Popis aktualizace zabezpečení sady Office 2003: 14. září 2004

Souhrn

Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro sadu Microsoft Office 2003. Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905.

Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta v aktualizaci Office 2003 Service Pack 2.

Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2003

ÚVOD

Aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905 nabízí nejvyšší úroveň spolehlivosti, která je k dispozici pro sadu Office 2003. Tato aktualizace opravuje chybu zabezpečení, kdy speciálně vytvořený obrázek může umožnit spuštění kódu útočníka v počítači uživatele vinou chyby zabezpečení v kódu překladače grafiky.

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS04-028, který obsahuje všechny podstatné informace týkající se této aktualizace zabezpečení, včetně seznamu souborů a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Aktualizace klienta

Pokud jste sadu Office 2003 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Microsoft Office Update automaticky nainstalovat nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack, aktualizace zabezpečení a aktualizace.
 • Nainstalovat pouze aktualizaci zabezpečení sady Office 2003: KB838905. Postupujte podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Web Office Update zjistí konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete k tomu, aby byla instalace sady Office aktuální.

Web Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft a klepněte na odkaz Kontrola aktualizací: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace pouze aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905

Při stažení a instalaci aktualizace klienta postupujte následujícím způsobem:
 1. Stáhněte aktualizaci.

  Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace zabezpečení klienta sady Office 2003: KB838905
  Datum vydání: 14. září 2004

  Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi klienta aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Otevřít zahajte stahování a instalaci souboru Office2003-kb838905-client-enu.exe.
 3. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office 2003 a klepněte na tlačítko OK.
 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace byla úspěšně dokončena, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci nelze aktualizaci odebrat. Chcete-li se vrátit do stavu před instalací aktualizace, je třeba odebrat sadu Office 2003 a pak ji nainstalovat znovu z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste sadu Office 2003 nainstalovali serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. V programu Průzkumník Windows vytvořte novou složku s názvem KB838905.
 2. Stáhněte aktualizaci.

  Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  Stáhnout Stáhnout balíček úplné sady souborů aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905.
  Datum vydání: 14. září 2004

  Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi úplné sady souborů aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2003-kb838905-fullfile-enu.exe do složky KB838905.
 4. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor Office2003-kb838905-fullfile-enu.exe.
 5. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 7. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu c:\kb838905 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a cesta pro správu\soubor MSI/p c:\kb838905\soubor MSP shortfilenames=true
  V tomto příkazu představuje cesta pro správu cestu k instalačnímu bodu pro správu sady Office 2003 (například C:\Office2003), soubor MSI je balíček databáze MSI pro sadu Office 2003 (například Pro11.msi) a soubor MSP je název aktualizace pro správu (například gdiplus-FullFile-GLB.msp).

  Poznámka: Přidáním parametru /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogových oken Instalace sady Office 2003 pro správce a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 9. Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a pak do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i cesta pro správu\soubor MSI reinstall=seznam funkcí REINSTALLMODE=VOMU
  V tomto příkazu představuje cesta pro správu cestu k instalačnímu bodu pro správu sady Office 2003 (například C:\Office2003), soubor MSI je balíček databáze MSI pro sadu Office 2003 (například Pro11.msi) a seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte hodnotu REINSTALL=ALL, nebo můžete nainstalovat následující funkci:
  ProductNonBootFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správu a implementaci do klientských stanic zobrazíte klepnutím na následující číslo článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:

829197 Postupy: Instalace aktualizací do instalace sady Office 2003 pro správu

Zjištění, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:

Název souboru Verze
-----------------------
Gdiplus.dll 6.0.3264.0
Chcete-li zjistit, jaká verze souboru Gdiplus.dll je v počítači nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se může následující postup lišit od postupu ve vašem počítači. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte Gdiplus.dll a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem na položku Gdiplus.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistěte verzi souboru Gdiplus.dll nainstalovaného v počítači.
Poznámka: Pokud je aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905 v počítači již nainstalována, zobrazí se při instalaci aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905 následující chybová zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905 opravuje chyby popsané v následujících článcích znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
837256 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 19. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

831939 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 29. ledna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


BUG #: 9595 (OfficeQFE)

Aktualizace zabezpečení sady Office 2003: KB838905 opravuje následující chybu, která nebyla dříve ve znalostní databázi Microsoft Knowledge Base dokumentována:
 • Při vložení obrázku JPEG je aplikace sady Office neočekávaně ukončena

  Pokud do některé aplikace sady Office vložíte obrázek ve formátu JPEG, může být daná aplikace neočekávaně ukončena, přičemž může být spuštěn libovolný kód.
  BUG #: 477610 (OfficeNet)

Odkazy

Pokud jste správce, můžete všechny požadované aktualizace zabezpečení rozhraní GDI+ nainstalovat v jednom dávkovém procesu.
Další informace o vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+ naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885885 Vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+

Vlastnosti

ID článku: 838905 - Poslední kontrola: 30. 10. 2008 - Revize: 1

Váš názor