Dostupnost nástroje Microsoft JVM Removal

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Nástroj pro odebrání Microsoft Java Virtual Machine (MSJVM) již není k dispozici k volnému stažení. Části "Řešení" a v části "Další informace" v dostupnosti obsahují podrobnosti o této změně.

Příznaky

Nástroj pro odebrání modulu MSJVM již není uložen na serverech pro stahování společnosti Microsoft. Dříve vyhledávání na webu Microsoft.com přesměrovalo uživatele na platnou stránku pro stažení. Vyhledávací nástroje pro odebrání nyní vrátí pouze odkazy na hlavní stránku informace Microsoft Java Virtual Machine:

Příčina

Nástroj pro odebrání modulu MSJVM byl odebrán ze serverů společnosti Microsoft stáhnout příležitostným uživatelům chránit před nevratnými důsledky, které má nástroj v jejich systémech.

Řešení

Nástroj pro odebrání modulu MSJVM je stále k dispozici přímo od technické podpory společnosti Microsoft, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • Správce IT nebo podobné pozici má vaše organizace.
  • Víte, že pokud použijete nástroj pro odebrání modulu MSJVM, souhlasíte, že společnost Microsoft nemá žádnou povinnost poskytnout prostřednictvím služeb technické podpory v rámci licenční smlouvy s koncovým uživatelem pro nástroj pro odebrání modulu MSJVM.
  • Víte, že pokud použijete nástroj pro odebrání modulu MSJVM, neposkytuje společnost Microsoft kopie prostřednictvím služeb technické podpory pro vás Pokud chcete přeinstalovat prostřednictvím služeb technické podpory poté, co byly odebrány.
  • Víte, že pouze možnosti pro přeinstalaci prostřednictvím služeb technické podpory bude instalace ze starší obraz, který zahrnuje MSJVM, přeinstalujte aplikaci třetí strany, která obsahuje modulu MSJVM nebo přeinstalujte příslušný operační systém Microsoft Windows z instalačního média.
  • Víte, že Microsoft nemůže poskytnout média pro obnovení operačního systému Windows obsahující modulu MSJVM pro účely přeinstalace, protože prostřednictvím služeb technické podpory společnosti Microsoft již obsahuje produkty operačního systému Windows.

Stav

Toto chování je záměrné.

Další informace

Vzhledem k tomu, že nástroj pro odebrání modulu MSJVM ovlivňuje celý systém a vzhledem k tomu, že tyto efekty jsou nevratné, bylo rozhodnuto, že tento nástroj bude k dispozici pouze správcům systému, správci sítí a dalším odborníkům.

Pokud splňují, pochopit a dohodly, že kritéria, které jsou popsány v části "Řešení", obraťte se na technické podpory společnosti Microsoft, kde získat nástroj pro odebrání modulu MSJVM. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Všimněte si, že poplatky, které obvykle za telefonní hovory mohou být stornovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft zjistí, že nástroj pro odebrání modulu MSJVM vyřeší váš problém. Obvyklé náklady na podporu použije dalších otázek a problémů, které se nevztahují přímo k nástroj pro odebrání modulu MSJVM nebo které nesouvisejí přímo s MSJVM nebo migrace existujících aplikací Java na Microsoft rozhraní.NET Framework.
Vlastnosti

ID článku: 826878 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor