CZ678:Jak vytvořit vlastní výchozí uživatelský profil

Souhrn

Tento článek popisuje postup tvorby vlastního uživatelského profilu v systému Windows. Pokud počítač využívá více uživatelů, může být výhodné nastavit společné vlastnosti uživatelských profilů předem tak, aby se při vytvoření nového uživatelského profilu nastavení aplikovalo i na tento profil. Lze tak předem nastavit připojení k síti, motiv plochy nebo způsob zobrazení složek. Při běžném vytváření nového uživatelského profilu se použije výchozí nastavení systému Windows 2000/XP.

Řešení

Před změnami ve složce výchozího uživatele doporučujeme provést zálohu složky C:\Documents and Settings\Default User. Stačí zkopírovat obsah této složky na jiné místo pro případ pozdější obnovy.Pro provedení změny je třeba mít k dispozici dva uživatelské účty. Těmi jsou výchozí účet „administrator“ a další účet, který bude vzorem pro nové účty. Pro tento účel si vytvořte nový uživatelský účet „vzor“. Dále postupujte takto:


1.Přihlaste se jako uživatel „vzor“.

2.Proveďte změny, které chcete zahrnout do nového profilu.

3.Odhlaste se a přihlaste jako uživatel „administrator“.

4.Klepněte na tlačítko Start, zvolte Nastavení – Ovládací panely – Systém.

5.V systému Windows XP zvolte kartu Upřesnit a v sekci Profily uživatelů klepněte na tlačítko Nastavení.

6.V systému Windows 2000 zvolte kartu Profily uživatelů.

7.V seznamu označte profil uživatele „vzor“ a klepněte na tlačítko Kopírovat.

8.Do pole Zkopírovat profil do zadejte cestu: C:\Documents and Settings\Default User.

9.V sekci Povoleno používat uživatelem klepněte na tlačítko Změnit.

10.Ze seznamu uživatelů vyberte skupinu Everyone a klepněte na tlačítko OK.

11.Potvrďte volby klepnutím na tlačítka OK.Pokud nyní vytvoříte nového uživatele, vytvoří se pro něj při jeho prvním přihlášení profil se stejnými vlastnostmi, jako má uživatel „vzor“.

Další informace

V případě různých uživatelských skupin může docházet k problémům s oprávněním. Tyto problémy je nutné řešit individuálně. Složka Default User je skrytá, pro její výběr je nutné povolit zobrazení skrytých souborů a složek.

Text Legacy

319974
Vlastnosti

ID článku: 836383 - Poslední kontrola: 18. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor