Jak konfigurovat Acrobat Distiller práce s Publisher 2007 a Publisher 2003

Souhrn

Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat aplikaci Adobe Acrobat Distiller, takže můžete s aplikace Microsoft Office Publisher 2007 a Microsoft Office Publisher 2003 k výrobě PrePress připravené formát PDF (Portable Document) soubory z publikace aplikace Publisher 2007 a Publisher 2003. Pokud budete postupovat podle kroků, které jsou uvedeny v tomto článku, neměli tří nejběžnějších chyb jazyka PostScript, které se vyskytují při použití Adobe Acrobat Distiller s Publisher 2007 a Publisher 2003.

Poznámka: Kroky, které jsou uvedeny v tomto článku jsou specifické pro aplikaci Adobe Acrobat 6.0. Pokud používáte jinou verzi aplikace Adobe Acrobat, může být mírně odlišné názvy příkazů a nabídek, ale celkové kroky jsou stejné.

Další informace

Chcete-li nastavit aplikaci Adobe Acrobat Distiller práce s Publisher 2007 a Publisher 2003, proveďte následující dvě věci:
 • Nastavte ovladač tiskárny Adobe PDF správně pracovat s Publisher 2007 a Publisher 2003.
 • Vytvořte soubor možnosti úlohy (.joboptions) pro program Adobe Acrobat Distiller.

Jak nastavit ovladač tiskárny Adobe PDF, práce s Publisher 2007 a Publisher 2003

 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Adobe PDF a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Nastavení zařízení .
 4. Zkonvertovat formát Gray Graphics na formát PostScript Gray nastavení na hodnotu Ne.
 5. Změňte Text šedi převést na formát PostScript Gray nastavení na Ne.
 6. Klepněte na kartu Obecné .
 7. Klepněte na tlačítko Předvolby tisku.
 8. Klepněte na kartu Nastavení Adobe PDF.
 9. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka vždy spoléhat na systémová písma; písma v dokumentech nepoužívejte .
 10. Klepněte na kartu rozložení .
 11. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 12. Změnit nastavení Písma TrueType
  Načíst jako písmo.
 13. Klepněte třikrát na tlačítko OK zavřete
  Dialogové okno Vlastnosti Adobe PDF .

Jak vytvořit soubor úlohy možnosti pro Adobe Acrobat Distiller Program

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programya potom klepněte na tlačítko Adobe Distiller 8.
 2. Ve skupinovém rámečku Výchozí nastavení klepnutím vyberte Kvalitu tisku.
 3. V nabídce Nastavení klepněte na tlačítko Upravit nastavení Adobe PDF.
 4. Klepněte na kartu písma .
 5. V poli Při vkládání selže klepnutím vyberte Upozornit a pokračovat.
 6. Klepněte na tlačítko Uložit jako.
 7. V dialogovém okně Uložit nastavení Adobe PDF jako zadejte název pro nový soubor .joboptions a potom klepněte na tlačítko
  Uložit.
 8. Klepněte na tlačítko OK

Jak pomocí aplikace Publisher 2007 a Publisher 2003 s Distiller vytvořit PDF

Poté, co nastavíte aplikaci Adobe Acrobat Distiller práce s Publisher 2007 a Publisher 2003 a vytvořit soubor Adobe Acrobat Distiller program možnosti úlohy (.joboptions), můžete použít aplikaci Publisher 2007 a Publisher 2003 s Adobe Acrobat Distiller vytvářet soubory PDF.
 1. Otevřete publikaci aplikace Publisher 2007 nebo Publisher 2003, kterou chcete převést na soubor PDF.
 2. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz
  Nástroje komerčního tiskua klepněte na příkaz Barevný tisk.
 3. Pokud publikaci aplikace Publisher 2007 nebo Publisher 2003 bude vytištěn jako přímou barvu, ujistěte se, že jsou definovány tyto přímé barvy.
 4. Po ověření nastavení v dialogovém okně Barevný tisk , klepněte na tlačítko OK.
 5. V nabídce soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky.
 6. Klepněte na tlačítko Upřesnita potom klepnutím vyberte typ rozložení, které dáváte přednost. (Poznámka: nastavení velikosti stránky.)
 7. Klepněte dvakrát na tlačítko OK .
 8. Klepněte na soubora Nastavení tisku.
 9. V poli Název tiskárny klepnutím vyberte Adobe PDFa klepněte na tlačítko OK.
 10. Ujistěte se, že jsou stále správné nastavení velikosti stránky. Pokud úlohu brožury nebo více aktuální úlohy, můžete použít ovládací prvky v tomto dialogovém nastavit ukládání stránky.
 11. Po nastavení vzhledu stránky jsou správné, klepněte na tlačítko
  OK.
 12. V nabídce soubor klepněte na tlačítko
  Tisk.
 13. Klepnutím zaškrtněte políčko Tisk do souboru .
 14. Klepněte na tlačítko Upřesnění nastavení tisku.
 15. V poli výstup klepněte na položku Neseparované barvy CMYKa Separace, Složené stupně šedi (případně.)
 16. Klepněte na kartu Nastavení stránky a klepněte na tlačítko tiskové značky, které chcete, aby aplikace Publisher 2007 nebo Publisher 2003 k tisku.
 17. Klepněte na tlačítko OK
 18. Po zobrazení výzvy, klepněte na složku, kam chcete soubor uložit, zadejte název souboru pro PostScriptový soubor a uložte tento soubor.
 19. Spusťte aplikaci Adobe Acrobat Distiller.
 20. V nabídce soubor klepněte na tlačítko
  Otevřít.
 21. V dialogovém okně Otevřít Vyhledejte postscriptový soubor vytvořený v kroku 6 a potom klepněte na tlačítko
  Otevřít.
Poznámka: Nelze tisknout neseparované barvy CMYK nebo separace přímo do ovladače tiskárny Adobe PDF. Je nutné tisknout do souboru ve formátu PostScript a musí tento soubor otevřít v aplikaci Adobe Acrobat Distiller. Toto je problém s Adobe Acrobat Distiller verze 4.0 a novější, verze 3.0 pracuje správně, stejně jako destilační programy Adobe PDF.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

822978 chybová zpráva při použití Acrobat Distiller destilace PostScriptový soubor vytvořený v aplikaci Publisher 2003 nebo Publisher 2007: "< název písma > nebyl nalezen."


823135 zobrazí chybová zpráva stackunderflow při tisku publikace aplikace Publisher jako neseparované barvy CMYK v aplikaci Publisher 2003

Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 826360 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor