Statistické funkce aplikace Excel: představující vazby pomocí pořadí

Souhrn

Tento článek popisuje způsob použití pořadí průměrné hodnoty rank dát vázanou pozorování.

Další informace

Při převodu číselných dat do hodnosti můžete představují vazby tak, aby vázanou pozorování příjem průměrné pořadí přes tyto postřehy namísto nejnižší možné pořadí. Toto zobrazuje číselný příklad v tomto článku.

Přestože aktuální verzi RANK vrátí správné výsledky pro většinu situací, tento článek popisuje situaci, kdy dojde k rovnosti hlasů. Můžete pořadí zpracování vazby, pokud používáte-ukazatelů statistických hypotéz test, který zahrnuje hodnosti.


Metoda, která tento článek popisuje, je také popsána v souboru nápovědy v pořadí pro aplikaci Microsoft Office Excel 2003 a vyšších verzích aplikace Excel (ale nikoli v dřívějších souborů nápovědy pořadí). Tento postup funguje stejně dobře pro všechny verze aplikace Excel. Samotná funkce RANK se nezměnil.

Syntaxe

RANK(number, ref, order)
Poznámka: Číslo musí mít číselnou hodnotu; odkaz musí být matice nebo oblast buněk obsahující číselné hodnoty. pořadí je volitelné. Vynecháte-li pořadí, nebo ji přiřadit hodnotu 0 (nula), je pořadí čísla pozice čísla v ref , pokud ref je seřazeny v sestupném pořadí. Pokud objednávka přiřazena libovolná nenulová hodnota, ref považován být seřazeny ve vzestupném pořadí.

Příklad použití

Pro ilustraci použití pořadí, vytvořte prázdný list aplikace Excel, zkopírujte následující tabulku, vyberte buňku A1 v listu aplikace Excel a klepněte na příkaz Vložit v nabídce Úpravy tak, aby položky v tabulce vyplnit A1:F12 buněk v listu.

Poznámka: V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 je příkaz Vložit ve skupině Schránka na kartě Domů .
10=RANK(A1,$A$1:$A$12,1)= B1 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - RANK($A1,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A1,$A$1:$A$12,0)= E1 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - RANK($A1,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A2,$A$1:$A$12,1)= B2 + (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - RANK($A2,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A2,$A$1:$A$12,0)= E2 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - RANK($A2,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A3,$A$1:$A$12,1)= B3 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - RANK($A3,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A3,$A$1:$A$12,0)= E3 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - RANK($A3,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A4,$A$1:$A$12,1)= B4 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - RANK($A4,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A4,$A$1:$A$12,0)= E4 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - RANK($A4,$A$1:$A$12,1)) / 2
21=RANK(A5,$A$1:$A$12,1)= B5 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - RANK($A5,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A5,$A$1:$A$12,0)= E5 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - RANK($A5,$A$1:$A$12,1)) / 2
33=RANK(A6,$A$1:$A$12,1)= B6 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - RANK($A6,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A6,$A$1:$A$12,0)= E6 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - RANK($A6,$A$1:$A$12,1)) / 2
33=RANK(A7,$A$1:$A$12,1)= B7 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - RANK($A7,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A7,$A$1:$A$12,0)= E7 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - RANK($A7,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A8,$A$1:$A$12,1)= B8 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - RANK($A8,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A8,$A$1:$A$12,0)= E8 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - RANK($A8,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A9,$A$1:$A$12,1)= B9 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - RANK($A9,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A9,$A$1:$A$12,0)= E9 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - RANK($A9,$A$1:$A$12,1)) / 2
52=RANK(A10,$A$1:$A$12,1)= B10 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - RANK($A10,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A10,$A$1:$A$12,0)= E10 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - RANK($A10,$A$1:$A$12,1)) / 2
61=RANK(A11,$A$1:$A$12,1)= B11 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - RANK($A11,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A11,$A$1:$A$12,0)= E11 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - RANK($A11,$A$1:$A$12,1)) / 2
73=RANK(A12,$A$1:$A$12,1)= B12 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - RANK($A12,$A$1:$A$12,1)) / 2=RANK(A12,$A$1:$A$12,0)= E12 (COUNT($A$1:$A$12) + 1 - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - RANK($A12,$A$1:$A$12,1)) / 2
Poznámka: Po vložení této tabulky do nového listu aplikace Excel, klepněte na tlačítko Možnosti vložení a potom klepněte na tlačítko Přizpůsobit formátování cíli.

V aplikaci Excel 2003 vložený rozsah stále vybraný příkaz sloupec v nabídce Formát a klepněte na příkaz Přizpůsobit.

V aplikaci Excel 2007 vložený rozsah stále vybraný klepněte na tlačítko Formát ve skupině buňky na kartě Domů a potom klepněte na tlačítko Přizpůsobit šířku sloupců.

Pro některé účely můžete chtít použít definici pořadí, která bere v úvahu spojení. Chcete-li to provést, přidejte následující korekční faktor na hodnotu, která vrací pořadí. Tento opravný faktor je vhodný v případě, že je pořadí počítáno sestupně (pořadí = 0 nebo je vynecháno) nebo vzestupně (pořadí = nenulová hodnota).
(COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1))/2.
List ukazuje tuto definici pořadí. Data jsou v buňkách A1:A12. B1:B12 buňky jsou hodností, které vrátí pořadí ve vzestupném pořadí. Pozorování v A2:A5 buňky jsou svázány s společnou hodnotu 21. To vytváří společný pořadí 2. Existuje jedno pozorování nižší hodnocení, 10. Tyto čtyři hodnoty 21 zabírají pořadový pozice 2, 3, 4 a 5 a mít průměrné pořadí (2 + 3 + 4 + 5) / 4 = 3,5. Podobně jsou dvě pozorování v buňkách A6:A7 každý 33, pět pozorování s nižším pořadím. Proto tyto dvě připomínky zabírají pořadový pozice 6 a 7 a mít průměrné pořadí (6 + 7) / 2 = 6.5. Nakonec tři pozorování v A8:A10 buňky mají společnou hodnotu 52. Existuje sedm pozorování s nižším pořadím. Proto tyto tři připomínky zabírají pořadový pozice, 8, 9 a 10 a mít průměrné pořadí (8 + 9 + 10) / 3 = 9.

Položky ve sloupci C obsahovat korekční faktor pro vázanou hodnosti a zobrazit tyto průměrné pořadí, které berou v úvahu vazby. Hodnoty ve sloupcích B a C jsou přesně stejné kde pozorování nejsou vázány s další připomínky, jako například řádky 1, 11 a 12.

E1:E12 buňky obsahují hodností, které vrátí pořadí sestupně. Existují dvě položky s hodností nižší než tři položky v buňkách A8:A10. A8:A10 buňky mají společnou hodnotu, 54. Proto tyto tři položky zabírají pořadový pozice, 3, 4 a 5 a mít průměrné pořadí (3 + 4 + 5) / 3 = 4. Existuje pět položek s nižší hodnocení než dvě položky v buňkách A6:A7. A6:A7 buňky mají společnou hodnotu, 33. Proto tyto dvě položky zabírají pořadový pozice 6 a 7 a mít průměrné pořadí (6 + 7) / 2 = 6.5. Existuje sedm položek s hodností nižší než čtyři položky v buňkách A2:A5. A2:A5 buňky mají společnou hodnotu 21. Proto tyto čtyři položky zabírají pořadový pozice, 8, 9, 10, 11 a mají průměrnou hodnotu (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9.5.

Položky ve sloupci F obsahovat korekční faktor pro vázanou hodnosti a zobrazit tyto průměrné pořadí, které berou v úvahu vazby. Hodnoty ve sloupcích, E a F jsou přesně stejné kde pozorování nejsou vázány s další připomínky, jako například řádky 1, 11 a 12.

Závěry

Tento článek popisuje a znázorňuje korekční faktor, který lze seřadit data účet pro vázanou hodnosti. Můžete použít opravný faktor a funkci RANK. Korekční faktor funguje stejně dobře když jsou hodnosti ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
Vlastnosti

ID článku: 828678 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor