Popis nových funkcí instalačního programu pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Souhrn

Verze 6.1.22.0 (a novější) instalačního programu pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows (Update.exe) podporují následující nové funkce a změny:
 • Nový parametr příkazového řádku /log – umožňuje přesměrování souborů protokolů vytvářených instalačním programem.
 • Nový parametr příkazového řádku /warnrestart – umožňuje po dokončení bezobslužné instalace nebo odebrání softwaru zobrazit dialogové okno s časovačem, které upozorňuje uživatele, že systém bude restartován (pokud je vyžadováno restartování systému).
 • Nový parametr příkazového řádku /promptrestart – umožňuje po dokončení bezobslužné instalace nebo odebrání softwaru zobrazit dialogové okno, které vyzve uživatele k restartování systému (pokud je vyžadováno restartování systému).
 • Změny parametru /passive – pokud je vyžadováno restartování systému, zobrazí se po dokončení instalace nebo po odebrání softwaru okno s časovačem, které upozorní uživatele, že systém bude restartován.
 • Nastavení příznaků v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile – indikují, zda bude vyžadováno restartování systému po instalaci nebo po odebrání aktualizace softwaru (například aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace nebo opravy hotfix).
 • Parametry příkazového řádku /uninstall a /listupdates byly zrušeny. Alternativy naleznete v části Další informace.
Verze 5.4.15.0 (a novější) instalačního programu pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows (Update.exe) podporují následující nové funkce:
 • Nový parametr příkazového řádku /integrate – integrace aktualizací softwaru do zdrojových souborů instalace systému Windows.
 • Změny parametru /extract.

ÚVOD

Společnost Microsoft vytváří balíčky softwarových aktualizací pomocí několika různých formátů samorozbalovacích souborů, které automaticky spouštějí instalační program, který je součástí příslušného balíčku. Tento článek popisuje nové funkce, které můžete použít u balíčků softwarových aktualizací, které používají instalační program Update.exe verze 5.4.15.0 nebo novější.

Chcete-li určit, zda balíček softwarových aktualizací používá instalační program Update.exe, a jakou verzi tohoto programu používá, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na balíček a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Na kartě Verze ve skupině Další informace o verzi vyberte položku Jádro instalační služby. Tato položky by měla mít hodnotu update.exe.
 3. Chcete-li určit verzi programu Update.exe, vyberte položku Jádro instalační služby. V poli Hodnota se zobrazí verze programu Update.exe použitého v balíčku.
U balíčků vydaných před červencem 2004 určete podle následujícího postupu, zda je používán program Update.exe a v jaké verzi:
 1. Extrahujte balíček aktualizací softwaru do zvláštní dočasné složky. Chcete-li například extrahovat soubory balíčku aktualizací s názvem ČlánekKB.exe do složky s názvem ExtrBalíček v jednotce C, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  ČlánekKB /X:C:\ExtrBalíček
 2. Otevřete dočasnou složku, která obsahuje extrahované soubory balíčku aktualizací softwaru. Otevřete například složku C:\ExtrBalíček.
 3. Pokud je v této složce soubor Update.exe, přejděte na kroky 4 a 5. Pokud soubor Update.exe ve složce není, není tento balíček aktualizací softwaru systému Windows, která používá program Update.exe jako instalační program.
 4. Chcete-li určit verzi programu Update.exe, klepněte pravým tlačítkem na soubor Update.exe ve složce a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Verze a podívejte se na hodnotu v řádku Verze souboru.

Další informace

Program Update.exe verze 6.1.22.0 a novější podporuje následující nové funkce a změny:
 • Nový parametr příkazového řádku /log – umožňuje přesměrování souborů protokolů vytvářených instalačním programem.

  Soubor protokolu KBčíslo.log lze přesměrovat do jiného umístění, než je výchozí adresář %systemdrive%\Windows. Chcete-li nainstalovat balíček a přesměrovat soubor protokolu, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  Název_balíčku /log:<cesta a název souboru protokolu>
  Mezi dvojtečkou a cestou souboru protokolu by neměly být žádné mezery, zadaný adresář by měl existovat a měl by být zadán název souboru protokolu. Příklad:
  WindowsXP-KB884539-x86-enu.exe /log:C:\logs\newkb884539.log
 • Nový parametr příkazového řádku /warnrestart – umožňuje zobrazit po dokončení bezobslužné instalace nebo odebrání softwaru dialogové okno s časovačem, které upozorňuje uživatele, že systém bude restartován (pokud je vyžadováno restartování systému).

  Parametr /warnrestart je určen pro použití spolu s parametrem /quiet. Je-li po bezobslužné instalaci vyžadováno restartování systému, parametr /warnrestart zobrazí dialogové okno s časovačem, který odpočítává sekundy do automatického restartování počítače. Výchozí hodnota je 30 sekund, lze však zadat jinou hodnotu. Chcete-li využít této funkce, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
 • Název balíčku /quiet /warnrestart:#sekund
  Poznámka:#sekund může být číslo od 1 do 99.
 • Nový parametr příkazového řádku /promptrestart – umožňuje po dokončení bezobslužné instalace nebo odebrání softwaru zobrazit dialogové okno, které vyzve uživatele k restartování systému (pokud je vyžadováno restartování systému).

  Parametr /promptrestart je určen pro použití spolu s parametrem /quiet. Je-li po bezobslužné instalaci vyžadováno restartování systému, parametr /promptrestart zobrazí dialogové okno, které oznámí uživateli, že dokončení instalace vyžaduje restartování systému. Není-li tento parametr zadán, bude systém restartován automaticky. Chcete-li využít této funkce, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  Název_balíčku /quiet /promptrestart
 • Změny parametru /passive – pokud je vyžadováno restartování systému, zobrazí se po dokončení instalace nebo po odebrání softwaru okno s časovačem, které upozorní uživatele, že systém bude restartován.

  Je-li zadán parametr /passive a je-li vyžadováno restartování systému, zobrazí se uživateli dialogové okno s odpočítáváním sekund do automatického restartování systému. Výchozí časový interval je 30 sekund. Chcete-li zadat jinou hodnotu, použijte parametr /warnrestart (viz předchozí popis).
 • Nastavení příznaků v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile – indikují, zda bude vyžadováno restartování systému po instalaci nebo po odebrání aktualizace softwaru (například aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace nebo opravy hotfix).

  Vizuální kontrolou tohoto klíče pomocí nástroje Editor registru můžete zjistit, zda existuje nevyřízený požadavek na restartování systému jako výsledek instalace nebo odebrání aktualizace softwaru. Hodnoty příznaků v tomto klíči a jejich význam:
  Hodnota v Editoru registruVýznam
  0x00000000 (0)Žádný nevyřízený požadavek na restartování.
  0x00000001 (1)Odebrání aktualizace softwaru čeká na vyřízení požadavku na restartování.
  0x00000002 (2)Instalace aktualizace softwaru čeká na restartování.
  0x00000003 (3)Instalace i odebrání čekají na restartování.
  Pokud tento klíč zcela chybí, nejsou žádné nevyřízené požadavky na restartování. Nepřehlédněte, že tyto příznaky nastavují pouze aktualizace vytvořené instalačním programem verze 6.1.22.0 nebo novější. Tento klíč registru tedy nemusí vždy indikovat, že se čeká na restartování. Existuje řada balíčků aktualizací softwaru sestavených vytvořené staršími verzemi programu Update.exe.

  Dalším klíčem registru, který může být někdy používán při určování, zda je vyžadováno restartování, je HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations. Pokud tento klíč existuje a obsahuje seznam souborů, existuje nevyřízený požadavek na restartování. I když tento klíč neexistuje nebo chybí, může přesto existovat nevyřízený požadavek na restartování.
 • Parametry příkazového řádku /uninstall a /listupdates byly zrušeny. V aktuálním vydání instalačního programu jsou stále k dispozici, ale měli byste je přestat používat.

  Parametr /uninstall může v určitých důležitých scénářích selhat. Navíc je nekompatibilní s výše uvedenými novými parametry příkazového řádku. Chcete-li aktualizaci odebrat, vyberte ji v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy a klepněte na tlačítko Odebrat, nebo spusťte soubor %systemdrive%\Windows\$NTUninstallKB_číslo$\spuninst\spuninst.exe.Další informace o odebírání aktualizací softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  823836 Odebírání aktualizací softwaru systému Windows ve špatném pořadí může způsobit, že operační systém přestane fungovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Parametr /listupdates poskytuje pouze seznam aktualizací softwaru systému Windows a ne jiných softwarových aplikací. To může vést k chybám při interpretaci výsledků. Chcete-li zobrazit úplný seznam aktualizací nainstalovaných v počítači, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy nebo použijte jiný nástroj, například nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) – ten slouží pouze pro aktualizace zabezpečení. Nástroj MBSA můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:
Program Update.exe verze 5.4.15.0 a novějších verzí podporuje následující nové funkce:
 • Parametr příkazového řádku /integrate.

  Pomocí nového parametru /integrate můžete aktualizací softwaru (například aktualizací zabezpečení, důležitých aktualizací a oprav hotfix), které používají program Update.exe jako instalační program, integrovat do zdrojových souborů instalace systému Windows. Další informace o použití tohoto parametru při integraci aktualizace softwaru do zdrojových souborů instalace systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  828930 Integrace aktualizací softwaru do zdrojových souborů instalace systému Windows
 • Změny parametru /extract.

  Do funkce parametru příkazového řádku /extract byly implementovány následující změny:

  Extrahování balíčků vyžaduje pověření správce.

  Soubory nelze extrahovat na síťové jednotky. Extrakce souborů je povolena pouze na místní jednotky.
 • Podpora hardwarové platformy AMD64.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

262841 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Odkazy

Další informace o programu Update.exe naleznete v dokumentu white paper Inside Update.exe - The Package Installer for Windows and Windows Components (Podstata programu Update.exe – Instalační program pro instalaci balíčků a součástí systému Windows) na webu společnosti Microsoft:

Vlastnosti

ID článku: 832475 - Poslední kontrola: 19. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor