Zobrazí "lsass.exe – Systémová chyba: Inicializace správce účtů zabezpečení se nezdařila" zaznamenány chybové zprávy a události ID 1168 po restartování řadiče domény systému Windows Server 2003

Platí pro: Microsoft Windows Server 2003

Příznaky


Po restartování serveru Microsoft Windows Server 2003, který je řadičem domény, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Lsass.exe systému chyba: Inicializace správce účtů zabezpečení se nezdařila kvůli následující chybě: nelze spustit adresářové služby. Chybový stav: 0xc00002e1. Klepněte na tlačítko OK k vypnutí tohoto systému a restartujte počítač do režimu obnovení adresářových služeb, v protokolu událostí další podrobné informace.
Pokud používáte prohlížeč událostí, zjistíte, že je zaznamenána následující událost:

Příčina


Tomuto problému může dojít, pokud adresářová služba Active Directory obsahuje objekty křížového odkazu duplicitní a tyto objekty představují domény v kontejneru oddílů. Pokud jsou objekty křížového odkazu duplicitní, Windows Server 2003 nelze inicializovat správce účtů zabezpečení (SAM) a služby Active Directory nelze spustit. Jak je možné vytvořit objekt křížového odkazu duplicitní příklady zahrnují následující:
  • Při převzetí domény pojmenování role hlavního operačního serveru, služba Active Directory je přerušeno po dlouhou dobu.
  • Převzít roli hlavního operačního serveru pro pojmenování domén. Dále provést autoritativní obnovení služby Active Directory ze zálohy, která byla provedena před převzít roli hlavního serveru pro pojmenování domén.
Poznámka: Řadiče domény systému Microsoft Windows 2000 Neověřovat všechny křížové odkazy. Proto řadičů domény Windows 2000 není tento problém nastat.

Řešení


Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování počítače.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Date Time Version Size File name Platform
-------------------------------------------------------------------
15-Oct-2003 22:36 5.2.3790.92 1,520,128 Ntdsa.dll x86
15-Oct-2003 23:37 5.2.3790.92 4,008,960 Ntdsa.dll IA-64


Tato oprava hotfix umožňuje Active Directory spustit tak, že odeberete objekty křížového odkazu duplicitní. Po instalaci této opravy hotfix objekty křížového odkazu duplicitní odeberte ze služby Active Directory. Společnost Microsoft doporučuje kontaktovat služby technické podpory pro pomoc. Kontaktování technické podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy


Další informace o objekty křížových odkazů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o konfiguraci protokolování diagnostických událostí služby Active Directory klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
314980 postup při konfiguraci služby Active Directory diagnostické protokolování události v systému Windows 2000

Další informace o softwaru aktualizaci terminologie, klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft