Při spuštění aplikace systému Office se zobrazí chybová zpráva Chyba 25090

Příznaky

Při pokusu spustit aplikaci systému Microsoft Office 2007 nebo Microsoft Office 2003 se může zobrazit následující nebo podobná chybová zpráva:
Chyba 25090. Instalační program sady Office zjistil potíže se zdrojovým modulem sady Office. Systémová chyba: -2147023836. Otevřete složku [SETUPHELPFILEDIR] a vyhledejte téma Zdrojový modul Office, kde najdete informace týkající se řešení tohoto problému.

Příčina

Toto chování nastane v případě splnění následujících podmínek:

  • Systém Office byl do počítače nainstalován dvěma uživateli.
  • Obě instalace byly provedeny za použití parametru AllUsers="", který nastavuje instalaci pouze pro účet uživatele provádějícího instalaci.
  • Na konci instalace byli oba uživatelé vyzváni k odstranění souborů, které byly nakopírovány místně, a ani jeden z uživatelů soubory neodstranil.
  • Jeden z uživatelů odebral systém Office.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte instalační program systému Office. Postupujte takto:
  1. Vložte disk CD sady Microsoft Office 2003 do jednotky CD nebo DVD.
  2. Jestliže se instalační program nespustí automaticky, vyhledejte na disku CD soubor Setup.exe. Poklepáním na tento soubor spustíte instalační program.
  3. Po zobrazení okna instalačního programu zrušte instalaci a po výzvě ukončete instalační program.
Poznámka: Není třeba dokončit instalační program. Instalační program hned po spuštění automaticky vyřeší chybový stav.
Vlastnosti

ID článku: 827467 - Poslední kontrola: 14. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor