Aktualizace týkající se chování příkazů skriptů adresy URL v aplikaci Windows Media Player

Souhrn

Společnost Microsoft vydala tuto aktualizaci pro verze aplikace Microsoft Windows Media Player uvedené v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt tohoto článku. Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat tuto aktualizaci, aby bylo možné snadněji spravovat reakce vložených příkazů skriptu adresy URL v souborech a datových proudech videa a zvuku (ASF) aplikace Windows Media. Tento článek popisuje nové funkce, které jsou podporovány touto aktualizací, a obsahuje informace o tom, jak lze tuto aktualizaci získat.

Další informace

Pokud vlastník obsahu vytvoří proud videa nebo zvuku, může tento vlastník přidat příkazy skriptu (například příkazy skriptu adresy URL nebo vlastní příkazy skriptu), které jsou vloženy do proudu. Při přehrávání proudu mohou tyto příkazy skriptu aktivovat události ve vloženém programu přehrávače nebo mohou spustit webový prohlížeč a připojit se ke konkrétní webové stránce. Toto chování je záměrné.

Aktualizace 828026 mění způsob, jakým aplikace Windows Media Player zpracovává příkazy skriptu adresy URL vložené do proudu. Tato aktualizace upraví aplikaci Windows Media Player tak, aby rozpoznala tři nové hodnoty registru, které povolují uživateli či správci řídit scénáře určující, že přehrávač má spustit příkazy skriptu adresy URL vložené do proudu.

Aplikace Windows Media Player nyní rozpoznává tři hodnoty DWORD registru. Hodnoty DWORD jsou umístěny pod následujícím klíčem registru a mají hodnotu 0 (vypnuto) nebo 1 (zapnuto):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Tato aktualizace nevytváří následující hodnoty registru.

Poznámka: Jestliže hodnota neexistuje, bude použita výchozí hodnota dat.
 • PlayerScriptCommandsEnabled: Zapne nebo vypne příkazy skriptu adresy URL v samostatném přehrávači. Výchozí hodnota je 0 (vypnuto).
 • WebScriptCommandsEnabled: Zapne nebo vypne příkazy skriptu adresy URL ve vloženém přehrávači. Výchozí hodnota je 1 (zapnuto).
 • URLAndExitCommandsEnabled: Zapne nebo vypne příkazy skriptu URLAndExit. Výchozí hodnota je 1 (zapnuto).
Byla navíc přidána logika zajišťující, že po spuštění příkazu skriptu adresy URL v aplikaci Windows Media Player nemůže skript převést uživatele z méně důvěryhodné zóny zabezpečení do více důvěryhodné zóny zabezpečení. Následující tabulka obsahuje scénáře, kdy je po instalaci této aktualizace spuštění příkazů skriptu povoleno (A) nebo zakázáno (N).

Poznámka: Původní zóna je zóna přehrávaného obsahu nebo zóna webové stránky, na které je přehrávač vložen, podle toho, která je méně důvěryhodná. Cílová zóna je zóna obsahu, který je cílem příkazu skriptu adresy URL.
Cílová zónaTento počítačMístní intranetDůvěryhodné serveryInternetServery s omezeným přístupem
Původní zóna
Tento počítačA **AAAA
Místní intranet
NAAAA
Důvěryhodné serveryNNAAA
InternetNNNAA
Servery s omezeným přístupemNNNNN


** Z důvodů zabezpečení budou příkazy skriptu adresy URL ze zóny Tento počítač do zóny Tento počítač spuštěny pouze tehdy, používají-li adresy URL jeden z následujících protokolů: http://, https:// nebo wmhtml://.

Informace o souborech ke stažení

Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, přejděte na web Microsoft Windows Update a nainstalujte aktualizaci 828026:Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout z webu Stažení softwaru nebo z katalogu služby Windows Update společnosti Microsoft a instalovat ji do více počítačů. Jestliže chcete tuto aktualizaci nainstalovat později do jednoho či více počítačů, vyhledejte v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání identifikační číslo tohoto článku.
Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

323166 Jak stahovat aktualizace a ovladače z katalogu systému Windows Update
Na webu Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows Media Player (všechny verze) pro systémy Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003

Používáte-li aplikaci Windows Media Player 7.0, použijte tuto aktualizaci po provedení upgradu na verzi Windows Media Player 7.1 nebo novější. Informace o tom, jak lze provést upgrade aplikace Windows Media Player, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 nebo Windows Media Player 9 Series pro systém Microsoft Windows Millennium Edition

Windows Media Player 6.4 pro Microsoft Windows NT 4.0 Server

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Instalace této aktualizace vyžaduje, abyste byli přihlášeni jako správce. Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte následující web systému Windows Update a pak nainstalujte důležitou aktualizaci 828026:Chcete-li nainstalovat staženou verzi této aktualizace, spusťte stažený balíček aktualizací 828026 pomocí příslušných instalačních přepínačů. Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS).
Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

810796 Dokument White Paper: Dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Požadavky na restartování

K dokončení instalace této aktualizace je třeba počítač restartovat.

Instalační přepínače

Verze této aktualizace pro systémy Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 podporují při instalaci následující přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li například tuto aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windowsmedia-q828026-x86-CSY.exe /u /q
Jestliže chcete tuto opravu zabezpečení nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsmedia-q828026-x86-CSY.exe /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazu.


Další informace o přepínačích příkazového řádku a jejich chování pro tento balíček získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

824687 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Balíčky aktualizací aplikace Windows Media Player 6.4 pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 Server a aplikace Windows Media Player 6.4, 7.1 a 9 pro systém Microsoft Windows Millennium Edition podporují následující přepínače:
 • /q: Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u: Tichý režim pro uživatele. V tomto režimu jsou uživateli zobrazena jen některá dialogová okna.
 • /q:a: Tichý režim pro správce. V tomto režimu se uživateli nezobrazí žádná dialogová okna.
 • /t: cesta: Určuje umístění dočasné složky používané procesem instalace nebo cílové složky pro extrahování souborů (při použití přepínače /c).
 • /c: Extrahuje soubory, ale nenainstaluje je. Není-li zadán přepínač /t: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c: cesta: Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /r:n: Po instalaci nerestartuje počítač.
 • /r:i: Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q:a.
 • /r:a: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s: Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte některý z následujících příkazů:
WindowsMedia-Q828026-x86-CSY.exe /q:a /r:n

WindowsMedia64-Q828026-x86-CSY.exe /q:a /r:n

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.
Windows Media Player 9 Series

Datum Čas Verze Velikost Název souboru Operační systém
---------------------------------------------------------------------------------------------------
17. 9. 2003 16:01 6.4.9.1128 844 048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
17. 9. 2003 05:25 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
24. 9. 2003 21:18 6.4.7.1128 845 072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
24. 9. 2003 21:18 9.0.0.3075 4 706 304 Wmp.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player pro systém Windows XP

Datum Čas Verze Velikost Název souboru Operační systém
------------------------------------------------------------------------
17. 9. 2003 16:01 6.4.9.1128 844 048 Msdxm.ocx Windows XP
18. 9. 2003 11:53 8.0.0.4491 1 302 528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7,1

Datum Čas Verze Velikost Název souboru Operační systém
----------------------------------------------------------------------------------
17. 9. 2003 16:01 6.4.9.1128 844 048 Msdxm.ocx Windows 2000
17. 9. 2003 22:13 7.10.0.3075 815 104 Wmpcore.dll Windows 2000
24. 9. 2003 21:18 6.4.7.1128 845 072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
24. 9. 2003 21:18 7.10.0.3075 815 104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4

Datum Čas Verze Velikost Název souboru Operační systém
--------------------------------------------------------------------------
17. 9. 2003 16:55 6.4.7.1128 845 072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Informace o odinstalaci

Chcete-li tuto aktualizaci odinstalovat ze systémů Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy. Klepněte na položku Oprava hotfix programu Windows Media Player [Další informace najdete u položky wm828026] a pak klepněte na tlačítko Odebrat (nebo klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat).

V systémech Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 mohou správci systému tuto aktualizaci odinstalovat pomocí nástroje Spunist.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.
Poznámka: Aktualizace pro systémy Microsoft Windows Millennium Edition a Windows NT 4.0 Server nepodporují funkce odinstalace a nelze je odebrat.
Vlastnosti

ID článku: 828026 - Poslední kontrola: 29. 7. 2008 - Revize: 1

Váš názor