Popis schématu číslování pro identifikátory GUID kódu v sadě Office 2003

Aplikaci Microsoft Office 2007 verzi tohoto článku naleznete 928516 .

Microsoft Office 2000 verzi tohoto článku naleznete v tématu 230848 .


Microsoft Office XP verzi tohoto článku naleznete 302663 .

Souhrn

Pokud chcete určit verzi produktu Microsoft Office 2003 nebo jednotlivé aplikace nebo nástroje, které jste nainstalovali, číst produktů GUID z registru systému Windows.

ÚVOD

Tento článek popisuje schéma číslování, který je používán aplikací Microsoft Office 2003 a nástroje.

Další informace

Při instalaci sady Office 2003 nebo některé samostatné programy Office 2003 kód produktu (nebo identifikátor GUID) je vytvořena v následující části registru systému Microsoft Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Formát, který používá každý identifikátor GUID je:
{WXYYZZZZ-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
Prvních osm číslic identifikátoru GUID obsahuje informace o typu vydání, typ vydání, vedení obchodu jednotka (SKU) a jazyk produktu.

Zbývající číslice identifikátoru GUID (6000-11D 3-8CFE-0150048383C 9) neposkytují žádné informace, které lze snadno rozdělit.

Následující tabulka popisuje každý z prvních osm číslic identifikátoru GUID.
ZnakyDefiniceŠestnáctkové hodnoty
WTyp vydání0-9, A-F
XTyp vydání0-2
RRSKU produktu10-35
ZZZZIdentifikátor jazyka produktuvšechny požadované
Zobrazí identifikátory GUID pro programy, které jsou nainstalovány v počítači. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
    Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte
    regedita klepněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte následující podklíč:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Identifikátory GUID by měl být první položky, které jsou uvedeny v části
Odinstalovat, protože jejich názvy začínají závorky.

Podokno dat každého identifikátoru GUID obsahuje více hodnot včetně názvu produktu zobrazeného v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy (DisplayName), data instalace produktu (InstallDate), ID produktu (Product ID), zdroj instalace (InstallSource) a registrované společnosti a uživatelského jména (RegCompany, RegOwner).

Typ vydání

Zadejte hodnoty pro vydání určit úroveň verze, například verze Beta versus uvolnění do výroby. Naleznete v následující tabulce Podrobnosti.
HodnotaUvolnění
0Jakékoli vydání před Beta 1
1Verze beta 1
2Beta 2
3Release Candidate 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1) / OEM náhled vydání
5-8Vyhrazené hodnoty
9Uvolnění do výroby. Toto je první dodávaná verze (původní vydání).
AService Pack 1 (SP1) (Nevyužito, pokud se kód produktu nezměnil po uvolnění do výroby)
BService Pack 2 (SP2) (Nevyužito, pokud se kód produktu nezměnil po uvolnění do výroby)
CService Pack 3 (SP3) (Nevyužito, pokud se kód produktu nezměnil po uvolnění do výroby)
D-FVyhrazené hodnoty

Typ vydání

Typ vydání Určuje cílovou skupinu pro produkt sady Office 2003, jako je například organizace nebo v maloobchodní síti. Naleznete v následující tabulce Podrobnosti.
HodnotaEdition
0Organizace
1Retail/OEM
2Zkušební verze

Office SKU

Office SKU je verze produktu Office 2003, například Professional nebo Standard. Naleznete v následující tabulce Podrobnosti.
HodnotaSKLADOVÁ JEDNOTKA
11Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
12Microsoft Office Standard Edition 2003
13Základní verze sady Microsoft Office 2003
14Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
15Aplikace Microsoft Office Access 2003
16Aplikace Microsoft Office Excel 2003
17Aplikace Microsoft Office FrontPage 2003
18Aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003
19Aplikace Microsoft Office Publisher 2003
1AProfessional aplikace Microsoft Office Outlook 2003
1BAplikace Microsoft Office Word 2003
1CMicrosoft Office Access 2003 Runtime
1EMicrosoft Office 2003 User Interface Pack
1FNástroje kontroly pravopisu sady Microsoft Office 2003
23Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack
24Microsoft Office 2003 Resource Kit
26Microsoft Office XP Web Components
2ESada SDK aplikace Microsoft Office 2003 Research Service
44Aplikace Microsoft Office InfoPath 2003
83Prohlížeč HTML aplikace Microsoft Office 2003
92Windows SharePoint Services 2.0 Pack anglické šablony
93Microsoft Office 2003 anglické webové části a komponenty
A1Aplikace Microsoft Office OneNote 2003
A4Microsoft Office 2003 Web Components
A5Nástroj Microsoft SharePoint Migration Tool 2003
AAVysílání prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003
ABMicrosoft Office PowerPoint 2003 Šablona Pack 1
STŘÍDAVÝ PROUDMicrosoft Office PowerPoint 2003 Šablona Pack 2
ADMicrosoft Office PowerPoint 2003 Šablona Pack 3
AEMicrosoft Organization Chart 2.0
CERTIFIKAČNÍ AUTORITYMicrosoft Office Small Business Edition 2003
D0Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
DCSada SDK aplikace Microsoft Office 2003 Smart dokumentu
E0Aplikace Microsoft Office Outlook Standard 2003
E3Microsoft Office Professional Edition 2003 (s aplikací InfoPath 2003)
FDAplikace Microsoft Office Outlook 2003 (distribuovaný službou MSN)
FFMicrosoft Office 2003 Edition Language Interface Pack
F8Nástroj odstranění skrytých dat
3AAplikace Microsoft Office Project Standard 2003
3BAplikace Microsoft Office Project Professional 2003
32Server Microsoft Office Project 2003
51Aplikace Microsoft Office Visio Professional 2003
52Aplikace Microsoft Office Visio Viewer 2003
53Aplikace Microsoft Office Visio Standard 2003
55Aplikace Microsoft Office Visio for Enterprise Architects 2003
5EAplikace Microsoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack

Identifikátor jazyka

Identifikátor jazyka nebo LCID, se liší od jazyka k jazyku. Protože LCID je uložen v identifikátoru GUID v šestnáctkovém formátu, bude pravděpodobně nutné převést do desítkové soustavy určit jazyk identifikátor GUID.

Například šestnáctkové 0409 převede na 1033 desítkové, která reprezentuje angličtinu.

Vzorek identifikátor GUID

Pokud prvních osm číslic identifikátoru GUID je 9117-0407, víte, že identifikátor GUID byl vytvořen původní vydanou verzi (9) maloobchodní nebo OEM Edition (1) sady Microsoft Office 2003 Professional s aplikací Microsoft FrontPage (17), a že jazyk produktu je němčina (0407 šestnáctkové převede na desítkovou 1031, která reprezentuje němčinu).
Vlastnosti

ID článku: 832672 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor