Popis informační panel aplikace Internet Explorer v systému Windows XP s aktualizací SP2

ÚVOD

Informační panel aplikace Internet Explorer je novým uživatelským rozhraním (UI), který je součástí systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Informační panel se zobrazí při zablokování potenciálně nebezpečných akcí na webové stránce. Informační panel se zobrazí mezi panelem nástrojů a oknem obsahu v aplikaci Internet Explorer a je podobný oznamovací oblast v aplikaci Outlook 2003. Oznamovací oblast v aplikaci Outlook 2003 informace o blokovaném obsahu. Informační panel aplikace Internet Explorer v systému Windows XP SP2 nahrazuje řadu běžných dialogových oken zobrazujících výzvu pro informace a poskytuje také významnou oblast pro zobrazení informací, které chcete zobrazit nebo adekvátně. Mezi příklady dialogových oken, která byla nahrazena oznámeními informačního panelu zahrnout blokovaný instalací ovládacích prvků ActiveX, překryvných oken, procesů stahování a aktivního obsahu.

Důležité: Informační panel aplikace Internet Explorer můžete vypnout snížením výchozího nastavení zabezpečení. Však důrazně doporučujeme ponechat toto nastavení zabezpečení na výchozí nebo na vyšší úrovni. Výchozí nastavení zabezpečení v aplikaci Internet Explorer jsou určeny k pomoci chránit počítač před viry a útoky z Internetu.

Další informace

Informační panel vypadá a funguje jako Outlook 2003 blokovaných oznamovací oblast obsahu. Informační panel se zobrazí mezi panelem nástrojů a oknem obsahu v aplikaci Internet Explorer, pokud je oznámení a zmizí, jakmile navštívíte jiné místo. Text v informačním panelu se liší podle oznámení, která je k dispozici. Text obtéká do dvou řádků, pokud přesáhne hranice oznamovací oblast. Například je společné oznámení, které se zobrazí následující:
Aktuální nastavení zabezpečení zakazují spouštět objekty ActiveX na této stránce. V důsledku stránky nemusí zobrazit správně.
Chcete-li přesunout výběr na panelu informace od jiných objektů v prohlížeči, stiskněte klávesu TAB.

Klepnete na tlačítko, nebo klepněte pravým tlačítkem myši na informační panel, zobrazí se nabídka, která se vztahuje k aktuální oznámení. Tato nabídka vždy obsahuje příkaz Nápověda k informačnímu panelu , který poskytuje podrobnější informace o oznámení. Informační panel příkazů, které má k dispozici správce zobrazí šedě.

Můžete nakonfigurovat na informační panel a přehrát zvuk, jakmile se zobrazí na informačním panelu. Ve výchozím nastavení je povoleno toto nastavení zvuku. Jakmile se zobrazí na informačním panelu, zobrazí se na stavovém řádku namísto oznámení Chyba na stránce ikona důvěryhodnosti systému Windows.

V některých případech mohou být blokovány více než jednu akci. Například může být blokována automaticky otevírané okno současně je blokována instalace doplňku. V takových případech se text v informačním panelu obecnější a sloučení nabídky Zobrazit každou akci, který je blokován. Každá blokovaná akce obsahuje podnabídku.Můžete upravit nastavení zóny zabezpečení informačního panelu. Můžete být upozorněni pomocí informačního panelu nebo méně výrazného upozornění pro soubor a kód při stahování. Tato funkce byla také zahrnuta v aktualizaci Windows XP SP1.

Funkce informačního panelu v systému Windows XP s aktualizací SP2

Výzvy pro instalace doplňků

V systému Windows XP s aktualizací SP1 Pokud webová stránka odkazuje na ovládací prvek ActiveX, který není aktuálně nainstalován v počítači, budete vyzváni zda chcete stáhnout ovládací prvky ActiveX. V systému Windows XP s aktualizací SP2 tento dotaz zobrazí na informačním panelu. Následující tabulka uvádí text, který se zobrazí v panelu informace a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního panelu
V zájmu ochrany zabezpečení zastavila aplikace Internet Explorer v počítači instalaci softwaru z tohoto webu. Kliknutím sem zobrazíte další možnosti...
Krátký Text
Instalace software blokován
Možnosti nabídky
Instalace softwaru...

Jaké je riziko?

Blokování překryvných oznámení

Aktualizace Windows XP SP2 se zobrazí upozornění na informačním panelu při zablokování překryvného okna. Informační panel umožňuje použití funkce blokování automaticky otevíraných oken, jako je například opakované zobrazení překryvného okna, přidání webu do seznamu "Povolené weby" pro automaticky otevíraná okna nebo přejděte na příkaz Nastavení blokování automaticky otevíraných oken. Můžete také vypnout informační panel pro automaticky otevíraná okna Pokud se rozhodnete, že oznámení je příliš velký pro místní události. Následující tabulka uvádí text, který se zobrazí v panelu informace a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního panelu
Zablokováno automaticky otevírané okno. Chcete-li zobrazit toto automaticky otevírané okno nebo další možnosti, klepněte sem...
Krátký Text
Zablokováno automaticky otevírané okno
Možnosti nabídky
Zobrazit poslední překryvné okno.

Povolit automaticky otevíraná okna pro tento web

Povolit automaticky otevíraná okna

Zobrazit informační panel pro blokování automaticky otevíraných oken (zaškrtnuto)

Automaticky otevírané okno Možnosti...

Výzvy automatického stahování

V systému Windows XP s aktualizací SP2 se zobrazí výzvy ke stažení souboru, které jsou automaticky spouštěny v informačním panelu.Informační panel obsahuje popisný text s vysvětlením, proč došlo k akci, a poskytuje také místní nabídku, pomocí které můžete na oznámení reagovat. Následující tabulka uvádí text, který se zobrazí v panelu informace a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního panelu
K ochraně zabezpečení aplikace Internet Explorer zablokovala tento web stahování souborů v počítači. Kliknutím sem zobrazíte další možnosti...
Text popisného upozorněníStažení souboru, které jsou blokovány
Možnosti nabídkySoftware ke stažení

Jaké je riziko?

Aktivní obsah blokován

V systému Windows XP s aktualizací SP2 se při zablokování aktivního obsahu v zóně Místní počítač spuštění zobrazí informační panel.

Informační panel obsahuje popisný text s vysvětlením, proč došlo k akci a poskytuje také místní nabídku, kterou můžete na oznámení reagovat. Následující tabulka uvádí text, který se zobrazí v panelu informace a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního panelu
K ochraně zabezpečení aplikace Internet Explorer má souboru zakázáno zobrazení aktivního obsahu, který by mohl získat přístup k počítači. Kliknutím sem zobrazíte možnosti...
Krátký Text
Aktivní obsah blokován

Možnosti nabídkyPovolit blokovaný obsah

Jaké je riziko?

Ovládací prvek ActiveX zablokován z důvodu nastavení zabezpečení

Systém Windows XP s aktualizací SP2 již nezobrazuje výzvu ovládací prvek ActiveX zablokován z důvodu nastavení zabezpečení. Aplikace Internet Explorer zobrazí toto upozornění na informačním panelu.

Informační panel obsahuje popisný text s vysvětlením, proč došlo k akci a poskytuje také místní nabídku, kterou můžete na oznámení reagovat. Následující tabulka uvádí text, který se zobrazí v panelu informace a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního panelu
Nastavení zabezpečení nepovoluje ovládací prvky ActiveX na této stránce. Tato stránka možná nebude zobrazena správně. Kliknutím sem zobrazíte další možnosti...
Krátký Text
Software blokován
Možnosti nabídkyPovolit tento server spouštět ovládací prvky ActiveX

Jaké je riziko?
Vlastnosti

ID článku: 843017 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor