainstalované aktualizace softwaru a potom podobně.

V následujících scénářích může způsobit operační systém přestane fungovat správně.

Scénář 1

 1. Instalaci softwaru aktualizace 1.
 2. Nainstalujete aktualizaci service pack, která byla vydána před 1 aktualizace softwaru.
 3. Odebrání softwaru aktualizace 1.

Scénář 2

 1. Instalaci softwaru aktualizace 1.
 2. Instalaci softwaru aktualizace 2.
 3. Odebrání softwaru aktualizace 1.
Poznámka: Tyto scénáře nepodporujeme. Nedoporučujeme odebrání aktualizace softwaru.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, odeberte v opačném pořadí objednávky instalací aktualizací aktualizace softwaru.

Scénář 1

 1. Nainstalujte aktualizace softwaru 1.
 2. Instalace aktualizace service pack, která byla vydána před 1 aktualizace softwaru.
 3. Odebrání aktualizace service pack nainstalované v kroku 2.
 4. Odebrání softwaru aktualizace 1.
 5. Přeinstalování aktualizace service pack nainstalované v kroku 2.

Scénář 2

 1. Nainstalujte aktualizace softwaru 1.
 2. Nainstalujte aktualizace softwaru 2.
 3. Odebrání aktualizace softwaru 2.
 4. Odebrání softwaru aktualizace 1.
Chcete-li určit pořadí, aby byly nainstalovány aktualizace softwaru, můžete vytvořit soubor TimeLine.log. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  dir %windir%\*.log /o:d | findstr /i/r /c:q...\.log /c:kb...\.log /c:q...uninst\.log /c:kb...uninst\.log > %systemdrive%\TimeLine.log
 3. Stiskněte klávesu ENTER
Při otevření souboru TimeLine.log (% systemdrive%\TimeLine.log), které jsou nainstalovány aktualizace softwaru jsou uvedeny v pořadí podle data. Nedávno nainstalované aktualizace softwaru je uveden na konci.

Chcete-li odebrat aktualizaci softwaru, odebrat aktualizaci softwaru, která je uvedena na konci souboru TimeLine.log a potom pokroku směrem nahoru. Odeberte jednu aktualizaci softwaru v době, dokud odebrání aktualizace softwaru, které nakonec chcete odebrat.

Pokud již máte problém protože odebrána aktualizace softwaru v nesprávném pořadí a používáte systém Windows XP nebo Windows 2000, můžete použít nástroj Qfecheck.exe identifikovat software aktualizuje může rozlomit. Sledovat a ověřovat nainstalovaných aktualizací softwaru systému Windows, můžete použít nástroj Qfecheck.exe. Pokud nástroj Qfecheck.exe ohlásí, že aktualizace softwaru přerušení, nainstalujte tuto aktualizaci softwaru a ujistěte se, zda jsou nainstalovány správné verze. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
282784 Qfecheck.exe ověřuje instalaci oprav hotfix systému Windows 2000 a Windows XP

Další informace

Při instalaci aktualizace softwaru, je vytvořen složku pro odinstalování v % SystemRoot%\$NtUninstall[KBArticleNumber]$\. Toto odinstalování složka obsahuje původní soubory, které jsou nahrazeny touto aktualizací softwaru.

Po odebrání aktualizace softwaru, soubory z jeho složky pro odinstalování zkopírovány zpět do adresáře operačního systému. Klíče registru jsou navíc nastavit zpět na původní hodnoty.

Pokud odeberete aktualizace softwaru, který není nedávno nainstalované aktualizace softwaru, zobrazí se varovná zpráva, která je podobná následující:
Instalační program zjistil následující programy v počítači:

Seznam aktualizací softwaru a aplikací.
Aktualizace odebrána, nemusí tyto programy pracovat správně. Chcete pokračovat?
Tato zpráva obsahuje seznam všech aktualizací softwaru a aplikací, které můžete v počítači použít vzhledem k tomu, že jste nainstalovali software aktualizovat, že se pokoušíte odebrat. Při instalaci aktualizace softwaru v bezobslužném režimu pomocí přepínače příkazového řádku/quiet nebo/passive , neobdržíte upozornění a pokračuje proces odebrání aktualizace softwaru.

Další informace o přepínače příkazového řádku, které jsou k dispozici při instalaci aktualizace softwaru systému Windows klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

262841 přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Obecně aplikace nezávisí na aktualizace softwaru však budou záviset na aktualizace service Pack. Pokud máte dotazy týkající se závislosti aplikace na konkrétní softwarové aktualizace nebo service pack obraťte vývojáře softwaru nebo příslušné diskusní skupiny.

Aktualizace Windows service Pack jsou kumulativní. Problémy opravené jednou aktualizací service pack odstraněny také následujícími aktualizacemi service Pack. Chcete-li zjistit, zda aktualizace softwaru je zahrnuta v aktualizaci service pack, zkontrolujte seznam přidat nebo odebrat programy. Po instalaci aktualizace service pack aktualizace softwaru, které jsou součástí nejnovější nainstalované Windows service pack nezobrazí v seznamu přidat nebo odebrat programy, protože instalace aktualizace service pack odebere položky ze seznamu.

Můžete také zkontrolovat v následujících článcích KB k určení, zda je určité Service Pack systému Windows součástí aktualizace softwaru:
811113 seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Windows XP Service Pack 2

324720 seznam oprav v aktualizaci Windows XP Service Pack 1 a Windows XP Service Pack 1a

327194 seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 4

320853 seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 3

Ukázkové scénáře

Scénář 1
 1. V počítači nainstalujete aktualizaci Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).
 2. Nainstalujete aktualizaci Post-Service Pack 4 (SP4).
 3. Nainstalujete aktualizaci Windows 2000 SP4.

  Poznámka: Instalace aktualizace service pack provádí kontroly v aktualizaci softwaru verze. Nenahradí soubory aktualizace novější verzi softwaru.
 4. Později můžete odebrat opravy aktualizace softwaru 2000 SP4.
Nahrazuje proces odebrání aktualizace softwaru soubory v adresářích operačního systému se soubory z aktualizace softwaru složky pro odinstalování. Této složky byl vytvořen při instalaci aktualizace softwaru. Tyto soubory jsou verze starší než Windows 2000 SP4. To může způsobit soubor Neshoda mezi tyto soubory a další soubory operačního systému. Proto systému Windows mohou přestat fungovat.
Scénář 2
 1. V počítači nainstalujete aktualizace softwaru systému Windows XP 828274.
 2. Nainstalujete aktualizace softwaru systému Windows XP 820128.
 3. Odebrání aktualizace softwaru systému Windows XP 828274 k pozdějšímu datu.
Aktualizace softwaru 828274 soubory aktualizace jádra. Aktualizovat software 820128 soubory aktualizace jádra, ale také aktualizuje Services.exe. Aktualizace software 820128 neaktualizuje soubor Ntdll.dll. Po odebrání aktualizace softwaru 828274 nahradíte soubory jádra operačního systému adresáře původní soubory z adresáře složky pro odinstalování. To může způsobit neshoda souboru, protože původní soubory jádra mohou vyžadovat různé verze Services.exe a Ntdll.dll než verze souborů poskytované software aktualizovat 820128, které jsou aktuálně v systému. Tato neshoda může způsobit, že systém Windows k nesprávnému chování nebo přestane fungovat.

Poznámka: Tyto scénáře nepodporujeme. Nedoporučujeme odebrání aktualizace softwaru.

Odkazy

Další informace o standardní terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft, nástroje a doplňky klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 823836 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor