Se souborem aplikace Excel jsou uloženy poštovní schránky a další nastavení specifická pro tiskárnu

Platí pro: Excel 2013Excel 2010Microsoft Office Excel 2007

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru, nezapomeňte zálohovat a ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě výskytu problému. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky


Při odeslání sešitu aplikace Microsoft Excel na jiný uživatelský účet v e-mailové zprávy nebo uložit soubor na síťové sdílené položce se sadou nastavení tisku pro tisk k poštovní schránce nebo na místní tiskárně pomocí specializované nastavení těchto nastavení bude i nadále v platnosti pro ostatní uživatele. Pokud tisku sešitu může buď tisk do poštovní schránky, nikoli oni, nebo zkuste vytisknout pomocí určitých nastavení místní tiskárny.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Odeberte soubor nastavení tiskárny v sešitu

Aplikace Excel 2003 a Excel 2002

 1. Změňte výchozí tiskárny na jinou tiskárnu.
 2. V aplikaci Excel otevřete sešit, který má potíže.
 3. V nabídce soubor klepněte na příkaz Tisk.
 4. V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko Storno.
 5. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložit.

Metoda 2: Přidání klíče registru

Aplikace Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010 a Excel 2013

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Pomocí Editoru registru na vlastní nebezpečí.
Aktualizace softwaru nebyla vytvořena pro tento problém v aplikaci Microsoft Office Excel 2003. Však můžete přidat klíč registru QFE_Sitka Chcete-li tento problém vyřešit. Pokud nastavíte hodnotu klíče registru QFE_Sitka 1, nastavení tiskárny nejsou uloženy v souboru.


Postupujte podle těchto kroků a potom Editor registru ukončete:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
  Excel 2003 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options
  Excel 2007 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  Excel 2010 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
  Excel 2013 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte QFE_Sitkaa stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
 6. Zadejte 1a potom klepněte na tlačítko OK.

Aplikace Excel 2002 Service Pack 2 (SP2) nebo novější aktualizace service Pack

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tento oddíl není uveden, odešlete požadavek na Microsoft Zákaznický servis a podporu k získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.
Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Date (UTC) Time (UTC) Version File Name
--------------------------------------------------------------
2003-Oct-06 21:43 4747816 EXCELop.msp
2003-Oct-06 22:51 16571988 EXCELff.msp

Po instalaci opravy hotfix bude mít globální verze této opravy bude mít atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce:

Date (UTC) Time (UTC) Version Size File Name
----------------------------------------------------------------------------
2003-Oct-03 01:08 10.0.5730.0 9181752 EXCEL.EXE

Jak získat opravu Hotfix

Tento problém je vyřešen v balíčku oprav Hotfix aplikace Excel 2002, vydanou 6. října 2003. Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829340 balíček opravy Hotfix aplikace Excel 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 6. října 2003
Po instalaci opravy hotfix aplikace Excel 2002, musíte přidat klíč registru QFE_Sitka k aktivaci opravy hotfix. Pokud nastavíte hodnotu klíče registru QFE_Sitka 1, nastavení tiskárny nejsou uloženy v souboru.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Pomocí Editoru registru na vlastní nebezpečí.
Postupujte podle těchto kroků a potom Editor registru ukončete:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz
  Novýa potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte QFE_Sitkaa stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko
  Upravit.
 6. Zadejte 1a potom klepněte na tlačítko
  OK.

Stav


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" tohoto článku.