Nelze zobrazit členství v univerzální skupině uživatele v systému Windows Server 2003 Active Directory Users a počítače při univerzální skupiny nejsou umístěny v místní doméně

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Přesvědčte se, zda jste zálohovali registr před úpravami. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě výskytu problému. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Příznaky

Při použití Active Directory uživatelé a počítače a klepněte kartu členství uživatele
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Chcete-li zobrazit členství v univerzální skupině pro uživatele, pouze univerzální skupiny, které jsou umístěny v místní doméně. Když uživatel také patří do univerzální skupiny, které nejsou umístěny v místní doméně, tyto univerzální skupiny nejsou zobrazeny v
Na kartě členství uživatele dialogové okno Vlastnosti , i když je umístěn nemístní domény ve stejné doménové struktuře a jste připojeni k serveru globálního katalogu v místní doméně.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Server 2003, 32bitové verze
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------
28-Mar-2004 22:56 5.2.3790.145 759,808 Adprop.dll

Windows Server 2003, 64bitové verze
  Date     Time  Version      Size  File name  Platform  --------------------------------------------------------------------
28-Mar-2004 21:52 5.2.3790.145 1,729,024 Adprop.dll IA-64
28-Mar-2004 21:56 5.2.3790.145 759,808 Wadprop.dll x86

Další informace

Ve výchozím nastavení v systému Windows Server 2003 Active Directory Users and Computers zobrazuje pouze členství ve skupině pro místní doménu. Po instalaci této opravy hotfix, Active Directory Users and Computers se připojuje k serveru globálního katalogu. Nejsou-li místní řadič domény také serverem globálního katalogu, připojí k serveru různých globálního katalogu v doménové struktuře Active Directory Users and Computers. Členství v univerzální skupině v celé doménové struktuře pro uživatele v tomto případě se zobrazí v Active Directory Users and Computers.

Pokyny k instalaci

Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Důležité: Před instalací této opravy hotfix je nutné nakonfigurovat odpovídající klíč registru.

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. V editoru registru ověřte, zda existuje následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory uživatelského rozhraní
  Pokud tento podklíč neexistuje, vytvořte jej ručně pomocí následujícího postupu:
  1. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Klepněte na tlačítko
   Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
  3. Zadejte název nového podklíče Windows .
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši systém Windows, klepněte na tlačítko
   Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
  5. Uživatelské rozhraní služby Directory název nového podklíče zadejte.
  6. Klepněte pravým tlačítkem myši Adresáře uživatelského rozhraní, klepněte na tlačítko
   Novýa potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  7. Zadejte AlwaysShowExternalGroups pro název nové položky.
  8. Poklepejte na AlwaysShowExternalGroups.
  9. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte 1a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Po konfiguraci registru podklíče a položky registru, poklepejte na WindowsServer2003-KB833883 -xxx-ENU.exe hotfix souboru a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
 4. Restartujte počítač.
Toto nastavení musí přecházet s uživatelem nezávisle na počítači, který uživatel používá. Je tedy tento klíč registru v podregistru uživatele následující:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory uživatelského rozhraní
Při různých správních uživatelé pracovat na stejného fyzického počítače, uvědomte si, že toto nastavení není platné pro celý počítač.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842632 "Neplatný název cesty adresáře byl předán" chybová zpráva při zobrazení vlastností uživatele v systému Windows Server 2003 pomocí Active Directory Users and Computers

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Chcete-li v systému Windows XP a Windows Vista, nainstalujte opravu hotfix, zkopírujte soubor Adprop.dll v balíčku oprav hotfix pro systém Windows XP do adresáře SYSTEM32 pomocí následujícího příkazu:
Adprop.dll %windir%\system32 zkopírujte
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 833883 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor