Konfigurace blokování dalších přípon názvů souborů v přílohách v aplikaci Outlook

Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje konfiguraci blokování přípon názvů souborů v přílohách v aplikaci Microsoft Outlook, které nejsou blokovány při výchozím nastavení. Pokud používáte aplikaci Outlook v prostředí serveru Microsoft Exchange, můžete server nakonfigurovat tak, aby byly blokovány některé přípony názvů souborů v přílohách pomocí balíčku zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook pro správce (Outlook E-mail Security Administrator Package).

Dále tento článek obsahuje informace o přizpůsobení nastavení zabezpečení pro různé konfigurace aplikace Outlook se serverem Exchange i bez tohoto serveru.

Další informace

Přizpůsobení nastavení zabezpečení pro blokování dalších přípon názvů souborů v přílohách

Následující postupy popisují možnosti přizpůsobení nastavení zabezpečení pro různé konfigurace aplikace Outlook se serverem Exchange i bez tohoto serveru.

Blokování přípon názvů souborů v přílohách v prostředí serveru Exchange pomocí balíčku zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook pro správce

Pokud používáte prostředí serveru Exchange využívající balíček zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook pro správce (Outlook Security Administrator Package) a chcete přidat další přípony názvů souborů v přílohách, které chcete blokovat v konfiguraci aplikace Outlook, můžete přidat další přípony názvů souborů v přílohách do seznamu souborů úrovně 1. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Outlook s účtem, ke kterému jsou přiřazena oprávnění ke změně zabezpečení aplikace Outlook ve veřejné složce Outlook 10 Security Settings (Nastavení zabezpečení aplikace Outlook 10).
 2. V podokně se seznamem složek vyhledejte veřejnou složku nastavení zabezpečení specifickou pro verzi aplikace Outlook.

  Poznámka V aplikaci Microsoft Outlook 2000 je název této veřejné složky Outlook Security Settings (Nastavení zabezpečení aplikace Outlook). V aplikaci Microsoft Outlook 2002 a Microsoft Office Outlook 2003 je název této veřejné složky Outlook 10 Security Settings (Nastavení zabezpečení aplikace Outlook 10).
 3. Poklepejte na položku Default Security Form (Výchozí formulář zabezpečení).
 4. V oblasti Miscellaneous Attachment Settings (Různá nastavení příloh) zrušte zaškrtnutí políčka Show level 1 attachments (Zobrazit přílohy úrovně 1).
 5. V oblasti Level 1 File Extensions (Přípony souborů úrovně 1) zadejte přípony názvů souborů v přílohách, které chcete blokovat, do pole Add (Přidat).

  Pokud chcete do pole Add (Přidat) zadat další přípony názvů souborů v přílohách, můžete je oddělit středníkem. Pokud chcete například blokovat přípony ZIP a GIF názvů souborů v přílohách, zadejte .zip; .gif
 6. Klepněte na tlačítko Close (Zavřít) a klepnutím na tlačítko Yes (Ano) uložte změny.
 7. Opakujte tyto kroky pro všechny formuláře zabezpečení v aplikaci Outlook, které jsou ve veřejných složkách pro jednotlivé skupiny zabezpečení, k nimž chcete přidat další přípony názvů souborů v přílohách.
Nové nastavení bude použito při příštím spuštění aplikace Outlook.

Poznámka Jestliže políčko Show Level 1 File Attachments (Zobrazit přílohy úrovně 1) v kroku 4 již bylo zaškrtnuto, takže všechny typy přípon názvů souborů v přílohách úrovně 1 se mohou zobrazit v e-mailu jako příloha, je nutné přidat přípony názvů souborů v přílohách, které nechcete zobrazit v e-mailech, pomocí následujícího dodatečného kroku:
 • V oblasti Level 1 File Extensions (Přípony souborů úrovně 1) vyhledejte pole Remove (Odebrat). V poli Remove (Odebrat) zadejte přípony názvů souborů v přílohách, které nechcete zobrazit v e-mailech jako přílohy.

  Pokud chcete přidat další přípony názvů souborů v přílohách do pole Add (Přidat), můžete je oddělit středníkem. Jestliže například chcete blokovat přípony ZIP a GIF názvů souborů v přílohách, zadejte .zip; .gif
Další informace o konfiguraci veřejných složek týkajících se zabezpečení aplikace Outlook v prostředí serveru Exchange získáte v následujících článcích znalostní báze:

263297 OL2000: Informace pro správce týkající se aktualizace zabezpečení e-mailů v aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

290499 OL2002: Informace pro správce týkající se funkcí zabezpečení e-mailů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Poznámka Článek 290499 v bázi znalostí se týká také aplikace Outlook 2003.

Blokování příloh v jiném prostředí, než je server Exchange

Varování Pokud použijete Editor registru nesprávně, může dojít k závažným problémům, kdy je nutné přeinstalovat operační systém. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí. Pokud používáte aplikaci Outlook v jiném prostředí, než je server Exchange, a chcete kromě již blokovaných přípon názvů souborů blokovat v aplikaci Outlook další přípony, použijte informace uvedené v této části.

Jestliže používáte aplikaci Outlook 2000, je pro konfiguraci blokování některých přípon názvů souborů v přílohách v aplikaci Outlook 2000 nutné v počítači nainstalovat sadu Microsoft Office 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nebo vyšší.

Nejnovější aktualizaci pro sadu Microsoft Office 2000 získáte klepnutím na následující číslo článku. Zobrazí se článek znalostní báze společnosti Microsoft:
276367 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jestliže používáte aplikaci Outlook 2002, je pro konfiguraci blokování některých přípon názvů souborů v přílohách v aplikaci Outlook 2002 nutné v počítači nainstalovat sadu Microsoft Office XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nebo vyšší. Nejnovější aktualizaci pro sadu Microsoft Office 2000 získáte klepnutím na následující číslo článku. Zobrazí se článek znalostní báze společnosti Microsoft:
307841 OFFXP: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP
Aplikace Outlook používá k povolení přidání dalších blokovaných přípon názvů souborů v přílohách klíč registru Level1Add.

Pokud chcete přidat další blokované přípony názvů souborů v přílohách, je nutné přidat do registru klíč Level1Add. Postupujte podle následujících kroků.

Aplikace Outlook 2000

Postupujte podle následujících kroků a potom ukončete Editor registru:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte v registru následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a na položku Řetězcová hodnota.
 4. Zadejte hodnotu Level1Add a stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte text <file_name_extensions> a klepněte na tlačítko OK.
Poznámka file_name_extensions je seznam přípon názvů souborů v přílohách. Jednotlivé přípony názvů souborů v přílohách jsou odděleny středníkem. Pokud chcete například blokovat zobrazení souborů ZIP a GIF v přílohách e-mailů, zadejte .zip; .gif.

Aplikace Outlook 2002

Postupujte podle uvedených kroků, potom Editor registru ukončete:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte v registru následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a na položku Řetězcová hodnota.
 4. Zadejte hodnotu Level1Add a stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte text <file_name_extensions> a klepněte na tlačítko OK.
Poznámka file_name_extensions je seznam přípon názvů souborů v přílohách. Jednotlivé přípony názvů souborů v přílohách jsou odděleny středníkem. Jestliže chcete například blokovat zobrazení souborů ZIP a GIF v přílohách e-mailů, zadejte .zip; .gif.

Pokud se funkce aplikace Outlook 2002 nezmění po přidání hodnoty registru Level1Add, klepněte na následující číslo článku. Zobrazí se článek znalostní báze společnosti Microsoft:
312834 Klíč registru Level1Add chybí v aplikaci Outlook 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Dále můžete přidat další typy přípon názvů souborů v přílohách, které chcete blokovat, a pomocí systémových zásad přidat následující klíč registru pro aplikaci Outlook:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security

Aplikace Outlook 2003

Postupujte podle uvedených kroků, potom Editor registru ukončete:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte v registru následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a na položku Řetězcová hodnota.
 4. Zadejte hodnotu Level1Add a stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte text <file_name_extensions> a klepněte na tlačítko OK.
Poznámka file_name_extensions je seznam přípon názvů souborů v přílohách. Jednotlivé přípony názvů souborů v přílohách jsou odděleny středníkem. Pokud chcete například blokovat zobrazení souborů ZIP a GIF v přílohách e-mailů, zadejte .zip; .gif.

Odkazy

Další informace o zabezpečení aplikace Outlook 2000 a Outlook 2002 naleznete v sadě Microsoft Office Resource Kit. Tento článek naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o zabezpečení aplikace Outlook 2003 naleznete v sadě Microsoft Office 2003 Resource Kit. Tento článek naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 837388 - Poslední kontrola: 13. 5. 2010 - Revize: 1

Váš názor