Popis a použití Průvodce uložením nastavení

Souhrn

V sadě Office 2003 při spuštění Průvodce uložením nastavení uložit profily nebo obnovit dříve uložené profily, jedinou možností je uložit do souboru místně nebo v síti. Začátek, v sadě Office 2003 je možnost Uložit profil na Internetu.

Při spuštění Průvodce uložením nastavení můžete uložit nebo obnovit nastavení konfigurace pro aplikace sady Office 2003. Tato nastavení jsou uloženy v souboru nastavení profilu (OPS soubor). Tento soubor je snímek nastavení registru a souvisejících souborů pro konfiguraci sady Office.

Pokud uložíte nastavení sady Office do souboru OPS, nastavení nejsou zapsány do souboru, dokud neklepnete na tlačítko Dokončit. Podobně je-li obnovit nastavení ze souboru OPS, počítač není aktualizován dokud neklepnete na tlačítko
Dokončit.

Další informace

Průvodce uložením nastavení můžete provést následující dva kroky:
 • Nastavení programu Office uložte do souboru nastavení profilu (OPS soubor).

  - nebo -
 • Obnovit dříve uložené nastavení ze souboru OPS.

Instalace uložit vlastní nastavení Průvodce

Průvodce uložením nastavení je obvykle nainstalován se sadou Office. Chcete-li zjistit, zda je nainstalován Průvodce uložením nastavení, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom na příkaz Všechny programy.
 2. Přejděte na položku Nástroje sady Microsoft Office.
Pokud Průvodce uložením nastavení se nezobrazí v
Nabídka Nástroje sady Microsoft Office , průvodce není nainstalován.

Pokud nemáte nastavení Průvodce uložením nainstalována, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny aplikace sady Office.
 2. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  V Ovládacích panelech.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
 4. Klepněte na tlačítko změnit nebo odebrat programy.
 5. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku Microsoft Office 2003a potom klepněte na tlačítko
  Změnit.
 6. V dialogovém okně Instalace produktu Microsoft Office 2003 klepněte na tlačítko Přidat či odebrat funkcea potom klepněte na tlačítko
  Další.
 7. Rozbalte ve stromu funkcí k instalaci
  Nástroje sady office.
 8. Klepněte na tlačítko Průvodce uložením nastavenía potom klepněte na tlačítko Spouštět vše z tohoto počítače.
 9. Klepněte na tlačítko Aktualizovat.
 10. V případě, že instalace byla úspěšně dokončena, klepněte na tlačítko OK .

Uložit nebo obnovit nastavení

Buď můžete uložit nastavení sady Office z počítače, nebo můžete obnovit nastavení do počítače nebo do jiného počítače.

Uložit nastavení

Možnost Uložit nastavení z tohoto počítače nastaví průvodce k zachycení nastavení konfigurace sady Office z aplikací sady Office, které jste nainstalovali.

Chcete-li uložit nastavení, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny aplikace sady Office.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Microsoft Officea poté přejděte na položku Nástroje sady Microsoft Office.
 3. Klepněte na položku Microsoft Office 2003 Průvodce uložením nastavení.
 4. V Průvodce uložením nastavení klepněte na tlačítko
  Další.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit nastavení z tohoto počítačea potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte umístění, kam chcete soubor uložit a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Pokud chcete uložit nastavení do jiného umístění než výchozího umístění (například síťové sdílené položce), klepněte na tlačítko Procházet.


Poznámka: Průvodce uložením nastavení uloží pouze uživatelské možnosti, které byly změněny z výchozí hodnoty. Například, pokud je nastavena možnost Povolit rychlé ukládání Microsoft Word, ale nelze změnit
Možnost Vždy vytvořit záložní kopii Průvodce uložením nastavení uloží pouze Povolit rychlé ukládání nastavení do souboru OPS.

Důležité: Průvodce uložením nastavení nelze vytvořit nebo zapisovat do souboru OPS, dokud neklepnete na tlačítko Dokončit.

Obnovit dříve uložené nastavení

Možnost Obnovit dříve uložené nastavení nastaví průvodce k obnovení nastavení konfigurace sady Office ze zadaného souboru OPS.

Chcete-li obnovit nastavení, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny aplikace sady Office.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na příkaz Nástroje sady Microsoft Officea potom klepněte na tlačítko Průvodce uložením nastavení.
 3. V Průvodce uložením nastavení klepněte na tlačítko
  Další.
 4. Klepněte na tlačítko Obnovit dříve uložené nastavení pro tento počítača potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Do pole soubor, který chcete obnovit nastavení z zadejte cestu k umístění souboru OPS a potom klepněte na tlačítko
  Dokončit.
Důležité: Průvodce uložením nastavení nastavení ze souboru OPS neimportuje, dokud neklepnete na tlačítko Dokončit.

Soubory a složky, aby uložit vlastní nastavení průvodce uloží

Průvodce uložením nastavení uloží pouze soubory a podsložky, které jsou uloženy v umístění následující složky:
 • <AppData>\Microsoft\AddIns
 • <AppData>\Microsoft\ClipGallery
 • <AppData>\Microsoft\Excel
 • <AppData>\Microsoft\FrontPage
 • <AppData>\Microsoft\Graph
 • <AppData>\Microsoft\Office
 • <AppData>\Microsoft\Outlook
 • <AppData>\Microsoft\PowerPoint
 • <AppData>\Microsoft\Proof
 • <AppData>\Microsoft\Queries
 • <AppData>\Microsoft\Signatures
 • <AppData>\Microsoft\Stationery
 • <AppData>\Microsoft\Templates
 • <AppData>\Microsoft\Themes
 • <AppData>\Microsoft\InfoPath
 • <AppData>\Microsoft\OneNote
 • <AppData>\Microsoft\InterConnect
 • <AppData>\Microsoft\Word

Poznámka: << AppData >> odkazuje na následující složky na pevném disku.
V systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000:
C:\Documents and Settings\jméno_uživatele\Application dat

Soubory, aby uložit vlastní nastavení Průvodce nezahrnuje

Průvodce uložením nastavení nezahrnuje (neukládá) následující soubory:
 • *.ost
 • *.pab
 • *.pst
 • *.tmp
 • <AppData>\Microsoft\Word\*.ASD
 • <AppData>\Microsoft\Word\*.WBK


Soubory, které jsou odstraněny před obnovení dat ze souboru OPS

Průvodce uložením nastavení odebere následující složky před zápisu dat ze souboru OPS:
 • \Microsoft\Office\Shortcut < AppData > panel
 • <AppData>\Microsoft\FrontPage

Soubory, které nejsou odebrány

Následující soubory nejsou odebrány dříve, než se obnoví nastavení ze souboru OPS:
 • *.pab 
 • *.pst
 • *.dic
 • *.ost

Nastavení registru, které jsou uloženy

Průvodce uložením nastavení uloží nastavení registru, které jsou uloženy v následujících klíčů registru. Všechny hodnoty a podklíče v určeném stromu jsou zahrnuty:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph
Projekt HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut panel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web Server

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage
Mapování Tools\Font HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared
Nástroje HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

Subsystem\Profiles\Outlook HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows zasílání zpráv
Průvodce uložením nastavení uloží také nastavení registru následující klíče registru pro jednotlivé. Pouze hodnoty těchto klíčů jsou importovány a jsou importovány žádné podklíče:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Nastavení registru, které nejsou uloženy

Průvodce uložením nastavení neprovede import následujících klíčů registru do vašeho profilu. Všechny hodnoty a podklíče v určeném stromu jsou vyloučeny:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
Průvodce uložením nastavení neprovede import následujících klíčů registru do vašeho profilu. Průvodce uložením nastavení nezahrnuje pouze určité pojmenované hodnoty a ne podklíče.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs migrace

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData
Soubor protokolu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignatureNastavení registru, které jsou obnovena při obnovení nastavení

Průvodce uložením nastavení odebrány následující klíče před zápisem vlastní hodnoty ze souboru OPS:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing nástroje

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows zpráv Subsystem\Profiles\Outlook
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles
Průvodce uložením nastavení obnoví výchozí hodnoty následujících klíčů před zápisem vlastní hodnoty ze souboru OPS:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs migrace

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-Run

Soubor protokolu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun
Vlastnosti

ID článku: 826809 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor