Aplikace Internet Explorer není dekomprimovat obsahu HTTP při návštěvě webového serveru

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Přesvědčte se, zda zálohovat registr před úpravami. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě výskytu problému. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Chyba č: 29811 (IE OE Sustained Engineering)

Příznaky

Při návštěvě webu Microsoft Internet Explorer nemusí dekomprimovat obsahu HTTP. Tento problém může nastat, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Na webovém serveru je povoleno blokového kódování.
 • Komprese HTTP je povolena na webovém serveru.
 • Odešle data z webového serveru pomocí protokolu HTTPS.
Mohou nastat různé příznaky tohoto problému, v závislosti na obsahu, který aplikace Internet Explorer se pokouší dekomprimovat. Například pokud obsah, který je odeslán serverem webu je soubor jazyka JavaScript, můžete obdržet chybu skriptování.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud dojde ke ztrátě oznámení od WININET URLMON. Pokud dojde ke ztrátě oznámení, dojde ke ztrátě kódovaného bloku, který je vyžadován pro dekomprese. Při ztrátě kódovaného bloku dekomprimační nástroj gzip se nezdaří.

Poznámky
 • Rozhraní WININET (Wininet.dll) je součást, která přijímá data protokolu HTTP. URLMON (urlmon.dll) je součást, která implementuje dekomprimační nástroj gzip.
 • Komprese HTTP je také označován jako gzip kódování.

Řešení

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
  Date     Time  Version      Size File name  -------------------------------------------------------
14-Jan-2005 17:21 6.0.2800.1489 581,632 Wininet.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2 (SP2)
  Date     Time  Version      Size File name  -------------------------------------------------------
10-Jun-2005 01:38 6.0.2900.2695 658,944 Wininet.dll

Informace o instalaci

Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Po instalaci této opravy hotfix, postupujte takto:

 1. Ukončete aplikaci Internet Explorer.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESET_SOCKET_FLAGS_KB871205
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.

 5. Zadejte Iexplore.exea stiskněte klávesu ENTER.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši Iexplore.exea potom klepněte na příkaz změnit.

 7. V poli Údaj hodnoty zadejte 00000001a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Ukončete Editor registru.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte blokového kódování nebo zakázat kompresi HTTP na webovém serveru. Chcete-li zobrazit nastavení komprese HTTP v Internetová informační služba (IIS) 6.0, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS).
 2. Rozbalte webový server, klepněte pravým tlačítkem myši webové serverya potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu služby a potom zobrazit možnosti, které se zobrazí v části Komprese HTTP.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1.

Další informace

Tento problém je pravděpodobnější v počítači se systémem serveru Apache HTTP Server, protože Apache HTTP Server pomocí blokového kódování na jakýkoli soubor. Jedná se o statické soubory, například soubor jazyka JavaScript nebo soubor GIF. Pokud dojde k problému, která je popsána v tomto článku, může obsah, který je uložen v mezipaměti aplikace Internet Explorer zkrácen nebo poškozen.

Poznámka: Ve výchozím nastavení Microsoft Internet Information Server nepoužívá blokového kódování. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

278998 jak povolit službě IIS kódování blokového přenosu

Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 871205 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor