Aktualizace produktů systému Windows mohou přestat reagovat nebo mohou využívat většinu nebo všechny prostředky procesoru

Příznaky

Při pokusu o instalaci aktualizace produktu (například opravy zabezpečení, důležité aktualizace, kumulativní aktualizace nebo opravy hotfix) pro všechny produkty, které jsou uvedeny v části "platí pro" tohoto článku může instalace přestat reagovat (zablokuje se).

Když nastane tento problém, může znamenat Update.exe využívá většinu nebo všechny prostředky procesoru procesy karta ve Správci úloh systému Windows. Chcete-li spustit Správce úloh systému Windows, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast na hlavním panelu a potom klepněte na tlačítko Správce úloh.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud existují obě následující podmínky:
 • Uživatelské právo ladění programů (SeDebugPrivilege) bylo zrušeno u všech uživatelů a skupin, včetně správců. Ve výchozím nastavení je uživatelské právo k ladění programů přiděleno pouze správcům a místnímu systému. Uživatel s tímto oprávněním může k libovolnému procesu připojit ladicí program.
 • Aktualizace produktu, který se pokoušíte nainstalovat obsahuje verzi 5.3.23.4 souboru Update.exe. Tato verze vyžaduje uživatelské právo k ladění programů.

  Chcete-li určit verzi programu Update.exe, který je obsažen v aktualizaci produktu systému Windows, postupujte takto:
  1. Pomocí přepínače příkazového řádku - x extrahujte balíček aktualizace produktu do dočasné složky. Například extrahovat opravy zabezpečení 826232 pro systém Windows 2000 do složky C:\826232, spusťte následující příkaz:
   windows2000-kb826232-x86-enu -x:c:\826232
  2. Klepněte pravým tlačítkem na soubor Update.exe v dočasné složce vytvořené v kroku 1 a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Update.exe je obvykle umístěn ve složce s názvem aktualizace (například C:\826232\Update). Verze souboru je zobrazena na kartě verze .

Řešení

29. října 2003 vydala společnost Microsoft několik upravených oprav zabezpečení obsahujících verzi 5.4.1.0 souboru Update.exe. Verze 5.4.1.0 a novější verze programu Update.exe již nevyžadují uživatelské právo k ladění programů. V následující tabulce jsou uvedeny upravených oprav zabezpečení, které jsou k dispozici.
Opravy zabezpečeníVerze systému WindowsBulletin zabezpečení
826232Systém Windows 2000http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03-042.mspx
828035Systém Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03-043.mspx
824141Systém Windows XPhttp://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03-045.mspx

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, přidělte uživatelské ladění programů vpravo do skupiny Administrators. V Zásady skupiny uživatelské právo k ladění programů je umístěn v části Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní Zásady\přiřazení uživatelských práv.

Další informace

Společnost Microsoft nedoporučuje rušit ladit programy uživatelské právo ze skupiny Administrators. Pokud zrušíte ladit programy uživatelské právo ze skupiny Administrators, doporučuje společnost Microsoft použití aktualizovaných oprav zabezpečení, pokud je k dispozici.

Odkazy

Další informace naleznete v zobrazení systému Microsoft Windows XP a Windows 2003 Security Hardening Guide na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 830846 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor