Seznam souborů protokolu, které jsou vytvořeny v Systems Management Server 2003

Souhrn

Všechny součásti klienta a serveru server v Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 zaznamenat informace o procesu v jednotlivých souborů protokolu. Informace v souborech protokolu klienta a serveru server slouží k pomoci při odstraňování problémů, které mohou nastat v hierarchii SMS 2003.

Další informace

Ve výchozím nastavení klientské a serverové součásti protokolování zapnuto ve verzi SMS 2003. Soubory protokolu se však liší podle typu klienta, který je nainstalován. Například platí následující pravidla:
 • Protokoly klient serveru SMS 2003 starší verze záznamu stejné informace jako klient serveru SMS 2.0. Soubory protokolu starší verze klienta jsou umístěny ve složce %Windir%\MS\SMS\Logs v klientském počítači.
 • Klient SMS 2003 Upřesnit různé soubory protokolu než starší verze klienta používá k záznamu informací. Protokoly rozšířeného klienta jsou umístěny v následujících umístěních:
  • V počítačích, které slouží jako řídící body protokoly rozšířeného klienta jsou umístěny ve složce SMS_CCM\Logs.
  • V jiných počítačích soubory protokolu rozšířeného klienta jsou umístěny ve složce %Windir%\System32\CCM\Logs.

Soubory protokolu starší verze klienta

Následující tabulka popisuje soubory protokolu starší verze klienta a seznam možných problémů, které se vztahují.

Název souboru protokoluPopisSlouží k řešení
APASetup.logInstalace agenta inzerovaných programů (APA).Instalace součásti distribuce softwaru.
Ccim32.logInstalace Správce konfigurace klienta (CCIM). Zaznamenává rutiny ověření klientských komponent.Problémy s instalací a upgradem klienta.
CliCore.logZákladní součásti klienta.Problémy s instalací a upgradem klienta.
CLISVC.logAktivita služby klienta serveru SMS.Potíže se službou Klient SMS.
CQMGR32.logAktivita kopírovat soubor na klientský přístupový bod (CAP).Ve skladu data nebo data stavu, který není přijat serverem.
Hinv32.logSoupisu hardwaru.Problémy hardwaru zásob.
Inhinv32.logInstalace hardwaru zásob.Scénáře, kde je zapnutá hardwaru zásob, ale není nainstalován v klientském počítači.
Insinv32.logInstalace softwaru zásob.Scénáře, kde je zapnuto inventarizace softwaru, ale není nainstalován v klientském počítači.
Launch32.logZaznamenává, zda jsou uživatelé přihlášeni k počítači.Scénáře, kde SMSMON32 se nespustí nebo nastaly potíže s distribucí softwaru.
ODPSys32.logZaznamenává proces dotazování nabízí poskytovatel dat (ODP) pro reklamy, které jsou založeny na názvu počítače.Scénáře, kde klientský počítač neobdrží reklamy.
ODPUsr32.logZaznamenává proces dotazování nabízí poskytovatel dat (ODP) pro reklamy, které jsou založeny na uživatelské jméno.Scénáře, kde uživatel neobdrží reklamy.
ODPWnt32.logZaznamenává proces dotazování nabízí poskytovatel dat (ODP) pro reklamy, které jsou založeny na názvu skupiny uživatelů.Scénáře, kde uživatel skupiny neobdrží reklamy.
RemCtrl.logInstalace součásti vzdáleného řízení.Scénáře, kde dálkového ovládání je zapnutá, ale není nainstalován v klientském počítači.
Sinv32.logProces zásob softwaru.Scénáře, kde není spuštěn software zásob.
SMSAPM32.logProtokoly zpracování inzerovaných programů dostupných programů správce (APM).Situací, které reklamy nezdaří nebo se nespustí.
Smscli.logZaznamenává spuštění nástroje pro správu systému v Ovládacích panelech.Situací, které nástroj pro správu systémů se nespustí nebo nefunguje správně.
SMSCLREG.logProtokolování přístupu k registru při instalaci klienta.Problémy s instalací klienta.
SMSMon32.logInzerované programy sledování protokolu.Inzerce problémy.
SWDist.logZaznamenává instalaci součásti distribuce softwaru.Scénáře, kde je povolena distribuce softwaru, ale není nainstalován.
WNLOGON.logProtokoly instalace při použití přihlašovacího skriptu.Problémy s instalací klienta.
WNMANUAL.logProtokoly klienta ruční proces instalace.Problémy s instalací klienta.
WNREMOTE.logProtokoly vzdáleného "push" instalace klientského softwaru.Problémy s instalací klienta.

Rozšířený klient soubory protokolu

Následující tabulka popisuje soubory protokolu rozšířeného klienta a seznam možných problémů, které se vztahují.

Název souboru protokoluPopisSlouží k řešení
CERTIFIKAČNÍ ÚŘADYSlužba přístup k obsahu. Udržuje mezipaměť místní balíček.Stažený balíček problémy a chyby "mezipaměti dostatek místa". Zajistěte, aby přístup k obsahu balíčku je dokončena.
CcmExec.logZáznamy aktivity klienta a služby Hostitel agenta SMS.Scénáře, kde klient je poškozen nebo není funkční. Tento protokol se vztahuje na situaci, kdy klient nemůže komunikovat s bodem správy. Ujistěte se, že neexistují žádné chyby, například chyby WinHTTP uvedeny.
CertificateMaintenance.logUdržuje certifikáty pro body servisu a správy adresáře služby Active Directory.Scénáře, kde klient nemůže komunikovat s bodem správy nebo se službou Active Directory.
ClientIDManagerStartup.logVytváří a udržuje identifikátoru GUID.Scénáře, kde klient změní její identifikátor GUID po změně hardwaru nebo po aktivaci systému Windows.
ClientLocation.logÚlohy přiřazení lokality.Scénáře, kde klient není přiřazen k webu. Ujistěte se, že klient zjistil jeho přiřazené lokality.
ContentTransferManager.logNaplánuje služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) nebo blok zprávy serveru (SMB), chcete-li stáhnout nebo získat přístup balíčky SMS.Problémy s verzí balíčku nebo balíčky, které nejsou k dispozici.
DataTransferService.logZaznamenává veškerou komunikaci BITŮ pro přístup zásady nebo balíčku.Problémy se stahováním z bodu správy a distribučního bodu.
Execmgr.logZáznamy reklamy, které jsou spuštěny.Chyby balíčku nebo balíčky, které jsou k dispozici. Ujistěte se, že úspěšně spustit program Příkazový řádek má a že je vygenerován stav.
FileBITS.logZaznamenává všechny úkoly přístup SMB balíčku.Problémy, ke kterým dochází při spuštění balíčku z distribuční bod při BITS není zapnuta.
Fsinvprovider.log (přejmenována na FileSystemFile.log v všechny SMS 2003 Service Pack)
Zprostředkovatel Windows Management Instrumentation (WMI) pro software zásob a soubor kolekce.Přístup k systému souborů nebo zprostředkovatele WMI.
InventoryAgent.logTato součást vytváří hardware a software zásob záznamy a záznamy dat zjišťování (DDR).Zásob problémů nebo potíží, kde klient nemůže získat přístup k řízení bodu. Ujistěte se, že zásob nebo zjišťování bylo dokončeno a že sestava je zkopírován do bodu správy.
LocationServices.logNajde body správy a distribuční body.Překlad nebo scénáře, kde klient nemůže najít bod správy a distribuční bod ve službě Active Directory nebo WINS. Ujistěte se, že klient identifikoval jeho výchozí bod správy služby WMI. Dále zkontrolujte, identifikovat rezidentní správy bod nebo bod správy proxy serveru.
Mifprovider.logZprostředkovatel služby WMI pro. MIF soubory.Scénáře, kde MIFs jsou označeny jako "neplatné".
Mtrmgr.logSleduje všechny software měření procesů.Scénářů, kde nelze měření sledovat program nebo přidat do služby WMI. Ujistěte se, zda byly staženy pravidel měření softwaru a že tyto programy jsou porovnávány pomocí pravidla.
PolicyAgent.logPožadavky na zásady pomocí přenosu dat služby.Zásady požadavku problémy. Ujistěte se, že zásady byly staženy z bodu správy.
PolicyAgentProvider.logZaznamenává změny zásad.Zásady požadavku problémy nebo chyby služby WMI.
PolicyEvaluator.logZáznamy nových nastavení zásad.Zásady přepsat problémy. Ujistěte se, že stažené zásady platí pro místní počítač.
Scheduler.logZáznamy plánovat úlohy pro všechny operace klienta.Chyby služby WMI přístup nebo scénářů, kde nelze spustit úlohy.
Smscliui.logPoužití záznamů nástroj Systems Management Server v Ovládacích panelech.V Ovládacích panelech nástroj Správa systémů.
StatusAgent.logZaznamenává stavové zprávy, které jsou vytvořeny pomocí klientské součásti.Scénáře, kde klient nemůže odeslat stav do bodu správy.
SWMTRReportGen.logGeneruje sestavy využití dat, shromážděné měření agent. (Tato data je zaznamenána v Mtrmgr.log).Scénáře, kde klient nemůže odeslat měření softwaru zprávu do bodu správy. Ujistěte se, že klient může generovat sestavy využití a poslat bod správy.
Remctrl.logProtokolování při spuštění součástí dálkového ovládání (WUSER32).Scénáře, kde se pokusíte vzdáleně řídit klienta.


Když klient ohlásí zásob, může se zobrazit položky opakované protokolu v protokolu serveru SMS 2003 Upřesnit klienta. Položky protokolu označují jakékoli potíže při hlášení zásob. Například může zobrazit následující položka protokolu: V tomto příkladu je definován cíl jako MP_xxxxkoncového bodu, kde
xxxx je součást SINV v tomto příkladu.

Soubory protokolu serveru webu

Soubory protokolu webu serveru SMS 2003 jsou umístěny ve složce SMS\LOGS. Protože server SMS 2003 spoléhá na Internetová informační služba (IIS), můžete zkontrolovat soubor protokolu služby IIS pro další chyby, které se vztahují k přístupu klienta k serveru služby IIS. Soubor protokolu služby IIS je umístěn ve složce %Windir%\System32\logfiles\W3SVC1 na serveru IIS. Následující tabulka popisuje soubory protokolu serveru webu a seznam možných problémů, které se vztahují.

Název souboru protokoluPopisSlouží k řešení
Adminui.logZáznamy o místní konzole SMS Administrator Console úkoly při připojení k servery SMS.Chyby připojení na server nebo na serveru databáze.
Ccm.logÚkoly Správce konfigurace klienta.Scénářů, kde nelze na serveru připojit k počítačům z důvodu oprávnění nebo překlad názvů. Ujistěte se, že webový server může připojit k sdílený prostředek Admin$ klientského počítače.
Cidm.logZaznamená změny nastavení klienta tak, že klienta nainstalovat Data Manager (CIDM).Scénáře, kde není na webu aktualizace CLIDATA. SRC soubory. Ujistěte se, že správné soubory jsou zkopírovány do složky SMS\Inboxes\Clicomp.src.
Colleval.logProtokoly při vytvoření kolekce, změnit a odstranit Hodnotitel kolekce.Problémy s kolekcemi. Ujistěte se, že kolekcí vytvořených a úspěšně aktualizován.
Compsumm.logZáznamy Summarizer stav součásti úlohy.Scénáře, ke kterým dochází při stavu systému neaktualizuje soulad komponenty.
Cscnfsvc.logZáznamy Courier odesílatele potvrzení servisní úkoly.Chyby odesílatele Courier.
Dataldr.logZpracuje soubory formátu MIF (Management Information) a hardwaru zásob v databázi SMS.Komunikační chyby v databázi SMS nebo soubory zásob hardwaru "bad". Ujistěte se, že soubor MIF delta byla zpracována na serveru SMS databáze webu.
Ddm.logUloží údaje z DDR do databáze SMS podle Discovery Data Manager.Komunikuje s Microsoft SQL Server nebo záznamy "bad" zjišťování chyb.
Despool.logPřenáší se záznamy příchozí komunikaci na webu serveru.Poškozené soubory nebo pokud součást Despooler nelze dekomprimovat balíčky.
Distmgr.logZáznamy balíček vytvoření, komprese, rozdílové replikace a aktualizace informací.Problémy s verzí zdrojový balíček nebo balíček aktualizace.
Hman.logKonfigurace záznamů webu změní a publikuje informace o serveru ve službě Active Directory.Server ovládací prvek sériové číslo nebo rozdílového sériové číslo problémy nebo scénářů, kde nelze publikovat informace o webu do služby Active Directory webu. Ujistěte se, že *. Zpracování souborů CT2 a podřízené weby správně připojit. Ujistěte se, že kód lokality a cestovní hranice jsou publikovány do služby Active Directory.
Inboxast.logSoubory záznamů, které jsou přesunuty ze SZP do odpovídající složky SMS\INBOXES.Problémy s webu serveru oprávnění nebo scénáře, pokud registr je poškozen.
Inboxmgr.logÚdržba záznamů CAP souboru.Problémy s oprávněními nebo scénářů, kde je poškozen registr.
Invproc.logZpracování souborů MIF delta SMS Dataloader součásti ze souborů klienta zásob záznamy.Problémy s poškozením souboru. Ujistěte se, že se zpracovávají soubory .nhm .mif soubory.
Mpcontrol.logRegistrace WINS bodu správy záznamů. Zaznamenává dostupnost bodu správy každých deset minut.Pokud bod správy není možné problémy služby IIS. Zkontrolujte protokol pro ostatní služby IIS komunikační problémy a problémy registrace služby WINS.
Mpfdm.logSoučást Správa bod přesune klienta soubory do odpovídající složky SMS\INBOXES.Problémy s oprávněními k souboru.
MPMSI.logSpráva bod protokolu instalace MSI.Chyby instalace bod správy. Hledat "vrácená hodnota 3" chyby.
MPSetup.logZaznamenává proces správy bod instalace obálky.Situací, kdy nelze spustit Mp.msi nebo správy bod instalace není dokončena. Ujistěte se, že byla spuštěna Mp.msi.
Ntsvrdis.logZjišťování serveru SMS.Problémy s discovery systémy serveru SMS.
Offermgr.logInzerce aktualizace záznamů.Soubor poškození nebo scénáře nedochází, pokud oznámení a oznámení změn.
Offersum.logZáznamy souhrnu advertisement zpráv o stavu.Stav zprávy miscounts nebo scénářů, kde nejsou vytvořeny soubory souhrnu.
Policypv.logAktualizace záznamů zásady rozšířeného klienta tak, aby odrážely změny nastavení klienta nebo reklamy.Scénáře, kde aktualizace zásad není dojít po proveďte změny nastavení klienta nebo reklamy.
Replmgr.logReplikace souborů mezi serverové součásti serveru a součásti Plánovač záznamy.Nevyřízené položky soubory v INBOXES\Schedulr.box\tosend problémy oprávnění souboru nebo složky. Ujistěte se, že jsou odchozí požadavky změní na minijobs pro součásti Plánovač a že příchozí soubory jsou přesunuty do správné složky.
Rsetup.logVykazování bod protokolu instalačního programu.Chyby instalace.
Sched.logObalu a úlohy replikace serveru záznamy pracoviště na pracoviště.Nevyřízené položky souborů, které jsou příčinou chyby odesílatele nebo poškození obalu.
Sender.logSoubory záznamů, které jsou odesílány na jiné weby podřízené a nadřazené.Oprávnění problémy INBOXES\DESPOOLR. BOX\RECEIVE odesílání složky webu nebo jinou nesprávnou adresu. Ujistěte se, že na serveru může připojit ke sdílené složce SMS_Site na cílovém webu, aby data byla přenesena.
Sinvproc.logZpracování dat záznamů klienta softwaru zásob na serveru SQL Server databáze webu SMS.Problémy s poškozenými soubory nebo přístup k serveru SQL Server.
Sitecomp.logÚdržba záznamů serveru nainstalovaných komponent.Proveďte upgrade problémy, registru nebo problémy oprávnění systému souborů nebo scénářů, kde nelze publikovat informace o webu do služby Active Directory na serveru.
Sitectrl.logZáznamy web změny nastavení souboru Sitectrl.ct0.Server ovládací prvek souboru nebo poškození databáze. Ujistěte se, že aktualizaci souboru Sitectrl.ct0.
Sitestat.logProces sledování všech systémů lokality zaznamenává.Scénáře, kde na serveru nelze získat přístup k systémy vzdáleného serveru generovat informace o stavu pro dostupné místo na disku nebo místo v databázi k dispozici.
Smsdbmon.logZáznamy databáze změny.Poškození registru aktivační události nebo situaci, kdy na serveru nelze získat přístup k serveru SQL Server.
Smsexec.logZpracování záznamů všechny podprocesy součást serveru webu.Problémy s webu možné poškození nebo situaci, kdy nejsou spuštěny služby component services.
Smsprov.logZaznamenává přístup k databázi SMS zprostředkovatele rozhraní WMI.Možné WMI poškození nebo problémy s oprávněními zprostředkovatele služby WMI. Tento soubor také protokoly služby WMI a SQL dotazy, které se používají pro přístup k databázi SMS.
SMSReportingInstall.logZaznamenává instalaci bod hlášení. Tato komponenta spustí instalační úlohy a zpracovává změny konfigurace.Vykazování bod instalace.
Srvacct.logÚdržba účtů eviduje, pokud web používá standardní zabezpečení.Scénáře, kde jsou účty odstraněny nebo změněny.
Statmgr.logTato součást zapíše všechny zprávy o stavu do databáze.Scénáře, kde stavových zpráv se nezobrazí nebo se zobrazí poškozené.
Swmproc.logTato komponenta zpracovává soubory měření a udržuje nastavení.Situací, které software měření informace se nezobrazí nebo se zobrazí poškozené.

Pokud jsou nainstalovány body správy v hierarchii webu správy bod protokolu soubory jsou uloženy ve složce SMS_CCM\LOGS v počítači bod správy. Následující tabulka popisuje soubory protokolu bodu správy a seznam možných problémů, které se vztahují.

Název souboru protokoluPopisSlouží k řešení
MP_Ddr.logZáznamy převod XML.ddr záznamy klientů a zkopíruje je do serveru.Poškození souboru nebo přístup SMS\MP\OUTBOXES\DDR. POLE složky.
MP_GetAuth.logZaznamenává stav bodů správy webu.Chyby služby IIS přístup.
MP_GetPolicy.logInformace o zásadách záznamy.Problémy přístupu služby WMI.
MP_Hinv.logTato součást převede XML hardwaru zásob záznamy klientů a zkopíruje soubory na server.Poškození souboru nebo přístup SMS\MP\OUTBOXES\HINV. POLE složky. Zkontrolujte, zda hardwaru zásob data převedena z XML do formátu souborů NHM.
MP_Location.logZáznamy umístění správce úloh.Služba IIS a služba WMI přístup k problémům.
MP_Policy.logZásady komunikace mezi záznamy.Problémy s přístup k serveru SQL Server.
MP_Relay.logTato součást zkopíruje soubory, které jsou shromažďovány z klienta.Problémy s poškozením souboru.
MP_Retry.logZáznamy opakovat procesy hardwaru zásob.Poškozené soubory hardwaru zásob.
MP_Sinv.logTato součást převede XML hardwaru zásob záznamy klientů a zkopíruje je do serveru.Poškození souboru nebo přístup SMS\MP\OUTBOXES\SINV. POLE složky. Ujistěte se, že software inventory dat je převedena z XML do formátu souboru SIC nebo identifikátor SID.
MP_Status.logTato součást převede soubory zpráv stav XML.svf od klientů a zkopíruje je do serveru.Poškození souboru nebo přístup SMS\MP\OUTBOXES\STAT. POLE složky. Ujistěte se, že data Stav zprávy je převedena z XML formát SVF souboru.

Chcete-li vypnout protokolování

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Můžete ručně zapnout nebo vypnout protokolování součásti serveru SMS na serveru SMS 2003. Chcete-li zapnout protokolování pro součásti serveru, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko
  OK.
 2. Vyhledejte podklíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Tracing.
 3. Poklepejte na hodnotu povoleno .
 4. Do textového pole Údaj hodnoty zadejte 1 a potom klepněte na tlačítko OK. Chcete-li protokolování vypnout, použijte jako Údaj hodnoty 0 . Pokud chcete vypnout protokolování součásti, přeskočte kroky 6 a 7.
 5. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na
  Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko
  Služby.
 6. Zastavte a restartujte službu SMS_EXECUTIVE a SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER.

Nástroj SMS trasování

Chcete-li zobrazit soubory protokolu serveru SMS v reálném čase, můžete použít nástroj SMS trasování (Trace32.exe). Pokud používáte nástroj SMS trasování, zobrazení protokolu se automaticky aktualizuje zobrazení nové položky. Nástroj SMS 2003 SMS trasování je součástí serveru SMS 2003 Toolkit 1. Další informace o serveru SMS 2003 Toolkit 1 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Server SMS 2003 verze nástroje SMS trasování zahrnuje vylepšení usnadňující identifikaci chybové zprávy a číst soubory protokolu generované službou IIS.

Nástroj SMS 2003 SMS trasování obsahuje následující rozšířené funkce:
 • IIS, Unicode a MSI můžete zobrazit protokoly.
 • Můžete vybrat chyby.
 • Můžete hledat kódy chyb.
 • Chcete-li zobrazit další data, která je obsažena v položce protokolu můžete použít nové podokno informace.
Vlastnosti

ID článku: 867490 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor