CZ633:Systém Windows nelze spustit protože soubor Ntfs.sys chybí nebo je poškozen, chyba Stop: 0x00000025

Příznaky

Při pokusu o spuštění počítače se objeví následující chybové hlášení:

Systém Windows nelze spustit protože následují soubor chybí nebo je poškozen: C:\Windows\System32\Drivers\Ntfs.sys
nebo
STOP: 0x00000024

Příčina

Soubor Ntfs.sys je ovladač, který umožňuje počítači číst a zapisovat do oddílu naformátovaného souborovým systémem NTFS. Problém může být způsoben nejen poškozením tohoto souboru, ale i poškozením souborového systému či části pevného disku stejně tak, jako chybnými ovladači jednotek IDE a SCSI.

Řešení

Pro vyřešení tohoto problému je třeba příslušný soubor nahradit. Postupujte takto:

1.Spusťte Váš počítač pomocí instalačního média systému Windows XP. Učiníte tak, pokud vložíte instalační CD do jednotky CD-ROM a spustíte počítač. Před startem operačního systému budete vyzváni ke spuštění instalace z instalačního CD stisknutím libovolné klávesy.

2.Na úvodní obrazovce “Vítá vás instalační program“ vyberete z nabízených možností:

Chcete-li konzolou pro zotavení opravit instalaci systému Windows XP stiskněte klávesu R.

3.Stiskněte požadovanou klávesu a na další obrazovce vyberte operační systém, ke kterému se chcete přihlásit. Po výzvě k zadání administrátorského hesla jej zapište a v příkazovém řádku pokračujte takto následujícími příkazy (za každým příkazem stiskněte klávesu Enter)

cd \windows\system32\drivers

ren ntfs.sys ntfs.old

Upozornění: Těmito kroky jste přejmenovali poškozený soubor Ntfs.sys na Ntfs.old.4.V příkazové řádce napište následující příkaz a stiskněte Enter

copy <cd>:\i386\ntfs.sys <drive>:\windows\system32\drivers

Kde <cd >je písmeno jednotky CD-ROM a <drive> je písmeno disku s instalací Windows XP.


5.Vyjměte instalační CD z jednotky CD-ROM a příkazem quit a stisknutím klávesy Enter ukončete Konzolu pro zotavení.

6.Restartujte počítač.

Klíčová slova: Ntfs.sys error, Stop: 0x00000024
Vlastnosti

ID článku: 836338 - Poslední kontrola: 25. 3. 2004 - Revize: 1

Váš názor