Integrace aktualizací softwaru do zdrojových souborů instalace systému Windows

Souhrn

Tento článek popisuje, jak může správce integrovat aktualizace softwaru systému Windows, které používají program Update.exe, se zdrojovými soubory instalace systému Windows. (Aktualizace softwaru zahrnují důležité aktualizace, balíčky Feature Pack, opravy hotfix, aktualizace zabezpečení, aktualizace Service Pack, aktualizace a kumulativní aktualizace.) Tyto postupy mohou být užitečné, pokud musí správce během instalací z distribuční složky systému Windows, kterou vytvoří, použít jednu nebo více aktualizací softwaru. Jsou také užitečné v případě, chcete-li integrovat aktualizaci zabezpečení, aby nová instalace nebyla při nastavení napadena virem.

Poznámky
 • Tyto postupy nelze použít u aktualizací softwaru, které nepoužívají program Update.exe jako instalační program. Například některé aktualizace aplikace Microsoft Internet Explorer pro systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP používají místo programu Update.exe instalaci založenou na souboru INF. Proto tyto postupy nelze použít k integraci aktualizací aplikace Internet Explorer pro systémy Windows 2000 nebo Windows XP.
 • Při integraci aktualizací softwaru pomocí těchto postupů se nevytvoří správně klíče registru Filelist. Pokud například do zdrojových souborů instalace systému Microsoft Windows Server 2003 integrujete opravu zabezpečení 824146, nebude správně vytvořen následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB824146\Filelist
 • Použijete-li k integraci aktualizací kterýkoli z těchto postupů, bude pro každou aktualizaci přidána jedna položka do ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Tlačítko Odebrat však nebude k dispozici, protože nebude existovat starší verze aktualizovaných souborů, kterou by bylo možné obnovit, pokud by byla aktualizace odebrána.
 • Je možné, že správci budou muset nainstalovat aktualizace softwaru rovněž v prostředí Windows PE (Microsoft Windows Preinstallation Environment), pokud jsou splněny následující podmínky:
  • Správce používá prostředí Windows PE ke spuštění instalačního programu systému Windows.
  • Správce používá operační systém s integrovanými aktualizacemi softwaru v síťové sdílené položce.
  Další informace o provedení tohoto postupu najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  828217 Instalace aktualizace zabezpečení 824146 v prostředí Windows Preinstallation Environment (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Pokyny v tomto článku lze použít také pro bitové kopie založené na Službě vzdálené instalace (RIS) RISETUP. Struktura adresáře I386 pro bitovou kopii RISETUP je stejná jako síťová distribuční složka. V případě bitových kopií RIPREP stáhněte bitovou kopii do klientského počítače, nainstalujte aktualizaci softwaru a pomocí nástroje RIPREP přeneste bitovou kopii zpět na server.
 • Při použití těchto postupů s cílem zabránit napadení virem doporučujeme, abyste integrovali pouze ty aktualizace softwaru, které nevyžadují žádnou akci ze strany uživatele. Integrujete-li aktualizace softwaru, které nebrání v dokončení instalačního programu systému Windows, použijte oddíl [guirunonce] v souboru Unattend.txt nebo po dokončení instalace nasaďte aktualizace pomocí služby SUS (Software Update Services).
 • Tento postup je určen pouze pro nové instalace. Nefunguje při instalaci upgradů.
Poznámka: Integrace aktualizace Service Pack je podporována pouze v systémech Windows XP Home Edition a Windows XP Professional Edition. Integrace aktualizace Service Pack není podporována v systému Windows Media Center Edition.

Další informace

V části Program Update.exe 5.4.15.0 nebo novější je popsán postup pro integraci softwarových balíčků, které používají program Update.exe verze 5.4.15.0 nebo novější. V části Starší verze programu Update.exe je popsán postup pro integraci softwarových balíčků používajících starší verze programu Update.exe.

Chcete-li zjistit, zda používá balíček softwarových aktualizací jako instalační program program Update.exe verze 5.4.15.0 nebo novější, postupujte takto:
 1. Extrahujte balíček aktualizací softwaru do jedinečné dočasné složky. Chcete-li například extrahovat soubory balíčku aktualizace s názvem KBčíslo_článku.exe do složky s názvem ExtrahovanyBalicek na jednotce C, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz: KBčíslo_článku /X:C:\ExtrahovanyBalicek
 2. Otevřete dočasnou složku, která obsahuje extrahované soubory balíčku aktualizací softwaru. Otevřete například složku C:\ExtrahovanyBalicek.
 3. Ve složce klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Update.exe a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Verze si všimněte hodnoty položky Verze souboru. Je-li číslo verze 5.4.15.0 nebo vyšší, jsou podporovány nové funkce uvedené v tomto článku.
Program Update.exe určí, zda aktualizace odpovídá zdroji instalace. Například oprava zahrnutá v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) se neintegruje do zdroje instalace systému Windows 2000 s již integrovanou aktualizací SP4. Program Update.exe rovněž určí, zda zdroj instalace odpovídá správné hardwarové platformě. Přepínač /integrate nelze použít u extrahovaných balíčků.

Nechcete-li integrovat aktualizace softwaru, které jako instalační program používají program Update.exe ve verzi nižší než 5.4.15.0, neprovádějte kroky 6 až 13. Chcete-li integrovat aktualizace softwaru, které používají program Update.exe ve verzi nižší než 5.4.15.0, integrujte je pomocí kroků 6 až 13.

Program Update.exe 5.4.15.0 nebo novější

Chcete-li integrovat aktualizace softwaru, které používají program Update.exe 5.4.15.0 nebo novější, do zdrojových souborů instalace systému Windows, postupujte takto:
 1. Namapujte jednotku k síťové sdílené položce, ve které chcete vytvořit distribuční složku. Další možností je přihlášení k počítači, ve kterém chcete vytvořit distribuční složku. V těchto krocích se předpokládá, že distribuční složku vytvoříte na jednotce X.
 2. Vytvořte distribuční složku. Chcete-li například vytvořit distribuční složku s názvem Winflat na jednotce X, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  mkdir X:\Winflat\
 3. Nastavte u distribuční složky Winflat oprávnění tak, aby oprávnění Úplné řízení měli pouze správci a aby všichni ostatní uživatelé měli pouze oprávnění Číst a spustit
 4. Vložte disk CD se systémem Windows do jednotky CD a potom zkopírujte obsah tohoto disku do distribuční složky Winflat vytvořené v kroku 2. Dosáhnete toho zadáním následujícího příkazu na příkazový řádek:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
 5. Při integraci aktualizací softwaru, které jako instalační program používají program Update.exe verze 5.4.15.0 nebo novější, zadejte na příkazový řádek pro každou aktualizaci, kterou chcete integrovat, následující příkaz:
  KBčíslo_článku /integrate:cesta
  Poznámka: Jako cestu zadejte cestu k distribuční složce. Chcete-li například v distribuční složce v cestě X:\Winflat integrovat soubor KB123456.exe, zadejte následující příkaz:
  KB123456 /integrate:x:\winflat

Starší verze programu Update.exe

Chcete-li integrovat aktualizace softwaru, které používají starší verze programu Update.exe, do zdrojových souborů instalace systému Windows, postupujte takto:
 1. Namapujte jednotku k síťové sdílené položce, ve které chcete vytvořit distribuční složku, nebo se přihlaste k počítači, ve kterém chcete vytvořit distribuční složku. V těchto krocích se předpokládá, že distribuční složku vytvoříte na jednotce X.
 2. Vytvořte distribuční složku. Chcete-li například vytvořit distribuční složku s názvem Winflat na jednotce X, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  mkdir X:\Winflat\
 3. Nastavte u distribuční složky Winflat oprávnění tak, aby oprávnění Úplné řízení měli pouze správci a aby všichni ostatní uživatelé měli pouze oprávnění Číst a spustit
 4. Vložte disk CD se systémem Windows do jednotky CD a potom zkopírujte obsah tohoto disku do distribuční složky Winflat vytvořené v kroku 2. Dosáhnete toho zadáním následujícího příkazu na příkazový řádek:
  xcopy /E /I /V D:X:\Winflat\
 5. Upravte soubor X:\Winflat\i386\dosnet.inf a přidejte položku svcpack do oddílu [OptionalSrcDirs]. Například:
  [OptionalSrcDirs]
  uniproc
  svcpack
  Poznámka: Je možné, že u distribučních složek systému Windows XP nebo Windows Server 2003 bude nutné vytvořit oddíl [OptionalSrcDirs] v souboru Dosnet.inf. Soubor Dosnet.inf zahrnutý v systému Windows 2000 již tento oddíl obsahuje.
 6. Vytvořte složku X:\Winflat\i386\svcpack. Provedete to zadáním následujícího příkazu na příkazový řádek:
  mkdir X:\Winflat\i386\svcpack
 7. Zkopírujte balíčky aktualizací, které chcete integrovat (název_produktu-KBčíslo_článku-možnost-jazyk.exe ) do složky X:\Winflat\i386\svcpack. Použijte přitom formát názvu 8.3 (KBčíslo_článku.exe), kde číslo_článku je číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base spojeného s danou aktualizací. Chcete-li použít více aktualizací, zkopírujte a přejmenujte všechny balíčky aktualizací.
 8. Každý z balíčků aktualizací extrahujte do jedinečné dočasné složky. Chcete-li soubory balíčku aktualizace extrahovat například do složky s názvem ExtrahovanyBalicek na jednotce Y, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  C:\i386\svcpack\KBčíslo_článku /X:Y:\ExtrahovanyBalicek
 9. Pro každou aktualizaci zkopírujte ze složky Y:\ExtrahovanyBalicek soubor katalogu (KBčíslo_článku.cat) a aktualizované binární soubory (například soubory EXE, DLL nebo SYS). Postupujte následujícím způsobem:
  1. Pro každou aktualizaci zkopírujte soubor KBčíslo_článku.cat ze složky Y:\ExtrahovanyBalicek do složky X:\Winflat\i386\svcpack. Pro soubor CAT použijte stejný název jako u balíčku aktualizace (KBčíslo_článku.cat). Nekopírujte soubor Empty.cat.
  2. Pokud ve složce Y:\ExtrahovanyBalicek existuje stejný binární soubor, zachovejte pro každou aktualizaci pouze jeden soubor s nejvyšším číslem verze.
  3. Pro každou aktualizaci určete u každého binárního souboru obsaženého ve složce Y:\ExtrahovanyBalicek, zda ve složce X:\Winflat\I386 existuje stejný soubor. Pokud soubor ve složce I386 existuje, odstraňte soubor ze složky X:\Winflat\I386.

   Poznámka: Soubory ve složce I386 mohou na místě posledního znaku v příponě souboru obsahovat podtržítko (_). Soubor Rpcss.dll má například ve složce I386 název Rpcss.dl_.
  4. Pro každou aktualizaci zkopírujte aktualizované binární soubory ze složky Y:\ExtrahovanyBalicek do složky X:\Winflat\I386.
  5. U každé aktualizace zkontrolujte, zda složka Y:\ExtrahovanyBalicek obsahuje nějaké podsložky se stejným názvem jako podsložka složky X:\Winflat\I386. Pokud složka takové podsložky obsahuje, zkopírujte aktualizované binární soubory z podsložky Y:\ExtrahovanyBalicek do příslušné podsložky složky X:\Winflat\I386. Pokud například složka Y:\ExtrahovanyBalicek obsahuje složku s názvem Uniproc, zkopírujte soubory ve složce Y:\ExtrahovanyBalicek\Uniproc do složky X:\Winflat\I386\Uniproc.
  Poznámky
  • Protože společnost Microsoft poskytuje podporu pro aktuální a bezprostředně předcházející aktualizaci Service Pack (N a N-1), balí některé aktualizace jako aktualizace s duálním režimem, které můžete použít v počítačích s různými úrovněmi aktualizace Service Pack. Aktualizace systému Windows XP může například obsahovat podadresář SP1 i SP2, přičemž aktualizované soubory pro původní verzi systému Windows XP se nacházejí ve složce SP1 a aktualizované soubory pro systém Windows XP SP1 se nacházejí ve složce SP2. V tomto příkladu je třeba použít soubory z adresáře SP1, pokud je zdrojem instalace původní verze systému Windows XP (verze 2600). Je-li zdrojem instalace systém Windows XP SP1, je třeba použít soubory z adresáře SP2. Další informace o balíčcích aktualizací s duálním režimem pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   328848 Popis balíčků aktualizací s duálním režimem pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
   Společnost Microsoft může jako aktualizace s duálním režimem balit rovněž aktualizace pro systém Windows Server 2003 po vydání aktualizace Service Pack 1.
  • Balíčky aktualizací pro systém Windows Server 2003 rovněž obsahují dvě sady aktualizovaných binárních souborů pro aktuální a bezprostředně předcházející aktualizaci Service Pack (N a N-1) ve složkách nnnQFE a nnnGDR, kde nnn je původní vydaná verze, SP1, SP2 atd. pro aktuální a bezprostředně předcházející aktualizaci Service Pack (N a N-1). V tomto případě je nutné použít soubory z odpovídající složky nnnQFE. Další informace o obsahu balíčků aktualizací pro systém Windows Server 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   824994 Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003

  • Není třeba kopírovat soubory ve složkách Common nebo Update, jako jsou soubory Update.exe, Update*.inf, SPmsg.dll, SPcustom.dll, SPuninst.exe, Update.ver nebo symboly (soubory DBG).
 10. U každého souboru zkopírovaného v kroku 9 (s výjimkou souboru KBčíslo_článku.cat) zkontrolujte v souboru X:\Winflat\I386\Dosnet.inf, zda je název souboru uveden v oddílu [Files]. Všechny soubory, které jsou uvedeny v oddílu [Files], mají na začátku označení d1,. Příklad:

  d1,název_souboru

  Pokud v seznamu není uveden název souboru pro některý ze souborů zkopírovaných v kroku 9, přidejte položku pomocí této syntaxe. Pokud například oprava hotfix obsahuje soubor Win32k.sys a soubor Win32k.sys není uveden v souboru Dosnet.inf, přidejte položku d1,win32k.sys do oddílu [Files] souboru X:\Winflat\I386\Dosnet.inf. Přidáním této položky zajistíte, že během instalace systému Windows bude zkopírována aktualizovaná verze souboru Win32k.sys.
 11. Odstraňte soubor X:\Winflat\I386\Svcpack.in_.
 12. Vytvořte soubor Svcpack.inf ve složce X:\Winflat\I386. Dosáhnete toho použitím odpovídajícího obsahu v závislosti na tom, zda chcete instalovat jednu aktualizaci nebo více aktualizací. (Nahraďte položku číslo_článku čísly článků znalostní báze Knowledge Base odpovídajícími danému souboru CAT aktualizace):

  Windows 2000

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=0
  BuildNumber=2195
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBčíslo_článku.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBčíslo_článku.exe /možnosti

  Windows XP

  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=1
  BuildNumber=2600
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBčíslo_článku.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBčíslo_článku.exe /možnosti

  Windows Server 2003

  [Version]

  Signature="$Windows NT$"
  MajorVersion=5
  MinorVersion=2
  BuildNumber=3790
  [SetupData]
  CatalogSubDir="\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  KBčíslo_článku.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  KBčíslo_článku.exe /možnosti
  Poznámky
  • Doporučené možnosti pro instalaci aktualizací jsou /Q, /N a /Z. Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   262841 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

   824687 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • Chcete-li nainstalovat více aktualizací, přidejte položku pro každou aktualizaci do oddílů [ProductCatalogsToInstall] a [SetupHotfixesToRun]. Následující příklad je ukázkou těchto oddílů pro instalaci, při které se instaluje více aktualizací:
   [ProductCatalogsToInstall]
   KB123456.cat
   KB123478.cat
   KB123490.cat
   [SetupHotfixesToRun]
   KB123456.exe /možnosti
   KB123478.exe /možnosti
   KB123490.exe /možnosti
  • Instalujete-li aktualizaci Service Pack, nemusíte zahrnovat její podrobnosti, protože její instalaci zpracovává jiný proces.

Instalace aktualizací v počítačích se systémem Windows Server 2003

Chcete-li nainstalovat aktualizaci do jednoho počítače, spusťte v tomto počítači aktualizační program WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe. Pokud chcete nainstalovat aktualizaci do více počítačů, můžete pro ni na síti vytvořit distribuční složku. Následující postup popisuje, jak nainstalovat jednu nebo více aktualizací pomocí této metody. Důležité: Aktualizaci SP1 je třeba nainstalovat buď v kombinaci s aktualizacemi vydanými po aktualizaci SP1 nebo před instalací těchto aktualizací. Instalace nedávno vydaných aktualizací před instalací aktualizace SP1 může způsobit problémy se systémem.

Poznámka:V následujícím postupu představuje Jednotka:\ jednotku v síti či počítači, ve kterém se nachází distribuční složka.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci spuštěním programu Update.exe, postupujte následujícím způsobem:
 1. Připojte se k síti nebo k počítači, kde chcete vytvořit distribuční složku.
 2. V distribuční složce sdílené v síti vytvořte distribuční složku pro soubory aktualizace. Chcete-li například vytvořit distribuční složku s názvem Aktualizace, zadejte následující příkaz: mkdir Jednotka:\Aktualizace
 3. Zkopírujte program Update.exe systému Windows Server 2003 do distribuční složky, kterou jste vytvořili v kroku 2. Chcete-li například zkopírovat program Update.exe aktualizace SP1 do distribuční složky s názvem Aktualizace, zadejte následující příkaz: xcopy C:\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe Jednotka:\Aktualizace
 4. Chcete-li nainstalovat aktualizaci z distribuční složky sdílené v síti, spusťte program WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe. Chcete-li například nainstalovat aktualizaci z distribuční složky s názvem Aktualizace, zadejte následující příkaz: Jednotka:\Aktualizace\WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe
 5. Po dokončení instalace všech aktualizací restartujte počítač, aby se aktualizace projevily.
Poznámka: Soubor WindowsServer2003-KB######-x86-LLL.exe podporuje stejné možnosti příkazového řádku jako program Update.exe.

Technická podpora pro 64bitové verze systému Microsoft Windows

Pokud byl hardware dodán s již nainstalovanou 64bitovou verzí systému Microsoft Windows, technickou podporu a pomoc pro 64bitovou verzi systému Windows zajišťuje výrobce hardwaru. Je to z toho důvodu, že systém Windows XP x64 byl součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x64 pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude přiměřeně nápomocna v případě, že potřebujete technickou pomoc s vydáním systému Windows x64. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí podpory k softwaru, který instaloval na hardware. Pokud jste zakoupili 64bitovou verzi systému Windows samostatně, například 64bitovou verzi systému Microsoft Windows Server 2003, technickou podporu poskytne společnost Microsoft.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o verzích x64 systému Microsoft Windows Server 2003 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Odkazy

Vlastnosti

ID článku: 828930 - Poslední kontrola: 21. 5. 2009 - Revize: 1

Váš názor