Jak nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 2 (SP2) pomocí serveru Systems Management Server

Souhrn

Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 nebo SMS 2003 můžete distribuovat aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ze sdílené distribuční složky v síti.

Důležité: Chcete-li distribuovat aktualizaci Windows XP SP2 pomocí serveru SMS 2.0, musí mít SMS 2.0 s nainstalovanou aktualizaci Service Pack 4 (SP4).

Pokud instalujete aktualizaci SP2 z disku CD-ROM, instalační soubor aktualizace service pack název Xpsp2.exe. Pokud stahujete aktualizaci SP2 z webu společnosti Microsoft, má instalační soubor název WindowsXP-KB835935-SP2 -xxx.exe (kde xxx je zkratka pro určitý kód jazyka, například ENU pro angličtinu). Oba instalační soubory jsou stejné. právě mají různé názvy.

Pokud stahujete aktualizaci SP2 z webu, pro účely tohoto dokumentu, použijte WindowsXP-KB835935-SP2 -xxx.exe narazíte Xpsp2.exe. Stažení aktualizace SP2, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace

K dispozici je dokument white paper "Zavedení systému Windows XP Service Pack 2 pomocí serveru Systems Management Server". Tento dokument white paper obsahuje podrobné pokyny, jak provést následující akce:
  • Stáhněte a rozbalte položku Windows XP Service Pack 2
  • Vytvořit balíček a inzerce
  • Použití balíčku a oznámení o inzerovaném programu k distribuci aktualizace Windows XP Service Pack 2
Chcete-li získat tento dokument white paper, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o serveru SMS 2003 naleznete v tématu "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning and Deployment Guide." Chcete-li získat nejnovější verzi této příručky, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Konkrétní informace o distribuci softwaru pomocí serveru SMS 2003 naleznete v kapitole 3, "Distribuce softwaru" v "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning and Deployment Guide." Informace o funkcích zabezpečení na serveru SMS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Projděte si také dokument white paper "Microsoft SMS Security Essentials". Chcete-li získat tento dokument white paper, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 842844 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor