Možnosti přepínačů v souboru Boot.ini v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Souhrn

Do souboru Boot.ini lze přidat řadu různých přepínačů, pomocí nichž můžete upravit způsob spuštění systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC


Další informace

Do souboru Boot.ini můžete přidat následující přepínače.

Poznámka: Tyto přepínače lze použít v systémech Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003, není-li uvedeno jinak.

/basevideo

Přepínač /basevideo vynutí spuštění systému ve standardním režimu VGA s rozlišením 640 × 480 pixelů a barevným rozlišením 16 bitů pomocí ovladače grafického adaptéru, který je kompatibilní se všemi typy grafických adaptérů. Tento přepínač umožní spuštění systému v případě chybného výběru rozlišení a obnovovací frekvence grafického adaptéru. Tento přepínač lze použít společně s přepínačem /sos. V případě instalace nového ovladače grafického adaptéru, který nepracuje správně, můžete tento parametr použít ke spuštění operačního systému. Potom můžete odebrat, aktualizovat nebo odinstalovat problematický ovladač grafického adaptéru.

/baudrate=číslo

Tento přepínač nastaví přenosovou rychlost ladicího portu, který slouží k ladění jádra. Přepínač lze například zadat ve formátu /baudrate=9600. Výchozí přenosová rychlost bude 9 600 kb/s v případě připojení modemu. V případě připojení kabelu nulového modemu bude výchozí přenosová rychlost 115 200 kb/s. Pro vzdálené ladění pomocí modemu je běžná přenosová rychlost 9 600 kb/s. Je-li tento přepínač zadán v souboru Boot.ini, bude automaticky vybrán také přepínač /debug.

Další informace o konfiguraci modemu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

148954 Nastavení vzdálené ladicí relace pomocí modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o konfiguraci nulového modemu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

151981 Nastavení vzdálené ladicí relace pomocí kabelu nulového modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/crashdebug

Tento přepínač načte při spuštění operačního systému ladicí program. Přepínač zůstane neaktivní, dokud nedojde ke zobrazení chybové zprávy Stop. Přepínač Přepínač /crashdebug lze využít, pokud dochází k náhodným chybám jádra. Použijete-li tento přepínač, můžete pro běžné operace v systému Windows využívat port COM. Dojde-li k chybě systému Windows, převede tento přepínač daný port na ladicí port. (Tato akce spustí vzdálené ladění.)Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

151981 Nastavení vzdálené ladicí relace pomocí kabelu nulového modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/debug

Tento přepínač spustí ladicí program jádra při spuštění systému Windows. Chcete-li spustit živé vzdálené ladění systému Windows pomocí portů COM, lze přepínač kdykoli aktivovat hostitelským ladicím programem připojeným k počítači. Na rozdíl od přepínače /crashdebug používá přepínač /debug port COM nezávisle na tom, zda probíhá nebo neprobíhá ladění. Tento přepínač použijte při ladění potíží, které se pravidelně opakují.


Další informace o vzdáleném ladění naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

121543 Nastavení vzdáleného ladění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/debugport=comčíslo

Tento příkaz určuje port COM, který má být použit jako ladicí port. Parametr číslo označuje port COM, například COM1, který chcete použít. Ve výchozím nastavení používá přepínač /debugport port COM2 (pokud existuje). V ostatních případech používá tento přepínač port COM1. Zadáte-li tento přepínač do souboru Boot.ini, bude zároveň aktivován přepínač /debug.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

151981 Nastavení vzdálené ladicí relace pomocí kabelu nulového modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/maxmem=číslo

Tento přepínač určuje velikost paměti RAM (v bajtech), kterou systém Windows může využívat. Chcete-li například, aby systém Windows používal méně než 64 MB paměti, použijte přepínač /maxmem=64.Přepínač /maxmem však nezodpovídá za díry v paměti. Společnost Microsoft proto doporučuje použít místo tohoto přepínače přepínač /burnmemory. Přepínač /burnmemory zodpovídá za díry v paměti.

Pokud například použijete přepínač /Maxmem=64 a systém vyžaduje k zavedení 64 MB paměti, může se stát, že vzhledem k díře v paměti nebude ve skutečnosti k dispozici celých 64 MB paměti. Při použití tohoto scénáře se systém Windows nespustí.


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

108393 Možnost MAXMEM v souboru Boot.ini systému Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/noguiboot

Tento přepínač zakáže zobrazení bitové mapy s indikátorem průběhu spuštění systému Windows. (Indikátor průběhu se zobrazuje pod výzvou k přihlášení.)

/nodebug

Tento příkaz vypne ladění. Tento scénář může způsobit zobrazení chybové zprávy Stop v případě výskytu pevně zakódované zarážky ladění v softwaru.

/numproc=počet

Tento přepínač nastaví počet procesorů, které se spustí při spuštění systému Windows. Pomocí tohoto přepínače můžete v systému s více procesory vynutit pouze spuštění zadaného počtu procesorů (počet). Tento přepínač může pomoci při řešení problémů s výkonem a s vadnými procesory.

/pcilock

V operačních systémech počítačů řady x86 zakáže tento přepínač dynamické přiřazování hardwarového vstupu a hardwarového výstupu a přeruší požadavky na prostředky zařízení PCI (Peripheral Connect Interface). Pomocí tohoto přepínače probíhá v systému BIOS konfigurace jednotlivých zařízení.


/fastdetect:comčíslo

Tento přepínač vypne zjišťování sériové a sběrnicové myši v souboru Ntdetect.com daného portu. Tento přepínač použijte v případě, že je při spouštění k sériovému portu připojeno jiné zařízení než myš. Přepínač zadejte například ve formátu /fastdetect:comčíslo, kde číslo označuje číslo sériového portu. Chcete-li vypnout více portů, můžete názvy jednotlivých portů oddělit čárkami. Jestliže použijete přepínač /fastdetect a nezadáte port COM, bude zjišťování sériové myši vypnuto pro všechny porty COM.Poznámka: V předchozích verzích systému Windows, včetně systému Windows NT 4.0, se tento přepínač nazýval /noserialmice.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

131976 Zákaz zjišťování zařízení u sériových portů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/sos

Přepínač /sos zobrazí názvy ovladačů zařízení v průběhu jejich načítání. Ve výchozím nastavení jsou na obrazovce zavaděče systému Windows zobrazovány pouze tečky představující průběh načítání. Tento přepínač lze použít spolu s přepínačem /basevideo za účelem zjištění ovladače, který způsobuje selhání.


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

99743 Soubor Boot.ini v systému Windows 2000 nebo Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/PAE

Přepínač /PAE a odpovídající záznam v souboru Boot.ini umožňují běžné spuštění v počítači s podporou režimu rozšíření fyzické adresy (PAE). V nouzovém režimu se počítač spustí pomocí běžného jádra i v případě, že je zadán přepínač /PAE.

/HAL=název_souboru

Pomocí tohoto přepínače lze zadat aktuální vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer), která je načtena při spuštění. Chcete-li například načíst soubor Halmps.dll v adresáři System32, zadejte přepínač /HAL=halmps.dll. Tento přepínač lze využít k vyzkoušení různých souborů HAL před jejich přejmenováním na Hal.dll. Tento přepínač je také vhodný při přepínání mezi spuštěním v režimu s více procesory a v režimu s jedním procesorem. V takovém případě jej můžete použít spolu s přepínačem /kernel.

/kernel=název_souboru

Tento přepínač umožňuje zadat jádro, které má být načteno při spuštění. Chcete-li například načíst soubor Ntkrnlmp.exe v adresáři System32, zadejte přepínač /kernel=ntkrnlmp.exe. Pomocí tohoto přepínače můžete přepínat mezi jádrem určeným k ladění a obsahujícím ladicí kód a běžným jádrem.

/bootlog

Tento přepínač zapne při spouštění protokolování do souboru nazvaného kořenová_složka_systému\Ntbtlog.txt. Více informací o protokolování při spouštění naleznete v nápovědě k systému Windows.

/burnmemory=číslo

Tento přepínač určuje velikost paměti (v MB), kterou systém Windows nesmí využívat. Pomocí tohoto parametru lze zjistit příčinu potíží s výkonem nebo jiných problémů souvisejících s vyčerpáním paměti RAM. Chcete-li například snížit velikost fyzické paměti, která je k dispozici v systému Windows, na 128 MB, zadejte přepínač /burnmemory=128.

/3GB

Tento přepínač vynutí v počítačích řady x86 přidělení 3 GB virtuálního adresního prostoru programům a 1 GB jádru a systémovým součástem. Program musí být navržen tak, aby mohl využívat přídavný adresový prostor paměti. Pomocí tohoto přepínače mohou programy využívat 3 GB paměti namísto obvyklých 2 GB, které systém Windows přiděluje programům v uživatelském režimu. Tento přepínač přemístí výchozí bod paměti jádra na 3 GB. Tento přepínač může být vyžadován v některých konfiguracích serveru Microsoft Exchange Server 2003 a systému Microsoft Windows Server 2003.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

823440 Použití parametru příkazového řádku /3GB na serveru Exchange Server 2003 v počítači se systémem Windows Server 2003


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

171793 Informace o využití optimalizace paměti 4GT RAM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/safeboot:parametr

Tento přepínač spustí systém Windows v nouzovém režimu. Tento přepínač používá následující parametry:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
S parametrem /safeboot:parametr lze v souboru Boot.ini kombinovat další parametry. Následující příklady představují parametry, které budou použity při výběru možnosti nouzového režimu v nabídce zotavení při spuštění.

 • Stav nouze s prací v síti
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Stav nouze s prací v síti
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Stav nouze se systémem MS-DOS
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
Poznámka: Přepínače /sos, /bootlog a /noguiboot nejsou spolu s tímto nastavením vyžadovány, usnadňují však řešení případných potíží. Tyto přepínače budou zahrnuty v případě stisknutí klávesy F8 a výběru jednoho z těchto modelů./userva

Tento přepínač slouží k nastavení velikosti paměti přidělené procesům v případě použití přepínače /3GB. Umožňuje zvýšit počet položek stránkovací tabulky (PTE) paměti jádra, ale zachová téměř celé 3 GB paměťového prostoru procesů.Poznámka: Služby podpory produktů společnosti Microsoft doporučují použít u přepínače /USERVA rozsah paměti v rozmezí 2900 – 3030. Tento rozsah je dostatečně velký, aby poskytl odpovídající fond položek stránkovací tabulky systému pro všechny aktuálně známé problémy. Nastavení parametru /userva=2900 obvykle poskytne téměř maximální možný počet položek stránkovací tabulky.

Další informace o použití přepínače /USERVA naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

316739 Použití přepínače /USERVA v souboru Boot.ini k optimalizaci konfigurace přepínače /3GB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

810371 Použití přepínače /userva na serverech Exchange Server v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323427 Ruční úpravy souboru Boot.ini v prostředí systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317526 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317521 Popis příkazu Bootcfg a jeho použití (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289022 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows XP
291980 Informace o příkazu Bootcfg a jeho použití

/usepmtimer

Přepínač /usepmtimer určuje, že daný operační systém Windows XP nebo Windows Server 2003 používá nastavení časovače PM-TIMER namísto časovače TSC (Time Stamp Counter), pokud procesor podporuje nastavení PM_TIMER.

Další informace o použití přepínače /usepmtimer naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

895980 Programy používající funkci QueryPerformanceCounter mohou fungovat špatně v systému Windows Server 2003 a Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

/redirect

Pomocí tohoto přepínače zapnete služby EMS (Emergency Management Services) v počítači se systémem Windows Server 2003 Enterprise Edition. Další informace o službách EMS získáte vyhledáním slova EMS v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows.


Chcete-li spustit služby EMS úpravou souboru Boot.ini v počítači řady x86, upravte jak sekci [boot loader], tak sekci [operating systems] v souboru Boot.ini. Proveďte konfiguraci následujících položek:
 • V sekci [boot loader] přidejte některý z následujících povinných výrazů:
  redirect=COMx
  V tomto výrazu nahraďte proměnnou x jedním z následujících čísel portů COM:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Tento výraz umožňuje systému BIOS počítače určit číslo portu COM použitého pro služby EMS.
 • V sekci [boot loader] přidejte následující volitelný výraz:
  redirectbaudrate=přenosová_rychlost
  Parametr přenosová_rychlost nahraďte některou z následujících hodnot:
  9600
  19200
  57600
  115200
  Ve výchozím nastavení využívají služby EMS přenosovou rychlost 9 600 kb/s.
 • V sekci [operating systems] přidejte přepínač /redirect k položce operačního systému, který chcete konfigurovat pro použití se službami EMS. Následující příklad představuje použití těchto přepínačů:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Tento přepínač slouží spolu s přepínači /debug a /debugport ke konfiguraci systému Windows pro odesílání ladicích informací prostřednictvím portu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394. Ladění prostřednictvím portu 1394 lze provádět pouze tehdy, pokud je v obou počítačích spuštěn systém Microsoft Windows XP nebo vyšší. Port 1394 obsahuje maximální množství 63 nezávislých komunikačních kanálů, které jsou očíslovány od 0 do 62. V rozdílných hardwarových sestavách je podporován různý počet kanálů v rámci jedné sběrnice. Systém Windows XP umožňuje používat nejvíce čtyři cílové počítače. Toto omezení však neplatí v systému Windows Server 2003. Chcete-li provést ladění, zvolte společné číslo kanálu, který chcete použít v počítači, v němž bude spuštěn ladicí program (tento počítač se nazývá hostitelský), i v počítači, jehož ladění chcete provést (tento počítač se nazývá cílový). Můžete zvolit libovolné číslo od 1 do 62.

Konfigurace cílového počítače

 1. V souboru Boot.ini zadejte přepínač /CHANNEL=x do záznamu operačního systému, který je konfigurován pro ladění. Parametr x nahraďte číslem kanálu, který chcete použít. Záznam [operating systems] v souboru Boot.ini například zadejte následujícím nebo podobným způsobem:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Připojte kabel 1394 k jednomu z portů 1394.
 3. Zakažte hostitelský řadič 1394 cílového počítače. Spusťte Správce zařízení, pravým tlačítkem myši klepněte na požadované zařízení a potom na příkaz Zakázat.
 4. Restartujte počítač.

Konfigurace hostitelského počítače

 1. Připojte kabel 1394 k jednomu z portů 1394.
 2. Nainstalujte binární soubory ladicího programu jádra.
 3. Spusťte příkazový řádek. Zadejte následující příkazy a po každém z nich stiskněte klávesu ENTER:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Přejděte do složky, do níž jste nainstalovali ladicí program jádra, a potom zadejte následující příkaz:
  kd.exe
Při prvním spuštění ladicího programu bude nainstalován virtuální ovladač portu 1394. Tento ovladač umožňuje komunikaci ladicího programu s cílovým počítačem. Chcete-li úspěšně dokončit instalaci ovladače, musíte být přihlášeni s oprávněními správce.
Vlastnosti

ID článku: 833721 - Poslední kontrola: 10. 6. 2013 - Revize: 1

Váš názor