Součást správce webu může protokolovat stav zprávy 4909, 4912, 4913 nebo 4915 po instalaci Systems Management Server 2003 nebo System Center Správce konfigurace 2007

Platí pro: Microsoft System Center Configuration Manager 2007System Center Configuration Manager 2007 R2Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3

Příznaky


Po instalaci Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 nebo Microsoft System Center Správce konfigurace 2007 může správce webu součást součást zaznamenány následující zprávy o stavu:
MessageID=4909
Severity=Error
Facility=Application
SymbolicName=SRVMSG_SITECOMP_CANNOT_FIND_SMS_AD_CONTAINER
Language=English
SMS Systems Management Server could not locate the "System Management" container in Active
Directory. Nor could it create a default container. This will prevent Site Component Manager from
updating or adding any objects to Active Directory. Possible cause: This site’s SMS Service
account or the site server’s machine account might not have the correct rights to update active
directory.

Solution: Either give the Service Account rights to update the domain's System Container, or
manually create the "System Management" container in this domain's Active Directory system
container, and give the Service Account full rights to that container (and all children objects).
MessageID=4912

Systems Management Server cannot update the already existing object "System Management" in Active Directory.
MessageID=4913

Systems Management Server cannot create the object "System Management" in Active Directory.
MessageID=4915

Systems Management Server cannot delete the object "System Management" in Active Directory.
Navíc může v souboru Hman.log zobrazí následující položky:
System Management container exists.
Searching for SMS-Site-123 Site Object.
SMS-Site-123 doesn't exist, creating it.
SMS-Site-123 could not be created, error code = 8202
Pokud použijete nástroj ExtADsch.exe, může zobrazit následující položky v souboru ExtADsch.log:
Failed to create class cn=MS-SMS-Management-Point. Error code = 8202.
Failed to create class cn=MS-SMS-Server-Locator-Point. Error code = 8202.
Failed to create class cn=MS-SMS-Site. Error code = 8202.
Failed to create class cn=MS-SMS-Roaming-Boundary-Range. Error code = 8202.
Failed to extend the Active Directory schema.

Příčina


Tomuto problému může dojít, pokud správce webu součást nelze najít nebo nemá správná oprávnění ke správě System Management kontejneru ve službě Active Directory.

Řešení


Server SMS 2003 a 2007 Správce konfigurace, musíte mít oprávnění k vytvoření nebo změna kontejneru System Management ve službě Active Directory. Chcete-li vyřešit tento problém, použijte jednu z následujících metod:
 • Používá-li na webu serveru SMS nebo nástroje Správce konfigurace rozšířeného zabezpečení, udělte oprávnění Úplné řízení účtu serveru systému Active Directory kontejner a všechny podřízené objekty na webu.
 • Pokud webu serveru SMS nebo nástroje Správce konfigurace používá standardní zabezpečení, udělte webu serveru SMS nebo Správce konfigurace služby účtu oprávnění Úplné řízení systému Active Directory kontejner a všechny podřízené objekty.
Udělit příslušná oprávnění ke kontejneru systému, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na
  Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory Users and Computers.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Upřesňující funkce.
 3. Rozbalte strom vaší domény, klepněte pravým tlačítkem myši
  Kontejner systému a potom klepněte na tlačítko
  Vlastnosti.
 4. Na kartě zabezpečení klepněte na tlačítko
  Přidat.
 5. Klepněte na tlačítko typy objektů. Pokud server SMS 2003 nebo 2007 Správce konfigurace je nakonfigurován pro použití pokročilým zabezpečením, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko počítače . Pokud server SMS 2003 nebo 2007 Správce konfigurace je nakonfigurován pro použití standardního zabezpečení, ujistěte se, že skupiny a
  Uživatelé jsou zaškrtnuta políčka. Klepněte na tlačítko
  OK.
 6. Pokud je zapnuto rozšířené zabezpečení, zadejte název účtu počítače serveru webu, klepněte na tlačítko Kontrola jmena klepněte na tlačítko OK. Pokud je zapnuta standardní zabezpečení, zadejte název účtu služby serveru SMS nebo nástroje Správce konfigurace, klepněte na tlačítko Kontrola jmena potom klepněte na tlačítko
  OK.
 7. V seznamu název skupiny nebo jméno uživateleklepněte na účet, který jste přidali v kroku 6.
 8. Enterprise Admins oprávněnízaškrtněte políčko Úplné řízení a klepněte na tlačítko
  OK.
Restartujte službu správce webu součást spuštění aktualizace služby Active Directory. Můžete sledovat souboru Sitecomp.log zobrazíte stav aktualizace.

Nástroje ADSIEdit.exe můžete ručně vytvořit kontejner System Management kontejneru systému Active Directory. SMS nebo Správce konfigurace však musí mít oprávnění ke správě objektů v kontejneru.

Pokud ručně vytvořit kontejner, musí zkontrolujte, že účet počítače serveru lokality (Pokud používáte rozšířené zabezpečení) nebo serveru SMS nebo nástroje Správce konfigurace účtu služby (Pokud používáte standardní zabezpečení) má oprávnění Úplné řízení ke kontejneru System Management a všechny jeho podřízené objekty.

Pokud ručně vytvořit kontejner System Management, udělte příslušná oprávnění pomocí následujícího postupu:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na
  Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory Users and Computers.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Upřesňující funkce.
 3. Doménového stromu rozbalte položku, rozbalte položku systém, klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner System Management a potom klepněte na tlačítko
  Delegovat řízení.
 4. Klepněte na tlačítko Dalšía potom klepněte na tlačítko
  Přidat.
 5. Klepněte na tlačítko typy objektů. Pokud server SMS 2003 nebo 2007 Správce konfigurace je nakonfigurován pro použití pokročilým zabezpečením, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko počítače . Pokud server SMS 2003 nebo 2007 Správce konfigurace je nakonfigurován pro použití standardního zabezpečení, ujistěte se, že skupiny a
  Uživatelé jsou zaškrtnuta políčka. Klepněte na tlačítko
  OK.
 6. Pokud je zapnuto rozšířené zabezpečení, zadejte název účtu počítače serveru webu, klepněte na tlačítko Kontrola jmena klepněte na tlačítko OK. Pokud je zapnuta standardní zabezpečení, zadejte název účtu služby serveru SMS nebo nástroje Správce konfigurace, klepněte na tlačítko Kontrola jmena potom klepněte na tlačítko
  OK.
 7. Klepněte na tlačítko Další, klepněte na tlačítko vytvořit vlastní úkol delegovánía potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na položku složka, existující objekty ve složce a vytváření nových objektů v této složcea potom klepněte na tlačítko
  Další.
 9. Klepnutím zaškrtněte políčko Úplné řízení a klepněte na tlačítko Další.
 10. Ověřte správnost informací a potom klepněte na tlačítko
  Dokončit.

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace


Před SMS nebo Správce konfigurace můžete publikovat do služby Active Directory, musí rozšířit schéma služby Active Directory. Při instalaci SMS 2003 nebo 2007 Správce konfigurace, nebo můžete rozšířit schéma ručně pomocí nástroje ExtADsch.exe můžete rozšířit schéma služby Active Directory. ExtADsch.exe nástroj je umístěn ve složce SMSSETUP\BIN\i386 na disku CD-ROM SMS 2003. Další informace o rozšíření schématu služby Active Directory pro server SMS 2003 naleznete v části 3, kapitoly 10 a části 4 kapitoly 15 serveru SMS 2003 online Concepts, Planning a Deployment Guide. Podrobnosti zprávy stav pro správce součástí serveru SMS může nabídnout další řešení. Nejaktuálnější verzi Concepts, Planning a Deployment Guide navštivte následující web společnosti Microsoft:

Další informace o schématu služby Active Directory získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216060 registr, které jsou potřeba k umožnění operace zápisu do schématu

285172 aktualizace schématu vyžadují přístup k zápisu do schématu ve službě Active Directory

310996 služby active Directory a doménách systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 (část 1)

310997 služba active Directory a doménách systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 (část 2)