Konfigurace brány firewall a překládání adres (NAT) pro Windows Media Services 9 Series

Souhrn

Tento článek popisuje porty brány firewall, které je nutné otevřít datový proud obsahu ze serveru médií, který je umístěn za bránou firewall.

Při konfiguraci brány firewall, můžete použít ovládací prvek moduly plug-in jako Microsoft Media Server (MMS), datových proudů protokolu RTSP (Real Time) nebo protokol HTTP (Hypertext Transfer). Chcete-li proces konfigurace brány firewall, které jsou jednodušší, můžete nakonfigurovat každý plug-in protokolu řízení na serveru použít určitý port. Proto pokud správce sítě již otevřela řadu portů pro použití servery Windows Media, můžete přidělit tyto porty protokolů ovládacího prvku. Jestliže tyto porty nejsou k dispozici, můžete požádat otevřít výchozí porty pro každý protokol.

Pokud nelze otevřít porty v bráně firewall, služby Windows Media Services může datový proud obsahu pomocí protokolu HTTP přes port 80. Další informace o tom, jak nakonfigurovat ovládací prvek protocol zásuvné moduly naleznete v dokumentaci nápovědy serveru.

Části "Další informace" popisuje konfiguraci brány firewall pro tento seznam situací:

Další informace

Brány firewall pro datový proud vysílání unicast

Chcete-li nakonfigurovat bránu firewall pro datový proud vysílání unicast, je nutné otevřít porty v bráně firewall, které jsou požadovány pro připojení protokoly, které jsou povoleny na serveru. Pokud streamování obsahu pomocí protokolu MMS nebo RTSP protokol musí podporovat protokol UDP (User Datagram) a protokol TCP (Transmission Control).

Otevřete porty

Chcete-li program Windows Media Player a jiných klientů pomocí protokolu HTTP, RTSP protokol nebo protokol MMS se připojit k serveru Windows Media, která je za branou firewall, otevřete následující porty.
PřístavyPopis
In: Protokol TCP na portu 80, 554 a 1755Windows Media server používá porty TCP v přijímat příchozí připojení HTTP (port 80), připojení RTSP (port 554) nebo připojení k MMS (port 1755) z programu Windows Media Player a jiných klientů.
In: UDP na portu 1755 a 5005Windows Media server používá UDP port 1755 k přijímání znovu odeslat požadavky od klientů, kteří jsou datových proudů pomocí MMSU a port UDP v 5005 přijímat odešlete požadavky od klientů, kteří jsou datových proudů pomocí RTSPU.
,: UDP portů 1024 až 5000 a 5004Windows Media server používá UDP, porty 1024 až 5000 a 5004 programu Windows Media Player a ostatní klienti odeslat data MMSU a RTSPU.

Pokud nelze otevřít všechny UDP, porty

Pokud nelze otevřít všechny UDP mimo Porty v bráně firewall, pakety protokolu UDP, které jsou odesílány na server Windows Media může být zablokován bránou firewall a není možné dosáhnout klientů na druhé straně brány firewall. Pokud nastane tato situace, klienti stále moci přijímat datový proud, pokud klienti automaticky přejít na založené na protokolu TCP protokolu, například HTTP, MMST nebo RTSPT. Přechodu však způsobí zpoždění pro klienta, který přijímá datový proud. Pokud víte, že nebude možné podporovat UDP datové proudy přes bránu firewall, můžete snížit zrušením zaškrtnutí políčka UDP v dialogovém okně Vlastnosti pro zápis dat vysílání Unicast plug-in zpoždění přechodu. Další informace naleznete v dokumentaci serveru.

Brány firewall pro vysílání distribuce

Chcete-li povolit distribuční server, který je za branou firewall používat protokol HTTP nebo protokolu RTSP streamu obsahu z původního serveru mimo bránu firewall, otevřete následující porty.
PřístavyPopis
In: UDP portů 1024 až 5000
Windows Media server používá UDP portů 1024-5000 přijímat data z jiného serveru.
,: Protokol TCP na portu 80 a 554Windows Media server používá porty TCP, k navázání připojení RTSP (port 554) na jiný server nebo kodéru nebo aplikace připojení HTTP (port 80).
,: UDP na portu 5005Při použití distribuce RTSPU Windows Media server používá UDP port 5005 odeslat znovu odeslat požadavky na jiný server.
Distribuční servery nelze použít adresu URL, která má mms: / / předpona požádat o připojení k serveru původu.
  • Pokud distribuční server se pokusí připojit pomocí RTSP, tento požadavek je překládán jako RTSPU.
  • Pokud správce serveru nezvolí používat přenos protokolu TCP (buď z důvodu předvolbu nebo protože je vyžadován přenos protokolu TCP), musíte použít adresu URL rtspt: / / předpony.
  • Pokud musí distribučním serverům připojit pomocí protokolu HTTP, musíte použít adresu URL předponu http:// .

Brány firewall pro vysílání datových proudů vícesměrového vysílání

Při distribuci obsahu pomocí datových proudů, provoz v síti prochází standardní adresy IP třídy D (od 224.0.0.0 do 239.255.255.255). Použití vícesměrového vysílání datových proudů, je v síti povoleno předávání vícesměrového vysílání. Správa protokolu IGMP (Internet Group) je zajištěno, že vícesměrové vysílání provoz prochází sítě pouze v případě, že hráč požaduje připojení datového proudu vysílání multicast. Tento protokol zajišťuje, že datových proudů v směrovači není k zahlcení sítě. (Tento protokol je podporován službou Windows Media Services).

Následující konfigurace brány firewall umožňuje pakety vícesměrového vysílání datových proudů procházet bránou firewall:
Rozsah adres vícesměrového vysílání IP: 224.0.0.1 do 239.255.255.255

Chcete-li povolit datové proudy vícesměrového vysílání IP, je třeba povolit pakety, které jsou odesílány na standardní vícesměrového vysílání IP adresu rozsahu přijít přes bránu firewall. Tuto adresu IP rozsah adres vícesměrového vysílání, musí být povolena na stranách přehrávač a server a na všechny směrovače mezi přehrávač a server. Vícesměrového vysílání datových proudů obvykle nebude fungovat přes Internet, protože u směrovačů v síti Internet není povoleno předávání vícesměrového vysílání.

Povolení přístupu ke kodéru mimo bránu firewall

Kodéry používají protokol HTTP k připojení k serveru se systémem Windows Media Services. Ve výchozím nastavení používá Windows Media Encoder pro připojení HTTP port 8080. Kodér Správce však může zadat jiný port. Pokud je použit jiný port, je nutné zadat stejný port při určit adresu URL kodéru připojení pro server Windows Media a otevřít port v bráně firewall.

Následující příklad konfigurace brány firewall umožňuje počítači se systémem Windows Media Encoder mimo bránu firewall pro přístup k serveru Windows Media, která je za branou firewall pomocí protokolu HTTP. V portu je port, kde server přijímá připojení. Out port je port, kde server odešle data klientů:

V/Out: Protokol TCP na portu 8080

Odkazy

Další informace o branách firewall a portů pro službu Windows Media Services 4.0 a 4.1 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

189416 brány firewall a porty používané službou Windows Media Services

Vlastnosti

ID článku: 827562 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Microsoft Windows Media Services 9 Series

Váš názor