Strom složek bliká při zobrazení namapované síťové jednotky v Průzkumníkovi Windows

Příznaky

Při zobrazení místních jednotek nebo namapované síťové jednotky v Průzkumníkovi Windows levé podokno (strom složek) nebo zobrazení stromu může blikat nebo celou složku struktury mohou neustále aktualizují s rychlostí, které se liší podle jedné aktualizace každých několik sekund jeden každých několik minut. Proto uživatelé, kteří jsou přihlášeni k terminálovému serveru se systémem Microsoft Windows Server 2003 může problémům s výkonem při použití Průzkumníka Windows.

Pokud otevřete složku, do sdílené síťové složky na serveru Windows Server 2003 a potom provést trasování programu Sledování sítě, můžete si všimnout, že server message block (SMB) udržovací pakety jsou odesílány každých 32 až 33 sekund.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože pokud namapujete jednotku ke sdílené položce na serveru a změn ve struktuře složek na připojenou jednotku systému souborů systému Windows Server 2003 odešle oznámení změnit pakety ohlásit tyto změny do klientského počítače. V klientském počítači aktualizuje Průzkumník Windows otevřete okno poté, co obdrží oznámení o změně souboru.

Poznámka: Nadměrné blikání může také být způsobeno antivirový program nebo jiný program jiného výrobce, který neustále aktualizuje složce nebo stromu složek na serveru, kde jsou klienti připojeni k.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, nainstalujte opravu hotfix popsanou v tomto článku a potom povolte jednu z následující položky registru:
NoRemoteRecursiveEvents

NoRemoteChangeNotify
Důležité: Musíte nastavit jednu z těchto položek registru změnit výchozí chování v systému Windows. Další informace o tomto postupu naleznete v části "informace o instalaci" tohoto článku.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Musíte restartovat počítač použít změny po použití této opravy hotfix. Však nemáte okamžitě po instalaci této opravy hotfix restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Server 2003, 32bitové edice
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------
06-Nov-2003 02:18 6.0.3790.100 8,168,448 Shell32.dll

Windows Server 2003, 64bitové edice
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform  --------------------------------------------------------------------
06-Nov-2003 02:17 6.0.3790.100 12,953,600 Shell32.dll IA-64
06-Nov-2003 02:18 6.0.3790.100 8,168,448 Wshell32.dll x86

Informace o instalaci

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Po instalaci této opravy hotfix, vytvořte položku registru NoRemoteRecursiveEvents nebo NoRemoteChangeNotify položka registru v jednom z následujících podklíčů registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Pokud vytvoříte tato položka v podregistru HKEY_CURRENT_USER , platí pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele. Pokud vytvoříte tato položka v podregistru HKEY_LOCAL_MACHINE , nastavení použito pro všechny uživatele, kteří se připojují k serveru. Vytvořte následující položky registru:
 • Název položky: NoRemoteRecursiveEvents
  Typ: REG_DWORD
  Údaj hodnoty: 0 (výchozí) nebo 1

  Hodnota 1 v tomto klíči registru vypne požadavky změnit oznámení změny souborů a složek se změny, ke kterým dochází v úrovni 2 (a níže) podsložky namapované síťové sdílené položce. Server odešle stále změnit oznámení událostí při otevření souboru nebo složky je změněn v kořenové složce mapované síťové sdílené položky. Server neodešle změnit oznámení událostí při změně druhé podsložky nebo hlubší podsložku namapované síťové sdílené položky. Ve výchozím nastavení hodnotu registru NoRemoteRecursiveEvents je 0 (nula).
 • Název položky: NoRemoteChangeNotify
  Typ: REG_DWORD
  Údaj hodnoty: 0 (výchozí) nebo 1

  Hodnota 1 vypne požadavky změnit oznámení změny souboru a změny složka na mapované síťové sdílené položky.  Poznámka: Pokud nastavíte tuto hodnotu na 1, změňte upozornění na síťové jednotky jsou zakázány. Musí stiskněte klávesu F5 nebo klepněte na tlačítko Aktualizovat v nabídce Zobrazit v Průzkumníkovi Windows ručně aktualizovat změny v aktuální složce síťové sdílené položce.
Poznámka: Pokud je povolena položka registru NoRemoteRecursiveEvents nebo NoRemoteChangeNotify položka registru v počítači, který používá konfiguraci založené na síti (například % USERPROFILE % proměnná, která odkazuje na síťovou jednotku nebo cestu UNC), Průzkumník automaticky neaktualizuje zobrazení při změny souboru nebo složky změny provedené jinými uživateli.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" tohoto článku.

Další informace

Další informace o tomto problému v počítačích se systémem Microsoft Windows XP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

816375 Windows XP Explorer podokno blikání na namapované síťové jednotkyDalší informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 831129 - Poslední kontrola: 17. 2. 2017 - Revize: 3

Váš názor