Jak řešit problémy s přístupem k zabezpečeným webovým stránkám pomocí aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 2

ÚVOD

Po upgradu na aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 (SP2) v systému Microsoft Windows XP SP2, některé Zabezpečeno SSL (128 bitů) webové stránky a webové servery nefungují správně. Často je toto chování způsobeno změny zabezpečení v systému Windows XP SP2. Chcete-li zjistit, proč stránky nezobrazují správně, použijte následující metody v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

zpět na horní

Problémy se síťovým připojením

Ujistěte se, že nenastanou problémy se síťovým připojením. Další informace, klepněte na následující čísla článků v článcích znalostní báze společnosti Microsoft:

308007 odstraňování potíží s domácími sítěmi v systému Windows XP

325487 řešení potíží s dosažitelností sítě

zpět na horní

Brány firewall jiných výrobců nebo antivirové programy

Ujistěte se, že všechny brány firewall jiných výrobců nebo antivirové programy, které jsou nainstalovány v počítači správně konfigurovány a nebrání připojení k webům. Další informace naleznete v dokumentaci k produktu nebo od dodavatele programu.

Informace o výrobce hardwaru naleznete na následujícím webu:Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiného výrobce, a tím vám usnadňuje získání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.


zpět na horní

Vypnutí blokování automaticky otevíraných oken

Internet Explorer SP2 obsahuje funkci blokování automaticky otevíraných oken. Tato nová funkce může blokovat některé webové stránky. Chcete-li vypnout blokování automaticky otevíraných oken, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetua klepněte
  Karta Obecné .
 2. Klepněte na kartu osobní údaje .
 3. V části Blokování automaticky otevíraných oken klepněte na tlačítko zrušte zaškrtnutí políčka Blokovat automaticky otevíraná okna .
 4. Klepněte na tlačítko použít.
 5. Klepněte na tlačítko OK
zpět na horní

Odstranit obsah složky dočasné soubory Internetu

Je-li kopii webové stránky ve složce Dočasné soubory Internetu, stránky nemusí zobrazit podle očekávání. Chcete-li vyřešit tento problém, je nutné odstranit obsah této složky. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetua klepněte
  Karta Obecné .
 2. Klepněte na tlačítko Vymazat soubory cookiea potom klepněte na tlačítko
  OK.
 3. Klepněte na tlačítko Odstranit souborya potom klepněte na tlačítko
  OK.
 4. Klepněte na tlačítko Vymazat historiia potom klepněte na tlačítko
  Ano.
 5. Klepněte na tlačítko OK
zpět na horní

Konfigurace zabezpečení, obsahu a rozšířeného nastavení v aplikaci Internet Explorer

Konfigurace nastavení zabezpečení pro zónu Důvěryhodné servery v aplikaci Internet Explorer

Poznámka: Jako důvěryhodný server přidejte pouze servery, kterým důvěřujete. Pokud si nejste jisti, o webu, nikoli přidat webový server do seznamu Důvěryhodné servery.
 1. V nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetua klepněte
  Karta zabezpečení .
 2. Klepněte na položku Důvěryhodné serverya pak klepněte na tlačítko
  Výchozí úroveň.
 3. Přidat všechny Zabezpečeno SSL (128 bitů) weby
  Zóny Důvěryhodné servery . Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko servery.
  2. Do pole Přidat tento webový server do následující zóny zadejte adresu URL webu.
  3. Klepněte na tlačítko Přidat, klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko použít.

Obnovit výchozí nastavení zón zabezpečení

 1. V nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetua klepněte
  Karta zabezpečení .
 2. Klepněte na položku Interneta klepněte na tlačítko
  Výchozí úroveň.
 3. Klepněte na položku Místní Intraneta potom klepněte na tlačítko
  Výchozí úroveň.
 4. Klepněte na položku Důvěryhodné serverya pak klepněte na tlačítko
  Výchozí úroveň.
 5. Klepněte na položku servery s omezeným přístupema pak klepněte na tlačítko
  Výchozí úroveň.
 6. Klepněte na tlačítko použít.
 7. Klepněte na kartu Ochrana osobních údajů
  Výchozía potom klepněte na tlačítko použít.

Vymažte stav protokol SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) a historii automatického dokončování

 1. V nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetua klepněte
  Karta zabezpečení .
 2. Klepněte na kartu obsah .
 3. Ve skupinovém rámečku certifikáty klepněte na tlačítko
  Vymazat stav protokolu SSLa potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Ve skupinovém rámečku osobní informace klepněte na tlačítko
  Funkce Automatické dokončování.
 5. V oblasti Vymazat historii automatického dokončování klepněte na tlačítko Vymazat formulářea potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Vymazat heslaa potom klepněte na tlačítko
  OK třikrát.

Ověřte, že aplikace Internet Explorer je nakonfigurován pro použití protokol SSL 2.0 a SSL 3.0

 1. V nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetua klepněte
  Kartu Upřesnit .
 2. Ve skupinovém rámečku zabezpečeníklepnutím vyberte
  Používat protokol SSL 2.0 a SSL 3.0 použijte zaškrtávací pole, pokud není již vybrána a klepněte na tlačítko použít.
 3. Klepněte na tlačítko Obnovit výchozí.
 4. Klepněte na tlačítko použít.
 5. Klepněte na tlačítko OK
zpět na horní

Prohledat všechny soubory, které jsou chráněny funkcí Ochrana souborů systému Windows pomocí nástroje Kontrola systémových souborů

Pomocí nástroje Kontrola systémových souborů (Sfc.exe) spolu s parametrem/scannow můžete ihned zkontrolovat a ověřit verze všech systémových souborů, které program Ochrana souborů systému Windows pomáhá chránit. Nástroj Sfc.exe nástroj Sfc.exe zjistí, že takto chráněný soubor přepsán, načte správnou verzi souboru ze složky Dllcache nebo ze zdrojových souborů instalace systému Windows XP a pak nahradí nesprávný soubor. Nástroj Sfc.exe rovněž ověří a znovu naplní složku mezipaměti.

Jste musíte být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators, spustit nástroj Sfc.exe. Chcete-li spustit nástroj Sfc.exe s parametrem/scannow , postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte
  příkaz cmda klepněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz sfc/scannowa stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte příkaz exita stiskněte klávesu ENTER.
Další informace o nástroji Sfc.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

310747 popis systému Windows XP a Windows Server 2003 System File Checker (Sfc.exe)

zpět na horní

Rozšíření prohlížeče třetích stran

Některá rozšíření prohlížeče třetích stran a doplňky mohou ovlivňovat způsob zobrazení určitých webových stránek v aplikaci Internet Explorer. Tato rozšíření vypnout, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši Aplikace Internet Explorera potom klepněte na tlačítko Vlastnosti Internetu.
 2. Klikněte na kartu Upřesnit.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit rozšíření prohlížeče třetích stran (vyžaduje restartování) políčko.
 4. Klepněte na tlačítko použít.
 5. Klepněte na tlačítko Ok.
 6. Spusťte aplikaci Internet Explorer a pokuste se problém reprodukovat.
Pokud problém nevyskytne, můžete zjistit, které rozšíření prohlížeče od jiných výrobců mohou být příčinou problému. Chcete-li obnovit původní nastavení, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši Aplikace Internet Explorer, klepněte na tlačítko Vlastnosti Internetu.
 2. Klikněte na kartu Upřesnit.
 3. Klepnutím vyberte Povolit rozšíření prohlížeče třetích stran (vyžaduje restartování) políčko.
 4. Klepněte na tlačítko použít.
 5. Klepněte na kartu programy .
 6. Klepněte na tlačítko Spravovat doplňky.
 7. Klepněte na možnost Doplňky použité aplikací Internet Explorer.
 8. Vyberte všechny, ale první doplněk zaškrtávací políčka, které jsou nainstalovány.
 9. Klepněte na tlačítko Zakázat.
 10. Klepněte na tlačítko OK
 11. Spusťte aplikaci Internet Explorer a pokuste se problém reprodukovat.
Pokud k problému nedochází, zaškrtněte další políčko doplněk v seznamu a potom se pokuste problém reprodukovat. Vyberte každé zaškrtávací políčko zase dokud nezjistíte, který doplněk je příčinou problému. Pokud jste zjistili, tento doplněk, obraťte se na výrobce softwaru informace o aktualizacích doplňku.

zpět na horní

Vytvoření nového profilu uživatele

V určitých situacích nemusí být možné vyhledávat weby, pokud je poškozen profil uživatele systému Windows. Chcete-li tento problém odstranit, přihlaste se k počítači jako jiný uživatel a pokuste se připojit k webovému serveru. Pokud se můžete připojit k serveru protokolem SSL (128 bitů) webům zabezpečeným, když jste přihlášeni jako jiný uživatel, může váš profil uživatele poškozen. V této situaci zálohujte požadované informace a nastavení, které chcete z vašeho profilu (například složky Dokumenty a Oblíbené položky) a pak odstraňte poškozený profil.

Chcete-li odstranit profil uživatele, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustita zadejte příkaz sysdm.cpl.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit a potom ve skupinovém rámečku
  Profily uživatelů, klepněte na tlačítko Nastavení.
 4. V seznamu Profily uložené v tomto počítačiklepněte na profil uživatele, který chcete odstranit a potom klepněte na tlačítko
  Odstranit.
 5. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění, klepněte na tlačítko Ano .
 6. Klepněte dvakrát na tlačítko OK .
 7. Odhlaste se od počítače jako správce a potom se přihlaste jako uživatel. Windows XP pak vytvoří pro uživatele nový profil.
Poznámka: Můžete také vytvořit nového uživatele a pak zkopírovat data z původního profilu do profilu nového uživatele.
Další informace o kopírování dat profilu uživatele klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

Jak 811151 kopírování dat z poškozeného profilu uživatele do nového profilu

zpět na horní
Vlastnosti

ID článku: 870700 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor