Popis aplikace Visio 2000 Service Pack 2

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Visio 2000 Service Release 1 (SR1). Microsoft Visio 2000 Service Pack 2 (SP2) poskytuje nejnovější aktualizace aplikace Microsoft Visio 2000. Tato aktualizace obsahuje rozšíření zabezpečení a vylepšení stability. Tato aktualizace se vztahuje pouze na aplikace Visio 2000 SR1. Tato aktualizace také obsahuje aktualizace, které byly vydány po Visio 2000 SR1.

ÚVOD

Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace Visio 2000 Service Pack 2 (SP2). Kromě toho tento článek popisuje problémy, které jsou vyřešeny v aktualizaci Visio 2000 SP2.

Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Důležité: Před instalací této aktualizace se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:
 • Microsoft Visio 2000 Service Release 1 (SR1)
  Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít aplikaci Visio 2000 SR1.

  Poznámka: Aplikace Visio 2000 SR1 již není k dispozici prostřednictvím oddělení objednávek společnosti Microsoft od 1. ledna 2004. Tato aktualizace navíc není k dispozici ke stažení z webu společnosti Microsoft.

  Další informace o aplikaci Visio 2000 SR1 získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  263721 Přehled aktualizace Visio 2000 Service Release 1 (SR-1)

Aktualizace v jednom počítači

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci do jednoho počítače, postupujte takto:
 1. Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

  Download Stáhněte balíček klienta aplikace Visio 2000 Service Pack.
  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o stažení Microsoft Support soubory klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou klientskou verzi Visio 2000 SP2, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na tlačítko Otevřít spusťte stahování a instalaci aplikace Visio 2000 SP2.
 3. Pokud se zobrazí výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko
  Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Pokud obdržíte zprávu, která označuje, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci této aktualizace nelze odebrat. Chcete-li vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, musíte odebrat aplikaci Visio 2000 a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správu

Pokud jste nainstalovali aplikaci Visio 2000 ze serverového umístění, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správcem serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správu.

Poznámka: Tato aktualizace provede aktualizaci instalace pro správu bod, která byla použita s tichou instalaci verze Visio 2000. Umístění přípravné instalace lze vytvořit pouze pomocí bezobslužné instalace.
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte složku na jednotce C a potom zadejte název složky kb830243.
 2. Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:

  Download Stáhněte balíček s plnou verzí aplikace Visio 2000 Service Pack.
  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o stažení Microsoft Support soubory klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou úplnou verzi Visio 2000 SP2, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. Klepněte na tlačítko Uložit uložte instalační soubor aplikace Visio 2000 SP2 (například Visio2000-kb830243-fullfile-enu.exe) do složky C:\kb830243.
 4. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  Spustit.
 5. Do pole Otevřít zadejte následující text, kde jazyková verze je identifikátor jazyka instalačního souboru, který jste dříve stáhli a potom klepněte na tlačítko
  OK:
  Visio2000-kb830243-fullfile-language version.exe /t:c:\kb830243 /c /q
  Například, pokud jste stáhli anglickou verzi této aktualizace, do pole Otevřít zadejte
  Visio2000-kb830243-fullfile-enu.exe /q /c /t:c:\kb830243a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Ve složce extrahované soubory (C:\kb830243) přejmenujte následující soubory:

  Přejmenování souboruPřejmenujte soubor na
  Adsiprov.dllAplikace Visio rozhraní ADSI Provider.dll
  Crosfunc.vslCross Functional.vsl
  Dirmod.vslAdresář služby Modeler.vsl
 7. Ručně nahraďte následující soubory v umístění instalace aplikace Visio 2000 SR1 nově extrahované soubory uvedené v následující tabulce:

  Nahradit souborUmístěníPříslušné aplikace Visio 2000 Edition
  CADAuth.dll\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraTechnické organizace
  CADConv.vsl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraStandard, Enterprise, Professional a technické
  Cross Functional.vslpath\Program Files\Microsoft Visio\Solutions\FlowchartStandard, Enterprise, Professional a technické
  DBEngr.vsl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  Adresář služby Modeler.vsl
  \Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Network DiagramProfessional, Enterprise
  DWGCnvt.dll\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraTechnické organizace
  ElemUtil.dll\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  Extract.dll\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  Ixacs.pdl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  Ixoracle.pdl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  Ixssrv.pdl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  LnkDoc32.vsl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraStandard, Enterprise, Professional a technické
  SQLShare.dll\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  Umlbkgnd.vsl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraProfessional, Enterprise
  Viscnv32.vsl\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraStandard, Enterprise, Professional a technické
  Visio32.exe\Program Files\Microsoft cestaaplikace VisioStandard, Enterprise, Professional a technické
  Aplikace Visio rozhraní Adsi Provider.dll\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Network DiagramProfessional, Enterprise
  VisioDWG.dll\Program Files\Microsoft cestuVisio\Solutions\Visio extraStandard, Enterprise, Professional a technické
  VisLib32.dll\Program Files\Microsoft cestaaplikace VisioStandard, Enterprise, Professional a technické
  VisRes32.dll\Program Files\Microsoft cestaaplikace VisioStandard, Enterprise, Professional a technické
 8. V klientské pracovní stanici místo, kam chcete nasadit aktualizaci klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na příkaz Spustit.


  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i Cesta pro správu\Soubor MSI /qb REINSTALL =Seznam funkcí REINSTALLMODE = emu
  V tomto příkazu představuje Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce pro Visio 2000, Soubor MSI je balíček databáze MSI pro aplikaci Visio 2000 (například Vis2000.msi) a FeatureList je seznam názvů funkcí (rozlišující malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat funkce, můžete použít REINSTALL = ALL nebo v závislosti na vaší verzi Visio 2000 můžete nainstalovat následující funkce:

  Název funkceAplikace Visio 2000 Edition
  CAD_Drawing_ConverterTechnické organizace a
  CAD_Drawing_DisplayStandard, Enterprise, Professional a technické
  Vývojové diagramyStandard, Enterprise, Professional a technické
  Database_Design_EnterpriseOrganizace
  Directory_ServicesProfessional a Enterprise
  Visio_Core_FilesStandard, Enterprise, Professional a technické
  Software_Design_EnterpriseOrganizace
  Program_FilesStandard, Enterprise, Professional a technické

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Tato aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  File name  Version
-----------------------
Visio32.exe 6.1.0.4530

Chcete-li určit verzi Visio 2000 nainstalované v počítači, postupujte takto.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že existuje několik verzí systému Microsoft Windows, mohou být následující kroky ve vašem počítači odlišné. Pokud tomu tak je, naleznete v dokumentaci k produktu kompletní dokončení těchto kroků.
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  Vyhledávání.
 2. V podokně Výsledky hledánípodle
  Průvodce vyhledávánímklepněte na všechny soubory a složky.
 3. Do pole část nebo celý název souboru zadejte Visio32.exea potom klepněte na tlačítko
  Vyhledávání.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši
  Visio32.exea potom klepněte na tlačítko
  Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi Visio 2000 nainstalované v počítači.
Navíc tato aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:

  Adsiprov.dll   Ixssrv.pdl
Advpack.dll Lnkdoc32.vsl
Cadauth.dll Sqlshare.dll
Cadconv.vsl Umlbkgnd.vsl
Crosfunc.vsl Vba64-en.exe
Dbengr.vsl Viscnv32.vsl
Dirmod.vsl Visent32.dll
Dwgcnvt.dll Visio2~1.inf
Elemutil.dll Visiodwg.dll
Extract.dll Vislib32.dll
Ixacs.pdl Visres32.dll
Ixoracle.pdl

Poznámka: Pokud Visio 2000 SP2 je v počítači již nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aplikace Visio 2000 SP2:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Seznam chyb opravených touto aktualizací

Visio 2000 SP2 řeší problémy popsané v následujícím bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft. Aktualizace zabezpečení MS03-037 pro Microsoft Visual Basic for Applications naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Visio 2000 SP2 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Aplikace Visio 2000 278390 : generování databáze neobsahuje kaskádové aktualizace a odstranění pravidla

281301 Visio2000: Chyba při aplikaci Visio ukončit nebo zavřít výkresu s mnoho vlastních položek nabídky nebo panelu nástrojů

281890 Visio2000: přidružení UML a stereotypy ztraceny při uložení do úložiště

282590 Visio2000: při uložení ve formátu HTML s grafický formát VML chybí aktivní

287464 Visio2000: aktualizace pro zobrazení, převod, dovoz a vývoz Kanji znaky v souborech DWG nebo DXF

286026 Visio2000: funkce návrhu databáze aktualizace pro SQL Server 2000

288537 Visio2000: nekonzistentní výsledky pomocí přetažení v tabulce Directory

289815 Visio2000: obrazce vývojového diagramu křížového nesprávně zarovnány při otevření výkresu

300402 Visio2000: Import souborů AF3 z ABC Flowcharter chyby

286424 Visio2000: Visio přestane reagovat při aktualizaci databáze Oracle schématu získané zpětnou analýzou

305279 Visio2000: 1430 Chyba při pokusu uložit v aplikaci Visio 5.0 výkresu formátu souboru

Aplikace Visio 2000 815422 : změny nejsou uloženy do aktuálního dokumentu

264660 Visio2000: Chyba 100 při otevření uloženého výkresu aplikace Visio

822715 MS03-037: Chyba v aplikaci Visual Basic pro aplikace by mohla umožnit spuštění libovolného kódu

Visio 2000 SP2 řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Může zobrazit mezeru mezi obrazcem a ohraničovací rámeček kolem obrazce

Při vkládání nebo otevřete výkres aplikace Microsoft Visio, který obsahuje Microsoft Windows Metafile (WMF), může zobrazit mezeru mezi obrazcem a ohraničovací rámeček kolem obrazce.
Chyba č: 2798 (OfficeQFE)

Každé použití roste počet vlastních barev

Při každém použití vlastní barvy v aplikaci Visio 2000 vlastní barvu opět přidána do palety vlastní barvy. To způsobí, že počet vlastních barev na paletě barev vlastní zvýšit při každém použití vlastní barvy.
Chyba č: 3654 (OfficeQFE)

Text vrstvy atribut souboru AutoCAD není převeden do aplikace Visio 2000 SR1

Při otevření AutoCAD výkresu v aplikaci Visio 2000 SR1 text vrstvy atribut není převeden.
Chyba č: 6652 (OfficeQFE)

Diagram modelu databáze pravděpodobně nezobrazí správně

V aplikaci Visio 2000 Pokud sloupec názvy entit jsou dvoubajtové znaky, diagramy modelu databáze pravděpodobně nezobrazí správně při jsou splněny následující podmínky:
 • Konceptuální název sloupce nebo fyzické entity název používá dvoubajtové znakové sady (DBCS).
 • Sloupec je nastaven jako PK (primární klíč).
 • Sada symbolů je nastavena jako
  Relační na kartě Obecné (v
  Nabídka databáze , klepněte na tlačítko Možnosti dokumentu).
 • Názvy viditelné v diagramu na
  Na kartě Obecné (v nabídce databáze klepněte na tlačítko
  Možnosti dokumentu) je nastavena na název sloupce, který používá sadu DBCS.
 • Typy dat na kartě tabulky(v nabídce databáze klepněte na tlačítko Možnosti dokumentu) je nastavena Zobrazit fyzické nebo je nastavena na
  Zobrazit přenositelné.
Chyba č: 6680 (OfficeQFE)
Vlastnosti

ID článku: 830243 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor