Informace o aktualizaci Service Pack 8 databázového stroje Jet 4.0

ÚVOD

Tento článek obsahuje informace o aktualizaci Service Pack 8 (SP8) pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0.

Důležité: Chcete-li zajistit bezchybnou funkčnost databáze stroje Jet, je nutné nainstalovat jeho poslední aktualizaci.Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro databázový stroj Jet pro různé operační systémy a o dalších doporučených postupech získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:

239114 Postupy: Získání poslední aktualizace Service Pack pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0

303528 Jak zajistit bezchybnou funkčnost databáze stroje Jet 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

Stažení nejnovější aktualizace Service Pack pro stroj Jet 4.0

Aktuálně je k dispozici ke stažení pět různých verzí aktualizace Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0:
 • Pro počítače se systémem Microsoft Windows 2000

  Chcete-li aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 nainstalovat do počítačů se systémem Windows 2000, použijte soubor Windows2000-KB829558-x86-CSY.exe.
 • Pro počítače se systémem Microsoft Windows XP

  Chcete-li aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 nainstalovat do počítačů se systémem Windows XP, použijte soubor WindowsXP-KB829558-x86-CSY.exe.
 • Pro počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003

  Chcete-li aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 nainstalovat do počítačů se systémem Windows Server 2003, použijte soubor WindowsServer2003-KB829558-x86-CSY.exe.
 • Pro počítače se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0

  Chcete-li aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 nainstalovat do počítačů se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0, použijte soubor Jet40SP8_9xNT.exe.
 • Pro počítače se systémem Microsoft Windows Millennium Edition

  Chcete-li aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 nainstalovat do počítačů se systémem Windows Millennium Edition, použijte soubor Jet40SP8_WMe.exe.

Soubory v aktualizaci Service Pack 8 pro databázový stroj Jet 4.0

Aktualizace Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 obsahuje následující soubory:
  
Název souboru Verze Velikost
------------------------------------------
Dao360.dll         3.60.8025.0     557 328
Expsrv.dll         6.0.72.9589 380 957
Msexch40.dll       4.0.6807.0      512 272
Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303 376
Msjet40.dll        4.0.8015.0    1 507 600
Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348 432
Msjint40.dll       4.0.6508.0    151 824
Msjter40.dll       4.0.6508.0    53 520
Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241 936
Msltus40.dll       4.0.6508.0      213 264
Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356 624
Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422 160
Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315 664
Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553 232
Mstext40.dll       4.0.8015.0      258 320
Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831 760
Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614 672
Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360 720
Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30 749

Pokud si stáhnete aktualizaci Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 ve verzi pro počítače se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0, získáte také sadu ovladačů ODBC Desktop Driver Pack. Ovladače v této sadě jsou součástí operačních systémů Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Sada ovladačů ODBC Desktop Driver Pack obsahuje následující soubory:
  
Název souboru Verze Velikost
------------------------------------------
Odbcji32.dll 4.0.6205.0 60 224
Odbcjt32.dll 4.0.6205.0 285 224
Oddbse32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odexl32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odfox32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odpdx32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odtext32.dll 4.0.6205.0 27 464
Poznámka: Aktualizace Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 ve verzi pro počítače se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0 sice obsahuje sadu ovladačů ODBC Desktop Driver Pack, ale neprovádí jejich úplnou instalaci. Chcete-li ovladače ODBC v počítači správně zaregistrovat, je nutné nainstalovat také součásti MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6 nebo novější. Součásti MDAC sice soubory těchto ovladačů neobsahují, ale obsahují knihovny DLL jádra technologie ODBC, bez nichž nelze tyto ovladače nainstalovat a používat. V zájmu správné registrace je třeba součásti MDAC nainstalovat až po instalaci aktualizace Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0.
Poznámka: Velikost souborů se může mírně odlišovat. Závisí na používané verzi systému Windows. Verze souborů se nemění.

Pokud chcete s aktualizací Service Pack 8 nebo novější pro stroj Jet 4.0 používat program Jet Replication Manager a nemáte k dispozici soubor Mstran40.exe verze 4.0.6508.0, je nutné také stáhnout a nainstalovat soubor Jet4repl.exe. Další informace o získání souboru Jet4repl.exe najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

321076 OFFXPDEV: Aktualizovaná verze souborů replikace aktualizace SP7 pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0 je k dispozici v centru pro stahování Download Center

Další informace o existujících problémech, které jsou vyřešeny aktualizací Service Pack 8 pro stroj Microsoft Jet 4.0, naleznete v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:

282349 Je-li propojená tabulka aplikace Oracle ponechána neaktivní, je aplikace Access neočekávaně ukončena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

301915 Při exportu polí s datovým typem Jednoduchý (Single) nebo Dvojitý (Double) do aplikace Oracle způsobí aplikace Access chybu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aktualizace Service Pack 8 pro stroj Jet 4.0 řeší také následující problémy:
 • Při spuštění některých předávacích dotazů docházelo k potížím s výkonem. BUG #: 17871 (Jet Database Engine Red)
 • Aplikace Microsoft Access bývala neočekávaně ukončena při pokusu o zvětšení velikosti databáze, jejíž tabulky obsahovaly aktivační procedury.

  Poznámka: Tato aktualizace Service Pack zabraňuje ukončení aplikace Access. Neumožňuje zvětšení velikosti tabulek s aktivačními procedurami.BUG #: 17820 (Jet Database Engine Red)
 • Při pokusu o vytvoření propojené tabulky pomocí kódu DAO po nainstalování aktualizace Service Pack 7 pro databázový stroj Jet 4.0 se zobrazovala chybová zpráva Neplatný argument. BUG #: 17892 (Jet Database Engine Red)
 • Po spuštění některých dotazů používajících propojené tabulky ve formátu Paradox docházelo k porušení přístupu. BUG #: 17846 (Jet Database Engine Red)
 • Pole aplikace Oracle typu Celé číslo (Integer) se v aplikaci Access zobrazovalo jako pole s datovým typem Dvojitý (Double). BUG #: 10632 (Jet Database Engine Red)
 • Při pokusu o vytvoření propojení se soubory dBase se zobrazovala zpráva o porušení přístupu nebo nedocházelo k žádné akci. To znamená, že nebylo vytvořeno propojení a nezobrazila se chybová zpráva. BUG #: 17895 (Jet Database Engine Red)
 • Po aktualizaci propojené tabulky se zobrazovala výzva k výběru zdroje dat DSN, přestože jste stále používali stejný zdroj dat DSN a všechny informace o připojení byly správné. BUG #: 17891 (Jet Database Engine Red)
Vlastnosti

ID článku: 829558 - Poslední kontrola: 30. 10. 2008 - Revize: 1

Váš názor