Jak nainstalovat adaptér Microsoft Loopback v systému Windows XP

Chyba č: 19317 (Údržba obsahu)
Systému Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku v tématu 236869 .

Souhrn

Adaptér Microsoft Loopback je testovací nástroj pro prostředí virtuální sítě, kde není k dispozici přístup k síti. Také je nutné použít adaptér zpětné smyčky, pokud dojde ke konfliktu s síťový adaptér nebo ovladač síťového adaptéru. Adaptér Loopback lze navázat síťové klienty, protokoly a další položky konfigurace sítě a můžete nainstalovat síťový adaptér nebo ovladač síťového adaptéru později a přitom zachovat informace o konfiguraci sítě. Adaptér Loopback lze také nainstalovat během bezobslužné instalace.

zpět na horní

Ruční instalace
Chcete-li ručně nainstalovat adaptér Microsoft Loopback v systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 2. V klasickém zobrazení, klepněte na položku Přepnout do zobrazení podle kategorií v části Ovládací panely v levém podokně.
 3. Poklepejte na položku tiskárny a jiný Hardwarea potom klepněte na tlačítko Další.
 4. V části Viz také v levém podokně klepněte na položku Přidat Hardwarea poté klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na tlačítko Ano, hardware již byl připojena pak klepněte na tlačítko Další.
 6. V dolní části seznamu klepněte na tlačítko Přidat nové hardwarové zařízenía potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepněte na tlačítko nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamua klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na položku síťové adaptérya potom klepněte na tlačítko Další.
 9. V seznamu výrobci klepněte na položku Microsoft.
 10. V dialogovém okně Síťový adaptér Microsoft Loopback Adapterklepněte a potom klepněte na tlačítko Další.
 11. Klepněte na tlačítko Dokončit.


Po úspěšné instalaci adaptéru můžete ručně konfigurovat možnosti, stejně jako u jiných adaptérů. Pokud vlastnosti protokolu TCP/IP konfigurovány na použití protokolu DHCP, adaptér nakonec používat autonetovou adresu (169.254.x.x/16), protože adaptér není ve skutečnosti připojen k žádnému fyzickému médiu.

Poznámka: Podle výchozího nastavení jsou vlastnosti protokolu TCP/IP konfigurovány na použití protokolu DHCP.

zpět na horní

Bezobslužná instalace

Chcete-li nainstalovat adaptér Microsoft Loopback, použijte následující ukázkový soubor Unattend.txt jako model pro soubor Unattend.txt:
[NetAdapters]Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01]
InfID="*msloop"
; Microsoft Loopback Adapter
ConnectionName ="MS Loopback Adapter"

[NetProtocols]
MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP
; TCP/IP parameters
; Use parameter values specific to your network

[Params.MS_TCPIP]
AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01
DNS=yes
DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com
EnableLMHosts=No
; Adapter Specific TCP/IP parameters
; Use parameter values specific to your network

[params.TCPIP.Adapter01]
SpecificTo=Adapter01
DNSDomain=mycorp.com
DNSServerSearchOrder=192.168.5.251
WINS=no
DHCP=no
IPAddress=192.168.5.10
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=192.168.5.254
zpět na horní

Další informace

Další informace naleznete v tématu Windows XP Preinstallation Reference Help soubor ve složce Support\Tools\Deploy.cab na disku CD-ROM systému Windows XP.

zpět na horní
Vlastnosti

ID článku: 839013 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor