Ze spravovaného kódu není podporována funkce telefonního subsystému Application Programming Interface (TAPI)

ÚVOD

Tento článek popisuje, proč není podporováno rozhraní TAPI (Telephony Application Programming Interface) ze spravovaného kódu. Alternativní metoda umožňuje volat funkce rozhraní TAPI z spravovaný kód.

Další informace

Vzhledem ke složitosti 3 rozhraní TAPI. x rozhraní modelu COM (Component Object) spravované obálky, který je vytvořen pomocí Microsoft Visual Studio .NET nefunguje. Proto nelze volat funkce rozhraní TAPI ze spravovaného kódu.

Společnost Microsoft neplánuje aktuální vydání interoperative součásti TAPI.

Ze spravovaného kódu pomocí rozhraní TAPI

Můžete použít různé verze rozhraní TAPI v různých programovacích prostředích.

Rozhraní TAPI 2.x

Rozhraní TAPI 2.x je založený na programovacím jazyce C rozhraní.

Můžete volat funkce rozhraní TAPI ze spravovaného rozšíření pro C++ aplikace v aplikaci Microsoft Visual Studio .NET pomocí rozhraní TAPI 2. x (Tapi32.dll).

Všechny rozhraní TAPI 2. x datové struktury jsou založeny na datový typ DWORD. ROZHRANÍ TAPI 2. x také vyžaduje použití ukazatelů. Proto TAPI 2. funkce x je obtížné používat v jiném jazyce než v spravovaných rozšíření jazyka C++.

Rozhraní TAPI 3.x

ROZHRANÍ TAPI 3. x je rozhraní, která je založena na modelu COM (Component Object).


Můžete volat rozhraní TAPI 3. x (Tapi3.dll) funkce z nespravovaného kódu. Vytvoření nespravované knihovně DLL, která volá rozhraní TAPI 3. funkce x a potom volání nespravované knihovně DLL ze spravovaného kódu.

Odkazy

Další informace naleznete na následujících webech Microsoft Developer Network (MSDN):
Vlastnosti

ID článku: 841712 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor