Seznam síťových oprav v aktualizaci Windows XP Service Pack 2

ÚVOD

Tento článek popisuje potíže se sítí a aktualizace scénářů, které jsou popsány v systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Další informace o problémech vyřešených v aktualizaci Windows XP SP2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

811113 seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Windows XP Service Pack 2

Další informace

Systém Windows XP s aktualizací SP2 adresy všechny následující problémy související s prací v síti a aktualizace scénáře:
Při pokusu o spuštění vzdálené vytvořené aplikace ASP.NET, dojde k chybě serveru

Po vytvoření aplikace ASP.NET ve vzdáleném počítači, při pokusu o spuštění tohoto programu se zobrazí chybová zpráva "Chyba serveru".

Chyba č: 69978 (Windows SE)

Aktualizace řeší problém, kde mohou přijímat video komunikaci v reálném čase klientských počítačů, ale nelze odesílat video

Komunikaci v reálném čase klientských počítačů, které používají některé síťové adaptéry mohou úspěšně odesílat pakety Real-Time Control Protocol (RTCP). Však tyto počítače není odesílání paketů Real-time Transport Protocol (RTP) úspěšně. K tomuto problému dochází, pokud Windows váže soket, kde jsou odesílány pakety protokolu RTP Quality of Service (QoS) protokolu. Tato aktualizace mění výchozí chování prioritu vrstvy 2 Obecná implementace protokolu QoS (GQoS).Chyba č: 78397 (Windows SE)

Aktualizace k přidání funkcí do služby rozlišení protokol PNRP (Peer Name)

Tato aktualizace zavádí nové nastavení zásad povolit všechny následující úpravy PNRP:

  • Zakázat Peer-to-Peer Networking
  • Nastavit server osiva
  • Zakázat bootstrap vícesměrového vysílání
Chyba č: 79454 (Windows SE)

Vyskytnout občasné problémy při sdílení souborů v počítači s více adresami

Při pokusu o přístup ke sdíleným prostředkům v počítači, který má více než jednu adresu IP přiřazenou může docházet k občasné problémy. V počítači, který má více než jednu adresu IP NetBIOS přenos (NetBT) registruje název a adresu IP počítače s více adresami nastaven příznak. Počítač, který má více než jednu adresu IP může mít více než jeden síťový adaptér, připojení k síti VPN, telefonický adaptér nebo adaptér IEEE 1394. Pokud tento počítač později získá novou adresu IP, Windows Internet Name Service (WINS) udržuje původní adresu IP, dokud nevyprší interval zneplatnění. To způsobí, že zastaralé adresy IP zůstat v mezipaměti WINS. V protokolu NetBT Pokud přeložit název počítače pomocí služby WINS a tento název počítače obsahuje více než jednu adresu IP přiřazenou, protokol NetBT odesílá pakety zprávy protokolu ICMP (Internet Control) připojení ke každé z těchto adres IP určit platnou adresu IP. Pokud není žádná odpověď na pakety ICMP, protokol NetBT se pokusí připojit k první adresu IP, kterou obdržel od serveru WINS. V tomto scénáři může nastat následující dva problémy:

  • První adresu IP, kterou protokol NetBT obdržel od serveru WINS není správnou adresu IP.
  • Pokud má více než 3 adres IP přiřazených vzdálenému počítači WINS server, NetBT čítače časový limit vyprší můžete úspěšně připojit ke vzdálenému počítači.
Protože je výchozí nastavení v systému Windows XP s aktualizací SP2 zapnout bránu Windows Firewall, může docházet k občasné problémů se sdílením souborů. Chcete-li tento problém vyřešit, tato aktualizace nakonfiguruje systém Windows XP reagovat na příchozí pakety ICMP, pokud je povolen provoz na portu 445 protokolu TCP. Pokud není povolen provoz na portu 445 protokolu TCP, je Windows XP neodpovídá na příchozí pakety ICMP.

Chyba č: 84450 (Windows SE)

Aktualizace povolit programu Cisco VPN Client pro práci v režimu přenosu protokolu TCP v systému Windows XP s aktualizací SP2

Po instalaci předprodejní verze systému Windows XP SP2, pokud konfigurace Cisco VPN Client verze 4.0.3.D Chcete-li použít protokol IPSec (IPSec) protokol TCP, zobrazí se následující chybová zpráva při pokusu o připojení ke koncentrátoru virtuální privátní sítě Cisco:
Zabezpečení připojení VPN místně zastaveno klientem. Důvod 414: Nepodařilo se vytvořit připojení TCP.
K tomuto problému dochází, protože protokol TCP/IP je změněn na hodnotu zahodit všechny pakety, které jsou přesměrovány na adresu IP zpětné smyčky, ale který dorazí na rozhraní než rozhraní zpětné smyčky. Vzhledem k tomu, že Cisco VPN klient odesílá pakety na adresu IP zpětné smyčky, ale paket pochází z fyzické rozhraní, dochází ke ztrátě paketů.

Chyba č: 88901 (Windows SE)

Peer-to-Peer networking přestane pracovat při změně profilu zásad ze standardní domény

Po instalaci předprodejní verze systému Windows XP SP2, povolíte-li síťové součásti Peer-to-Peer (P2P), instalační program Peer to Peer otevře požadované porty pro povolení funkce peer-to-peer. Zadejte příkaz netsh firewall show portopening a stiskněte klávesu ENTER, se objevit instalační program pouze otevře porty pro standardní profil nebo profil domény. Proto pokud se změní profil zásad, P2P přestane fungovat. Tato aktualizace upravuje P2P instalační program chcete-li otevřít standardní profil porty a porty profilu domény. Po instalaci této aktualizace, při zadání tohoto příkazu se zobrazí výsledky, které jsou podobné následujícím:
Port configuration for Domain profile:Port  Protocol  Mode    Name
------------------------------------------------------------
3587 TCP Enable Windows Peer-to-Peer Grouping
3540 UDP Enable Peer Name Resolution Protocol (PNRP)
1900 UDP Enable SSDP Component of UPnP Framework

Port configuration for Standard profile:
Port Protocol Mode Name
------------------------------------------------------------
3587 TCP Enable Windows Peer-to-Peer Grouping
3540 UDP Enable Peer Name Resolution Protocol (PNRP)
1900 UDP Enable SSDP Component of UPnP Framework

Port configuration for Local Area Connection:
Port Protocol Mode Name
------------------------------------------------------------
3544 UDP Enable Teredo
Chyba č: 91758 (Windows SE)

Program rozhraní DirectX může přestat reagovat, pokud brány Firewall systému Windows odstraní fokus z něj

Je-li program rozhraní DirectX je spuštěn v režimu celé obrazovky a Brána Firewall systému Windows odstraní fokus z zobrazit zprávu, že program může přestat reagovat. Tato aktualizace nakonfiguruje brány Firewall systému Windows pro zobrazení zpráv na pozadí, je-li program rozhraní DirectX je spuštěn v režimu celé obrazovky.

Chyba č: 101381 (Windows SE)

Vrátí funkce Recv soket Chyba ve volání funkce APC

Při použití funkce QueueUserAPC Chcete-li spustit funkci soketu v zřetězení postup asynchronní volání (APC), vrátí funkce Recv chyba soketu.

Při vydávání blokování volání rozhraní Winsock Winsock může mít čekání na síťové události dochází před dokončením volání. Takové volání obsahovat volání Odeslat, přijmout, Vybrat, přijmout, a Připojit funkce. V tomto scénáři Winsock provádí operace čekání. Však můžete tuto operaci přerušována APC, který je plánován ve stejném podprocesu. Když nastane tento problém, může dojít k neočekávaným výsledkům. Chyba č: 109859 (Windows SE)

Cestovní profily nepodaří stáhnout při použití 802.1 xCestovní profily nelze stáhnout, protože 802.1 x by zrušení pokusů o ověření v případech, kde uživatelské údaje nelze uložit do registru. Tomuto problému může dojít v době přihlašování, protože nebyl zcela načtena z cestovního profilu uživatele HKCU podregistru. Systém Windows XP s aktualizací SP2 je odolnější při uložení dat uživatele do registru povolení ověřování standardem 802.1 x ověření pokračovat a načíst cestovní profil. RFC 54637BUG #: 110595 (Winse)
Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 838207 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor