Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Shrnutí


Tento článek popisuje standardní terminologii pro aktualizace softwaru v rámci služeb Windows Update a Microsoft Update.

Další informace


Společnost Microsoft využívá následující standardní terminologii popisu aktualizací softwaru:

 • Důležitá aktualizace

  Definice: Veřejně vydaná oprava určitého problému řešící kritickou chybu, která se netýká zabezpečení.
 • Aktualizace definic

  Definice: Veřejně vydaná a častá aktualizace softwaru, která obsahuje dodatky k databázi definic daného produktu. Databáze definic jsou často využívány k detekci objektů se speciálními atributy, jako je škodlivý kód, weby útoku phishing nebo nevyžádaná pošta.
 • Ovladač

  Definice: Software, který řídí vstup a výstup určitého zařízení.
 • Balíček funkcí

  Definice: Nové funkce produktu, které se nejprve distribuují mimo kontext určité verze produktu a bývají obvykle součástí následující úplné verze produktu.
 • Aktualizace zabezpečení

  Definice: Veřejně vydaná oprava chyby určitého produktu, která se týká zabezpečení. Chyby zabezpečení jsou hodnoceny podle závažnosti. Hodnocení závažnosti je uvedeno v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft jako kritické, důležité, střední nebo nízké.

  Další informace: Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft si mohou zákazníci stáhnout a jsou k dispozici společně se dvěma dokumenty: bulletinem zabezpečení a článkem znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Další informace o formátu článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  824689 Popis formátu článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro aktualizace zabezpečení Microsoft
 • Aktualizace Service Pack

  Definice: Testovaná, kumulativní sada všech oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých a ostatních aktualizací. Aktualizace Service Pack mohou navíc obsahovat další opravy potíží, které byly zjištěny interně po vydání produktu. Aktualizace Service Pack mohou rovněž obsahovat omezený počet změn návrhu nebo funkcí, které si vyžádali zákazníci.
 • Nástroj

  Definice: Program nebo funkce usnadňující provedení úkolu nebo sady úkolů.
 • Aktualizace

  Definice: Veřejně vydaná oprava určitého problému. Aktualizace řeší chybu, která není kritická a netýká se zabezpečení.
 • Kumulativní aktualizace

  Definice: Testovaná kumulativní sada oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých aktualizací a dalších aktualizací, které jsou v zájmu snadného nasazení zabaleny do jednoho celku. Kumulativní aktualizace se obecně zaměřuje na určitou oblast, jako je zabezpečení, případně na součást produktu, například na Internetovou informační službu (IIS).
 • Pouze aktualizace zabezpečení

  Definice: Aktualizace, která shromažďuje všechny nové aktualizace zabezpečení pro daný měsíc a pro danou produkt, addressing chyby zabezpečení a distribuované prostřednictvím služby WSUS (Windows Server Update Services), System Center Configuration Manager a Microsoft Update katalog. Chyby zabezpečení jsou hodnoceny podle závažnosti. Hodnocení závažnosti je uvedeno v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft jako kritické, důležité, střední nebo nízké. Tato aktualizace zahrnující výhradně opravy zabezpečení se zobrazí pod názvem Pouze aktualizace zabezpečení, pokud stáhnete nebo nainstalujete aktualizaci a tato aktualizace bude označena jako „Důležitá“.
 • Měsíční kumulativní

  Definice: testováno, kumulativní sada aktualizací. Zahrnuje aktualizace zabezpečení i spolehlivosti, které jsou zabaleny společně se službami Windows Update, WSUS, System Center Configuration Manager a Microsoft Update Katalog pro snadné nasazení. Měsíční kumulativní aktualizace se specificky týká jednotlivých problémů s novým zabezpečením a problémy se zabezpečením v jedné aktualizaci a bude proaktivně obsahovat i aktualizace vydané v minulosti. Chyby zabezpečení jsou hodnoceny podle závažnosti. Hodnocení závažnosti je uvedeno v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft jako kritické, důležité, střední nebo nízké. Toto měsíční shrnutí by se při stažení nebo instalaci mělo zobrazit pod názvem Měsíční shrnutí kvality zabezpečení. Tato měsíční kumulativní aktualizace bude klasifikována jako Důležitá aktualizace pro Windows Update a automaticky se stáhne a nainstaluje, pokud jsou nastavení služby Windows Update konfigurována automaticky ke stažení a instalaci důležitých aktualizací.
 • Náhled měsíčního shrnutí

  Definice: Testováno, kumulativní sada nových aktualizací, které jsou zabaleny společně s Windows Update, službou WSUS, System Center Configuration Manager a Microsoft Update Katalog před vydáním dalšího měsíčního kumulativní aktualizace pro zákazníky, otestujte a poskytne zpětnou vazbu. Náhled měsíční kumulativní aktualizace je specifická pro produkty a adresy, které se netýká zabezpečení, a zahrnuje opravy z poslední měsíční kumulativní aktualizace. Tento náhled měsíční kumulativní aktualizace se zobrazí pod názvem Preview Preview Rollup (Náhled měsíční kvality) při stahování nebo instalaci a bude klasifikován jako aktualizace „Optional“.
 • Aktualizace zásobníku pro údržbu (SSU)

  Definice: „Servicing stack“ je kód, který instaluje další aktualizace operačního systému. Dále obsahuje možnost „component-based servicing stack“ (CBS), což je klíčová komponenta pro několik prvků nasazení Windows, jako je DISM, SFC, změny funkcí nebo rolí Windows a opravy součástí. Komponenta CBS je malá součást, která obvykle nemá aktualizace vydané každý měsíc.

Poznámka Více informací: Aktualizace sady pro správu