Balíček kumulativních aktualizací bezdrátových sítí pro systém Windows XP je k dispozici

Souhrn

Společnost Microsoft vydala balíček kumulativních aktualizací pro systém Microsoft Windows XP, který obsahuje opravy hotfix a aktualizace popsané v následujícím seznamu. Opravy hotfix a aktualizace zahrnuté do tohoto balíčku jsou zahrnuty také do aktualizace Windows XP Service Pack 2. Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Tento malý komplexní balíček aktualizací představuje snadný mechanizmus pro správu zavedení oprav bezdrátových sítí.

Tato aktualizace odstraňuje následující problémy:
 • Při připojování k bezdrátové síti dochází k velkému zpoždění.

  Při připojování k bezdrátové síti pomocí ověřování podle standardu 802.1x může navázání připojení trvat 30 až 60 sekund. Tento problém se může vyskytnout, protože při spuštění služby pro konfiguraci bezdrátových připojení dojde ke zpoždění. Služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení není včas spuštěna, protože závisí na součásti NETMAN, která nebyla při spuštění načtena.
 • Pro bezdrátové rozhraní se zobrazuje nesprávný stav média.

  Pokud je váš počítač jediným počítačem v bezdrátové síti, který je v režimu ad-hoc, může ikona připojení k bezdrátové síti nesprávně signalizovat, že bezdrátový síťový adaptér je připojen.
 • Položky uživatelského rozhraní jsou nesprávně přeloženy do jiných jazyků.

  Několik položek uživatelského rozhraní v aktualizaci systému Windows XP pro standard WPA (Wireless Protected Access), která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, je nesprávně přeloženo do některých asijských jazyků:
  815485 Přehled aktualizace zabezpečení bezdrátových sítí WPA v systému Windows XP

 • Standard WPA nefunguje správně v kombinovaných režimech AES/TKIP.

  Standard WPA nefunguje správně s přístupovým bodem, který je konfigurován na šifrování AES (Advanced Encryption Standard) pro přenosy jednosměrového vysílání a na šifrování pomocí protokolu TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) pro přenosy všesměrového vysílání.
 • Ve výchozím nastavení používá standard WPA slabší šifrovací schéma.

  Pokud má klient možnost připojit se k bezdrátové síti pomocí šifrovacího schématu protokolu TKIP nebo pomocí šifrovacího schématu AES, vybere si ve výchozím nastavení slabší šifrovací schéma.
 • Klient bezdrátové sítě nesprávně odpoví na zprávu klíče RC4 v jiném režimu než WEP.

  Připojíte-li se k bezdrátové síti pomocí připojení, které je šifrováno pomocí šifrování AES, systém Windows nesprávně odpoví na zprávu šifrovacího algoritmu RC4.
 • Po neúspěšné výměně klíčů nelze znovu navázat připojení k upřednostňované síti.

  Není-li operace výměny klíčů s klientem bezdrátové sítě úspěšná, nepodaří se klientovi navázat připojení a blokuje všechny pokusy o automatické opětovné připojení. Pak je třeba pokusit se navázat opětovné připojení k bezdrátové síti ručně.
 • Po úspěšné výměně klíčů není vynulován čítač neúspěšných pokusů pomocí ověřování podle standardu 802.1x.

  Služba Automatická konfigurace bezdrátových připojení spravuje čítač neúspěšných pokusů o ověření a výměnu klíčů. Tento čítač ale není automaticky vynulován po úspěšném ověření klienta bezdrátové sítě a výměně klíčů.
Tato aktualizace řeší také problémy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Knowledge Base:
822596 Při opakovaném ověřování protokolu EAP přes přístupové body s rozdílnými adresami IP podsítí neobdrží protokol DHCP novou adresu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826239 U připojení k bezdrátové síti dochází k malému zpoždění při přihlašování do sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Tato aktualizace vylučuje závislost na souboru Nwlinkipx.sys, která způsobuje, že aplikace Internet Explorer přestane reagovat při změně konfigurace vrstvy IPX v systému s nainstalovanou opravou hotfix Q826942. Chcete-li vyřešit problém s chybějící závislostí, nainstalujte po instalaci opravy Q826942 opravu Q834565.

Další informace

Požadavky

Tato aktualizace vyžaduje aktualizaci Windows XP Service Pack 1 (SP1). Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizací

Tento balíček kumulativních aktualizací nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.
Windows XP, 32bitové verze
  Datum     Čas  Verze    Velikost  Název souboru
--------------------------------------------------------------
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1331 99 840 Dhcpcsvc.dll
6. 2. 2004 21:01 5.1.2600.1331 168 192 Ndis.sys
10. 1. 2004 13:33 5.1.2600.1331 12 416 Ndisuio.sys
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1331 1 630 720 Netshell.dll
10. 1. 2004 13:34 5.1.2600.1331 84 864 Nwlnkipx.sys
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1335 57 344 Wzcdlg.dll
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1335 31 232 Wzcsapi.dll
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1335 282 112 Wzcsvc.dll
29. 1. 2004 00:57 5.1.2600.1337 586 752 Xpsp2res.dll
Windows XP, 64bitové verze
  Datum    Čas  Verze    Velikost  Název souboru Platforma
--------------------------------------------------------------------
9. 2. 2004 20:03 5.1.2600.1331 308 736 Dhcpcsvc.dll IA-64
10. 1. 2004 12:25 5.1.2600.1331 579 328 Ndis.sys
10. 1. 2004 12:25 5.1.2600.1331 40 960 Ndisuio.sys
9. 2. 2004 20:03 5.1.2600.1331 2 736 128 Netshell.dll IA-64
10. 1. 2004 12:25 5.1.2600.1331 329 856 Nwlnkipx.sys
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1331 99 840 Wdhcpcsvc.dll x86
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1331 1 630 720 Wnetshell.dll x86
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1335 57 344 Wwzcdlg.dll x86
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1335 31 232 Wwzcsapi.dll x86
9. 2. 2004 20:53 5.1.2600.1335 282 112 Wwzcsvc.dll x86
29. 1. 2004 00:57 5.1.2600.1337 586 752 Wxpsp2res.dll x86
9. 2. 2004 20:03 5.1.2600.1335 117 760 Wzcdlg.dll IA-64
9. 2. 2004 20:03 5.1.2600.1335 65 024 Wzcsapi.dll IA-64
9. 2. 2004 20:03 5.1.2600.1335 687 104 Wzcsvc.dll IA-64
29.1. 2004 00:57 5.1.2600.1337 586 240 Xpsp2res.dll IA-64

Informace o instalaci

Standardní verze této aktualizace podporuje následující možnosti instalace:
 • /?: Zobrazí seznam možností instalace.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory výrobců OEM bez upozornění.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory, ale nespustí instalační program.
Tato aktualizace také podporuje příkazy příkazového řádku, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:
824687 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li ověřit, zda je tento balíček aktualizací nainstalován, použijte nástroj Qfecheck.exe. Další informace o nástroji Qfecheck.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

282784 Nástroj Qfecheck.exe ověřuje instalaci oprav hotfix v systémech Windows 2000 a Windows XP

To, zda je tento balíček aktualizací nainstalován, můžete také ověřit tak, že zjistíte, zda existuje následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
Poznámka: Po instalaci tohoto balíčku aktualizací jsou v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy odebrány všechny existující položky pro důležité aktualizace, které jsou obsaženy v tomto balíčku kumulativních aktualizací. Proto mohou některé nástroje zobrazovat zprávu, že některé zahrnuté důležité aktualizace nejsou nainstalovány. Řešení Marimba Software Change-Management například k potvrzení, že aktualizace je nainstalována, používají položky registru pro nástroj Přidat nebo odebrat programy, které jsou přidruženy k jednotlivým důležitým aktualizacím. Proto mohou řešení Marimba Software Change-Management nesprávně hlásit chybějící jednotlivé důležité aktualizace, které jsou součástí tohoto balíčku kumulativních aktualizací.

Informace o nasazení

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele, použijte následující příkaz:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat bez restartování počítače, použijte následující příkaz:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
Poznámka: Obě tyto možnosti můžete sloučit do jednoho příkazového řádku.

Informace o odebrání

Balíček aktualizací 826942 můžete odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Poznámka: Po instalaci této aktualizace budou všechny existující položky důležitých aktualizací, které jsou zahrnuty do tohoto balíčku kumulativních aktualizací, odebrány z dialogového okna Přidat nebo odebrat programy. Pokud tuto aktualizaci odinstalujete, budou původní položky důležitých aktualizací, které jsou zahrnuty do tohoto balíčku aktualizací, v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy obnoveny.


Správci systému mohou tuto aktualizaci odebrat pomocí nástroje Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
To, zda je tento balíček aktualizací nainstalován, můžete také ověřit tak, že zjistíte, zda existuje následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

816915 Nové schéma názvů souborů pro balíčky aktualizace softwaru pro systém Microsoft Windows
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 826942 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor