Jak z počítače odebrat Exchange Server 2003

Souhrn

Tento článek popisuje kroky, které chcete automaticky nebo ručně odebrat Microsoft Exchange Server 2003 z počítače.

Před odebráním serveru Exchange Server 2003 je nutné odpojit všechny uživatele s povolenými poštovními schránkami od příslušných poštovních schránek na serveru Exchange server. Po odpojení všech uživatelů s povolenými poštovními schránkami, můžete použít program pro instalaci serveru Exchange 2003 odebrat Exchange Server 2003.

Může být však nelze odebrat server Exchange 2003 pomocí programu Instalační program serveru Exchange 2003. Chcete-li to provést, je třeba nejdříve zastavit a zakázat všechny služby serveru Exchange. Potom můžete pomocí Editoru registru odebrat klíče registru, které jsou součástí instalace serveru Exchange. Po odebrání klíčů registru je třeba odebrat a znovu nainstalujte Internetová informační služba (IIS). Potom je třeba přeinstalovat všechny aktualizace service Pack nebo aktualizace zabezpečení, které jsou nainstalovány na serveru.

Pokud máte clusterový server, neodebírejte součást Common Files, protože to také odebere Clusterová služba. Clusterová služba je odebrána, je třeba přeinstalovat.

Odpojit všechny uživatele s povolenými poštovními schránkami pomocí modulu snap-in Active Directory uživatelé a počítače

Součásti serveru Exchange Server 2003 nelze odebrat, jestliže Exchange server stále obsahuje poštovní schránky pro uživatele s povolenými poštovními schránkami. Chcete-li odpojit všechny uživatele s povolenými poštovními schránkami pomocí modulu snap-in Active Directory uživatelé a počítače, postupujte podle těchto kroků: Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Rozbalte položku doménaa klepněte na položku Uživatelé.

  Poznámka: Doména v tomto kroku je zástupný symbol pro název domény.
 3. Stiskněte a podržte klávesu CTRL, klepněte na uživatelské jméno každého uživatele, který má poštovní schránku na serveru, klepněte pravým tlačítkem na vybraná uživatelská jména, klepněte na tlačítko Úkoly Exchangea uvolněte tlačítko CTRL.
 4. V seznamu Vyberte úkol, který chcete provést klepněte na tlačítko Odstranit poštovní schránkua klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Odstranit poštovní schránku klepněte na tlačítko Další.
 6. Počkejte pro poštovní schránky, který chcete odstranit a klepněte na tlačítko Dokončit.

Spusťte program Instalační program serveru Exchange Server 2003 odebrat nainstalované součásti.

Součásti serveru Exchange můžete odebrat Exchange Server 2003 instalační program spuštěn z programy a funkce v Ovládacích panelech v počítači se systémem Exchange Server 2003. Chcete-li to provést, postupujte takto.
Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

Poznámka: Vzhledem k tomu, že existuje několik verzí systému Microsoft Windows, mohou být následující kroky ve vašem počítači odlišné. Pokud tomu tak je, naleznete v dokumentaci k produktu kompletní dokončení těchto kroků.
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
 2. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte pravým tlačítkem myši Microsoft Exchangea potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
 3. Průvodce instalací Microsoft Exchangeklepněte na tlačítko Další.
 4. V seznamu Akce na stránce Component Selection klepněte na šipku dolů vedle každé součásti, která je nainstalována a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámka: Nainstalované součásti mají zaškrtnutí v seznamu Akce . Po klepnutí na tlačítko Odebratje zaškrtnutí nahrazeno slovem Odebrat.
 5. Klepněte dvakrát na tlačítko Další .
 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Ruční odebrání serveru Exchange Server 2003

Pokud Exchange Server 2003 nelze odebrat pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy, můžete pomocí Editoru registru odebrat položky serveru Exchange z registru. Před úpravou registru, musíte zastavit a zakázat všechny služby serveru Exchange 2003 v počítači.

Zastavení a zakázání služeb serveru Exchange Server 2003

V následující tabulce jsou uvedeny základní 2003 Exchange Server služby.
JménoPopis
Koordinátor distribuovaných transakcíKoordinuje transakce, které jsou rozloženy na více databází, front zpráv a systémy souborů.
Internetová informační služba (IIS) Správa službyUmožňuje správu virtuálního serveru HTTP serveru Exchange v modulu snap-in služby IIS.
Událost serveru ExchangeSleduje složek a generuje události pro aplikace Exchange Server 5.5.
Microsoft Exchange Internet Message Access Protocol (IMAP4)Zajišťuje služby protokolu IMAP4 serveru Exchange.
Microsoft Exchange Information StoreSpravuje úložiště informací serveru Exchange.
Služba Microsoft Exchange ManagementZprostředkovatelé služby WMI serveru Exchange hostitele.
Microsoft Exchange Message Transfer Agent (MTA) zásobníkyZajišťuje služby protokolu X.400 serveru Exchange.
Microsoft Exchange Post Office Protocol verze 3 (POP3)Zajišťuje služby protokolu POP3 serveru Exchange.
Microsoft Exchange Routing EngineZpracovává Exchange zprávy směrování a propojit informace o stavu.
Replikační služba serveru Microsoft ExchangeReplikuje informace serveru Exchange v organizaci.
Microsoft Exchange System Attendant.Sleduje Exchange a poskytuje nezbytné služby.
Network News Transfer Protocol (NNTP)Je určena k přenosu zpráv diskusních skupin v síti.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)Přenos e-mailů v síti.
Služba publikování na webuZajišťuje služby protokolu HTTP serveru Exchange a služby IIS.
Zastavení a zakázání služeb serveru Exchange Server 2003, postupujte podle těchto kroků: Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na položku služby.
 2. V seznamu název klepněte pravým tlačítkem na službu Exchange a potom klepněte na tlačítko Zastavit.
 3. Až bude služba zastavena, klepněte pravým tlačítkem na službu serveru Exchange znovu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. V seznamu Typ spouštění klepněte na přepínač Zakázánoa potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Opakujte kroky 1 až 4 pro každou službu serveru Exchange.

Pomocí Editoru registru odebrat klíče registru serveru Exchange

Chcete-li odebrat klíče registru serveru Exchange, postupujte takto.
Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši Exchangea potom klepněte na příkaz Odstranit. Klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Potvrdit odstranění klíče .
 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro následující klíče registru.
Klíč registruDefinice
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DAVEXRozšíření WebDAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFSSystém souborů IFS serveru Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ExIPCEpoxidové
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXOLEDBVýměna technologie OLE DB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IMAP4Svc
Protokol IMAP4 serveru Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeActiveSynchNotifyUpozornění programu ActiveSynch serveru Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADDXASmlouvy o připojení služby Active Directory serveru Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeAL
Seznamy adres aplikace Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccessPřístupu Microsoft Exchange ke službě Active Directory
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeESUdálost serveru Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeFBPublishPublikování serveru Microsoft Exchange, volný čas
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeISMicrosoft Exchange Information Store
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMGMTSpráva serveru Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTAMicrosoft Exchange zpráva přenosu Agent zásobníky
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMU
Microsoft Exchange Directory Service do metabáze
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOMAMicrosoft Exchange Outlook Mobile Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA
Microsoft Exchange System Attendant.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS
Replikační služba serveru Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport
Směrování zpráv serveru Microsoft Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEBMicrosoft Exchange Outlook Web Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\POP3Svc
Microsoft Exchange POP3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc
Microsoft Exchange Routing Engine
Pokud je konektor aplikace Notes nebo GroupWise connector, který je nainstalován na serveru se systémem Exchange Server 2003, postupujte takto:
Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Spusťte Editor registru.
 2. Vyhledejte následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 3. Odstraňte všechny položky registru v tomto podklíči, které začínají následující znaky:

  • LME-
  • SERVERNAME-LME
Pokud není nainstalována aplikace Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP nebo Microsoft Windows SharePoint Service, postupujte takto: Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Spusťte Editor registru.
 2. Vyhledejte následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 3. Odstraňte všechny položky registru v tomto podklíči, které začínají následující znaky:

  • MSSEARCH
Navíc je nutné přejmenovat jednotku: složky \Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange 2003. Jednotky: \Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange můžete například přejmenovat na jednotku: Integration\Microsoft Exchange Old \Program Files\Microsoft.

Odeberte a přeinstalujte součást IIS

Odebrání a přeinstalaci služby IIS, použijte jednu z následujících metod v závislosti na vašem prostředí.

Pro uzel clusteru se systémem Windows 2000 nebo samostatný server se systémem Microsoft Windows 2000 nebo Windows Server 2003

Důležité: Pokud počítač představuje clusterový server, je nutné odebrat pouze součást IIS. Neodebírejte součást Common Files. Jestliže odeberete součást Common Files, také odebrat Clusterová služba. Pokud odeberete službu clusteru, je třeba přeinstalovat.

Poznámka: Vytvořte seznam všech aktualizací service Pack a aktualizace zabezpečení, které byly na serveru nainstalovány již dříve. Je třeba je přeinstalovat.

Chcete-li odebrat součást IIS, postupujte takto:
 1. Chcete-li součást IIS odebrat z počítače se systémem Microsoft Windows 2000 Server, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
  3. V seznamu součásti zrušte zaškrtnutí políčka Internetová informační služba (IIS) .

   Poznámka: Pokud počítač představuje clusterový server, klepněte na tlačítko Podrobnosti, zrušte zaškrtnutí všech políček podsoučásti s výjimkou Společné soubory zaškrtávací políčko a klepněte na tlačítko OK.
  4. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
  Chcete-li součást IIS odebrat z počítače se systémem Windows Server 2003, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte součásti a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na položku Aplikační Servera potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka ASP.NET a potom zrušte zaškrtnutí políčka Internetová informační služba .
  4. V dialogovém okně Aplikační Server klepněte na tlačítko OK.
  5. V Průvodci součástmi systému Windowsklepněte na tlačítko Další.
 2. Restartujte server.
 3. Spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte složku Exchsrvr.
 4. Přejmenujte složku Exchsrvr na složku Exchsrvrold.
 5. Odstraňte následující soubor ze složky %systemroot%\system32\inetsrv. Windows Server 2003 odstraňte soubor Metabase.xml. Pro systém Windows 2000 Server odstraňte soubor Metabase.bin.

  Poznámka: Soubor Metabase.xml nebo Metabase.bin již odstranil Průvodce součástmi systému Windows.
 6. Přeinstalujte součást služby IIS.

  Chcete-li součást IIS nainstalovat v počítači se systémem Windows 2000 Server, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
  3. V seznamu součásti zaškrtněte políčko Internetová informační služba (IIS) .
  4. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
  Chcete-li součást IIS nainstalovat v počítači se systémem Windows Server 2003, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte součásti a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na položku Aplikační Servera potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
  3. Zaškrtněte políčko ASP.NET a potom zaškrtněte políčko Internetová informační služba .
  4. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
  Poznámka: Pokud v počítači se systémem Windows Server 2003, nezapomeňte přeinstalovat ASP.NET a přeinstalaci služby SMTP a NNTP.
 7. Nainstalujte znovu všechny aktualizace service Pack a aktualizace zabezpečení, které byly na serveru nainstalovány již dříve.
Pro uzel clusteru se systémem Windows Server 2003

Chcete-li odebrat a přeinstalovat služby IIS v uzlu clusteru se systémem Windows Server 2003, postupujte takto.

Poznámka: Tento postup popisuje odebrání a přeinstalace služby IIS v pasivním uzlu clusteru serveru.
 1. Odebrání služby IIS v pasivním uzlu clusteru. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
  3. Klepněte na položku Aplikační Servera potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka ASP.NET , zrušte zaškrtnutí políčka Internetová informační služba a potom klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na tlačítko Další.
  6. Na stránce dokončení Průvodce součástmi systému Windows Průvodce součástmi systému Windows klepněte na tlačítko Dokončit.
 2. Vyloučení pasivním uzlu clusteru ze serverového clusteru. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V aktivním uzlu serverového clusteru spusťte Správce clusteru a připojit ke clusteru, který chcete spravovat.
  2. Ve Správci clusteru rozbalte clusteru, klepněte pravým tlačítkem myši na pasivní uzel a potom klepněte na tlačítko Zastavit Clusterovou službu.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na pasivní uzel, klepněte na příkaz Vyčistit uzela po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko Ano v okně následující zpráva:
   Odstraňováním uzlu zabrání se účastní činnosti clusteru. Jste Opravdu chcete uzel "název_uzlu" by měla být vyřazena z clusteru?
 3. Platnost vrátit do nenakonfigurovaného stavu právě odstraněného pasivním uzlu clusteru Clusterové služby. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V aktivním uzlu clusteru klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmda klepněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
   cluster uzel Název_netbios/Force
   V tomto příkazu nahraďte názvem NetBIOS právě odstraněného pasivním uzlu clusteru Název_netbios .
 4. Restartování počítač odstraněného uzlu clusteru.
 5. Odstraněný uzel clusteru na clusteru serveru připojte. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V aktivním uzlu clusteru spusťte Správce clusteru a potom se připojte ke clusteru, který chcete spravovat.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na název clusteru, přejděte na příkaz Novýa potom klikněte na uzel.
  3. Postupujte podle pokynů Průvodce přidáním uzlu obnovit odstraněný uzel clusteru na clusteru serveru.
 6. Přeinstalujte službu IIS v nově přidané pasivním uzlu clusteru. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
  3. Klepněte na položku Aplikační Servera potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
  4. Vyberte zaškrtávací políčko Internetová informační služba , zaškrtněte políčko ASP.NET a potom klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

   Poznámka: Můžete také přeinstalovat služby SMTP a NNTP.
 7. Nainstalujte znovu všechny aktualizace service Pack a aktualizace zabezpečení, které byly na serveru nainstalovány již dříve.

Odstranit objekt serveru Exchange Server 2003 z programu pro správu produktu Exchange 5.5

Pokud je server Exchange Server 2003 nainstalován na existujícím serveru Microsoft Exchange Server 5.5 a používáte program pro správu produktu Exchange 5.5, je nutné odstranit objekt serveru Exchange Server 2003 z programu pro správu produktu Exchange 5.5.

Poznámka: Bude pravděpodobně nutné odebrat objekty služby Active Directory spojené s odebraným serverem.

Odebrání serveru Exchange Server 2003 ze služby Active Directory

Chcete-li odebrat server Exchange Server 2003 ze služby Active Directory, postupujte takto. Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

Poznámka: Tento postup odebere všechny odkazy na daný server ve službě Active Directory. Odebere také atributy povolující poštovní schránku od všech uživatelů služby Active Directory, kteří využívají poštovní schránky na odebraném serveru.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Microsoft Exchange a klepněte na příkaz System Manager.
 2. Rozbalte skupiny pro správu /název_skupiny_správy/Servers.

  Poznámka: V tomto kroku nahradíte název_skupiny_správy s názvem vaší skupiny pro správu.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na název serveru Exchange Server 2003, který chcete odebrat, klepněte na příkaz Všechny úkolya potom klepněte na tlačítko Odebrat Server.


Pokud nelze nainstalovat nebo spustit nástroj Exchange System Manager, můžete použít modul snap-in služby rozhraní ADSI (Active Directory) upravit ručně odebrat dostatečné množství atributů serveru tak, že se pokusíte úspěšnou přeinstalaci. Tato metoda neprovádí vymazány odkazy na objekt serveru mimo kontejner serveru. Nedoporučujeme tuto metodu použijte, pokud máte v úmyslu okamžitě přeinstalovat server ve stejné skupině správy. Toto je, protože může vyžadovat ruční odebrání nebo úpravu mnoha atributů objektů ve službě Active Directory.

Modul snap-in pro úpravu rozhraní ADSI je součástí nástrojů podpory systému Windows.

Další informace o instalaci nástrojů podpory systému Windows 2000 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

301423 jak nainstalovat nástroje podpory systému Windows 2000 do počítače se systémem Windows 2000 Server

Upozornění: Pokud používáte modul snap-in pro úpravu rozhraní ADSI, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci systému Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 nebo Windows i Exchange. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže způsobené nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory bude možné vyřešit. Tyto atributy upravujete na vlastní nebezpečí.

Chcete-li odebrat server Exchange Server 2003 ze skupiny správy serveru Exchange Server 2003 pomocí modulu snap-in pro úpravu rozhraní ADSI, postupujte takto:
Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, Nástroje podpory systému Windows 2000na Nástrojea potom klepněte na tlačítko Upravit rozhraní ADSI.

 2. Rozbalte následující položky:
  Kontejner konfigurace
  CN=Configuration, DC=Domain_Name,DC=com
  CN=Services
  CN = Microsoft Exchange
  CN=Your_Organization_Name
  CN = Administrative Groups
  CN=Your_Administrative_Group_Name_Or_Exchange5.5_Site_Name
  CN=Servers
  Poznámka: V tomto postupu název_domény představuje název domény, Název_organizace představuje název dané organizace a název_skupiny_správy_nebo_název_sítě_serveru_Exchange5.5 představuje název skupiny správy nebo sítě serveru Exchange Server 5.5.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt serveru Exchange Server 2003 a potom klepněte na příkaz Odstranit.
 4. Klepněte na tlačítko Ano v každé adsiedit dialogové okno s výzvou k potvrzení odstranění.

Doporučená akce, pokud obdržíte chybu při pokusu přeinstalovat server Exchange Server 2003

Upozornění: Pokud používáte modul snap-in pro úpravu rozhraní ADSI, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci systému Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 nebo Windows i Exchange. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže způsobené nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory bude možné vyřešit. Tyto atributy upravujete na vlastní nebezpečí.


Když se pokusíte přeinstalovat Exchange Server 2003, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Instalace prvního serveru Exchange server v doméně, nebo chcete-li spustit instalační program v "/ nástroje ForestPrep" režimu, musí být úplné správce serveru Exchange na úrovni organizace. Je nutné použít účet, který byla udělena role správce úplné Exchange v organizaci používající server Exchange pomocí Průvodce delegováním správy Exchange. --ID:64283.
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, musíte použít modul snap-in pro úpravu rozhraní ADSI změnit některé atributy služby Active Directory. Chcete-li to provést, postupujte takto:
Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Spusťte nástroj ADSI Edit.
 2. V případě potřeby klepněte na tlačítko výchozí (doménu nebo Server, který jste se přihlásili) v oblasti počítačů připojit k řadiči domény a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V navigačním podokně rozbalte následující položky:

  CN=Configuration
  DC=Domain_Name
  DC=com
  CN=Services
  CN = Microsoft Exchange
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši CN =Název_organizace objekt a potom klepněte na příkaz Odstranit.
 5. Klepněte na tlačítko Ano v každé adsiedit dialogové okno s výzvou k potvrzení odstranění.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši CN = Microsoft Exchangea potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 7. Na kartě atributy v seznamu Vyberte vlastnosti, které chcete zobrazit, klepněte na položku obě.
 8. Z nabídky Vybrat jaké vlastnost k zobrazení vyberte heuristické metody.
 9. Chcete-li obnovit vlastnost heuristiku , klepněte na tlačítko Vymazata potom klepněte na tlačítko použít. Pole hodnoty budou mít hodnota není nastavena.
 10. Ukončete nástroj ADSI Edit.
Vlastnosti

ID článku: 833396 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor