Použití skriptu k programovému otevírání portů pro SQL Server k použití u systémů se systémem Windows XP Service Pack 2

ÚVOD

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) obsahuje bránu Firewall systému Windows. Brána Firewall systému Windows je vylepšenou verzí Internet Connection Firewall (ICF). Standardně je povolena brána Windows Firewall v počítačích se systémem Windows XP Service Pack 2. Brána Firewall systému Windows bude blokovat některé síťová připojení, která používají protokol TCP/IP, které používají pojmenované kanály nebo které používají víceprotokolové vzdálené volání procedur (RPC). Toto blokování může ovlivnit Microsoft Data Engine (MSDE), Microsoft SQL Server 2000 a Microsoft SQL Server 2005.


Pokud máte aplikaci, která vyžaduje SQL Server nebo MSDE mít přístup k síti pomocí pojmenovaných kanálů, pomocí TCP/IP nebo pomocí RPC, můžete použít skripty, které jsou k dispozici v části "Další informace" otevřít požadované porty programově namísto použití Brána Firewall systému Windows.

V tomto článku jsou zahrnuty dva skripty. První skriptu programově konfiguruje Windows Firewall povolit SQL Server naslouchat v síti všechny protokoly. Druhý skriptu programově konfiguruje Windows Firewall povolit SQL Server k naslouchání pouze na TCP/IP.

Poznámka: Doporučujeme otevřete porty na základě pouze podle potřeby.Skripty, které jsou zmíněny v tomto článku poskytují víceprotokolové (RPC) přes pojmenované kanály pouze přístup. Pokud používáte protokol RPC přes TCP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base informace o použití protokolu TCP/IP:
Jak 841252 ruční povolení připojení protokolu TCP/IP v systému Windows XP Service Pack 2 pro SQL Server 2000

Další informace

Skript, který slouží k otevření všech portů

Skript, který je popsán v této části programově konfiguruje Windows Firewall povolit SQL Server naslouchat v síti všechny protokoly.

Důležité poznámky o tento skript
 • Tento skript by měl spustit pouze v počítačích se systémem Windows XP Service Pack 2.
 • Tento skript má další možnosti pro povolení pojmenované kanály a povolení víceprotokolové (RPC).
 • Tento skript umožňuje víceprotokolové (RPC) přes pojmenované kanály pouze a pouze otevře port 445.
 • Tento skript neposkytuje funkce určit obor.

Chcete-li vytvořit skript, postupujte takto:
 1. Spusťte program Poznámkový blok.
 2. Zkopírujte a vložte následující kód do programu Poznámkový blok:
  echo off
  if "%1"=="-np" goto HandleNp
  if "%1"=="-rpc" goto HandleRpc
  if "%1"=="-tcp" goto HandleTcp
  if "%1"=="-browser" goto HandleBrowser

  rem Usage
  :Usage

  echo "Usage: setupSqlServerPortAll -[np | rpc | tcp | browser] -port [portnum] -[enable | disable]
  echo "-np : Setup SQLServer to listen on Named Pipe connections for local subnet only"
  echo "-rpc : Setup SQLServer to listen on RPC multiprotocol for local subnet only"
  echo "-tcp : Setup SQLServer to listen on TCP connections for local subnet only"
  echo " Must specify a port if -tcp option is chosen."
  echo "-browser : Setup SQLServer to provide SSRP service to support named instances"
  echo "-port : Applies only for tcp"
  echo " One of the following options MUST be specified"
  echo "-enable: Enables a port"
  echo "-disable: Disables a port"

  goto Exit

  :HandleTcp
  echo %2
  if "%2"=="-port" goto cont
  goto Usage
  :cont
  if "%3"=="" goto Usage
  if "%4"=="-enable" goto EnableTcp
  if "%4"=="-disable" goto DisableTcp
  goto Usage

  :EnableTcp
  echo "Enabling SQLServer tcp access for port %3 local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp %3 SQL%3 ENABLE subnet
  goto Exit

  :DisableTcp
  echo Disabling SQLServer tcp access for port %3 local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp %3 SQL%3 disable subnet
  goto Exit

  :HandleNp
  if "%2"=="-enable" goto EnableNp
  if "%2"=="-disable" goto DisableNp
  goto Usage

  :EnableNp
  echo "Enabling SQLServer named pipe access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP ENABLE subnet
  goto Exit

  :DisableNp
  echo Disabling SQLServer named pipe access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP DISABLE subnet
  goto Exit

  :HandleRpc
  if "%2"=="-enable" goto EnableRpc
  if "%2"=="-disable" goto DisableRpc
  goto Usage

  :EnableRpc
  echo "Enabling SQLServer multiprotocol access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP enable subnet
  goto Exit

  :DisableRpc
  echo Disabling SQLServer multiprotocol access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP disable subnet
  goto Exit

  :HandleBrowser
  if "%2"=="-enable" goto EnableBrowser
  if "%2"=="-disable" goto DisableBrowser
  goto Usage

  :EnableBrowser
  echo "Enabling SQLServer SSRP service for local subnet only"
  netsh firewall set portopening udp 1434 SQLBrowser enable subnet
  goto Exit

  :DisableBrowser
  echo "Enabling SQLServer SSRP service for local subnet only"
  netsh firewall set portopening udp 1434 SQLBrowser disable subnet
  goto Exit

  :Exit
  endlocal


 3. Uložte soubor jako soubor txt a název souboru ConfigSQLPorts.txt.
 4. Přejmenujte soubor ConfigSQLPorts.txt ConfigSQLPorts.bat.

Při spuštění skriptu v souboru ConfigSQLPorts.bat musíte použít skript je uložen v počítači. Chcete-li skript spustit, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. V okně příkazu pomocí příkazu "cd" změnit složky, dokud jsou ve stejné složce uložené v souboru ConfigSQLPorts.bat. Například pokud ConfigSQLPorts.bat soubor je uložen v C:\Myfiles, můžete by zadejte CD myfiles příkazového řádku a stiskněte klávesu ENTER. Tím se změní do složky C:\Myfiles.
 3. ConfigSQLPorts.bat skript spustit, zadejte
  ConfigSQLPorts.bat příkazového řádku a stiskněte klávesu ENTER.
Skript, který lze otevřít pouze porty TCP/IP

Skript, který je popsán v této části konfiguruje Windows Firewall povolit SQL Server k naslouchání pouze na TCP/IP.

Chcete-li vytvořit skript, postupujte takto:
 1. Spusťte program Poznámkový blok.
 2. Zkopírujte a vložte následující kód do programu Poznámkový blok:

  echo offsetlocal

  if "%1"=="-port" goto HandleTcp

  rem Usage
  :Usage

  echo "Usage: setupSqlServerPort -port [portnum] -[enable | disable] [ALL | SUBNET]"
  echo -port : Specifies the port to be enabled or disabled. Port is not optional.
  echo -enable: Enables a port
  echo -enable ALL: enables access for ALL
  echo -enable SUBNET: enables access for SUBNET
  echo -disable: Disables a port
  echo one of -enable or -disable must be specified
  echo the default scope is SUBNET only

  goto Exit

  :HandleTcp
  if "%2"=="" goto Usage
  if "%3"=="-enable" goto EnableTcp
  if "%3"=="-disable" goto DisableTcp
  goto Usage


  :EnableTcp
  set SCOPE="%4"
  if "%4"=="ALL" echo "Enabling SQLServer tcp access for port %2 ALL access"
  if "%4"=="SUBNET" echo "Enabling SQLServer tcp access for port %2 subnet only access"
  if "%4"=="" set SCOPE="SUBNET"

  netsh firewall set portopening tcp %2 SQL_PORT_%2 ENABLE %SCOPE%
  goto Exit

  :DisableTcp
  echo Disabling SQLServer tcp access for port %2"
  netsh firewall set portopening tcp %2 SQL_PORT_%2 disable
  goto Exit

  :Exit
  endlocal


 3. Uložte soubor jako soubor txt a název souboru SetupSqlServerPort.txt.
 4. Přejmenujte soubor SetupSqlServerPort.txt SetupSqlServerPort.bat.


Při spuštění skriptu SetupSqlServerPort.bat musíte použít skript je uložen v počítači. Chcete-li skript spustit, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. V okně příkazu pomocí příkazu "cd" změnit složky, dokud jsou ve stejné složce uložené v souboru SetupSqlServerPort.bat. Například pokud SetupSqlServerPort.bat soubor je uložen v C:\Myfiles, můžete by zadejte CD myfiles příkazového řádku a stiskněte klávesu ENTER. Tím se změní do složky C:\Myfiles.
 3. Spuštění skriptu SetupSqlServerPort.bat na příkazovém řádku zadejte setupSqlServerPort.bata stiskněte klávesu ENTER.


Odkazy

Další informace o konfiguraci serveru SQL Server 2000 a Windows XP Service Pack 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

841249 postup konfigurace systému Windows XP Service Pack 2 (SP2) pro použití se serverem SQL Server

Vlastnosti

ID článku: 839980 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor