Jak vložit písma v aplikaci PowerPoint

Aplikaci Microsoft PowerPoint 2002 verzi tohoto článku v tématu 291924 .

Aplikace Microsoft PowerPoint 2000 verzi tohoto článku naleznete v tématu
198337 .
Microsoft PowerPoint 97 verzi tohoto článku naleznete v tématu
159813 .

Souhrn

Tento článek popisuje, jak vložit písma v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2003 nebo Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentace.

Další informace

Při vytváření prezentace v aplikaci PowerPoint v počítači, který používá jednu sadu písma jsou písma nemusí při otevření jedné prezentace v jiném počítači, který má různá písma nainstalována vypadat stejně. Bude pravděpodobně možné vyřešit tento problém uložením (nebo vložením) písem systému v prezentaci.

Aplikace PowerPoint podporuje vkládání písem, které nemají licenční omezení, která brání vložení. Při otevření prezentace s vloženými písmy v aplikaci PowerPoint v počítači, který se liší od počítače, kam byla uložena prezentace, chování vložených písem závisí na úrovni licence vkládání písem.

Následující informace popisuje omezení, které ovlivňují chování vložených písem při prezentaci je otevřen v aplikaci PowerPoint 2003:
 • Pokud prezentace obsahuje písma, která jsou omezena na Tisk nebo zobrazení náhledu , nelze upravovat prezentaci.
 • Pokud prezentace obsahuje vložená písma, které jsou licencovány jako Instalovatelné součásti, může být písmo trvale instalován pro použití v dalších prezentacích a programy.
 • Pokud prezentace obsahuje vložená písma, které jsou licencovány jako upravitelné, písmo je dočasně k dispozici pro použití v dalších prezentacích a programy při otevření prezentace obsahující vložená písma.
Aplikace PowerPoint podporuje vkládání písem TrueType při uložení v následujících formátech:
 • Prezentace společnosti Microsoft
 • Prezentace Microsoft PowerPoint 95, aplikaci Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 98, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint 2002, PowerPoint 2003 a PowerPoint 2007.
 • Předvádění aplikace Microsoft PowerPoint

Jak vložit písma TrueType v prezentaci

Chcete-li prezentaci uložit tak, aby písma zobrazit a vytisknout správně při otevření prezentace, postupujte takto.

Poznámka: Pokud uložíte prezentaci s vloženými písmy, tím se zvyšuje velikost souboru prezentace. Při písma True Type, které jsou licencovány jako Instalovatelné součásti jsou vloženy do aplikace PowerPoint šablony, šablony lze použít v prezentaci pouze v případě, že vložená písma True Type jsou nainstalovány v místním počítači.

Aplikace PowerPoint 2003 nebo dřívější verze aplikace PowerPoint
 1. Spustí aplikaci PowerPoint a otevřete prezentaci, kterou chcete.
 2. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 3. V nabídce Nástroje v dialogovém okně Uložit jako klepněte na tlačítko Uložit možnosti.
 4. Klepnutím zaškrtněte políčko Vložit písma TrueTypea potom klepněte na tlačítko OK.
Aplikace PowerPoint 2007
 1. Spusťte aplikaci PowerPoint 2007 a poté otevřete požadovanou prezentaci.
 2. Klepněte tlačítko Microsoft Office
  41
   
  a potom klepněte na příkaz Uložit jako.
 3. V nabídce Nástroje v dialogovém okně Uložit jako klepněte na tlačítko Uložit možnosti.
 4. Klepnutím zaškrtněte políčko Vložit písma v souborua klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Můžete vložit libovolné písmo, který je součástí systému Microsoft Windows. Jiná písma TrueType lze vkládat, pokud nemají licenční omezení. Pokud nelze vkládat písma (například, pokud písmo není označen jako upravitelné, kterou lze nainstalovat, nebo pro tisk a náhled), se zobrazí zpráva, že písmo nelze vložit z důvodu omezení licencí.

Můžete nainstalovat a používat rozšíření prostředí vlastnosti písma a zkontrolujte vlastnosti vkládání písma. Další informace o rozšíření prostředí vlastnosti písma naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 826832 - Poslední kontrola: 17. 2. 2017 - Revize: 3

Váš názor